TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HUYNH ĐOÀN / HUYNH ĐOÀN TỈNH

HUYNH ĐOÀN TỈNH

Ngày I: Hội Nghị Huynh Đoàn Đa Minh Thế Giới lần III tại Fatima, Bồ Đào Nha, 10.2018

Được sự ủy nhiệm của Cha Tổng Đặc Trách và BPV/HĐT, ngày 2/10/2018 hai chị em chúng tôi đã khởi hành đến đất nước Bồ Đào Nha xinh đẹp để tham dự Hội nghị Huynh Đoàn Đa Minh thế giới lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 4/10 – 10/10/2018 tại Fatima, Bồ Đào Nha.

Đọc thêm