Video: Thánh Ca Mùa Chay (Phần 1)

1. Thầm Khóc Cho Tội Con – Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy

2. Dấu Ấn Tình Yêu – Trình bày: Ca Sĩ Như Mai

3. Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa – Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy

4. Con Tin Chúa Ơi – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

5. Thánh Ca: Ngài mở mắt tôi – Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy

 

Vietcatholic