Video: THÁNG NĂM 2019: Giáo Hội Phi Châu, một hạt giống của Sự Hiệp Nhất

 

Các sự xung đột về chủng tộc, ngôn ngữ và bộ lạc ở châu Phi có thể được khắc phục để thúc đẩy sự thống nhất trong đa dạng.

Tôi muốn cảm ơn các chị em nữ tu, các linh mục, giáo dân và các nhà truyền giáo vì công cuộc nhằm gầy dựng sự đối thoại và hòa giải giữa các lĩnh vực khác nhau trong xã hội châu Phi.

Chúng ta hãy cầu nguyện trong tháng này cho Giáo hội ở Châu Phi, với sự quyết tâm của các thành viên, Có thể trở nên hạt giống hiệp nhất giữa các cá nhân và là dấu hiệu hy vọng cho lục địa này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *