100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với thánh Alphonso Liguori, Tiến sĩ Hội Thánh

Nói đến thánh Alphonso là nói đến sự tôn sùng ảnh thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG). Thánh nhân cũng là sáng lập viên dòng Chúa Cứu Thế, một nhà dòng rất nổi tiếng về công tác giảng huấn và truyền bá lòng sùng kính ĐMHCG.

Tại Việt Nam không nhà thờ nào mà không có bàn thờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Phong trào tôn kính ảnh thánh Mẹ đã được một thời gian rất là sôi nổi tại Việt Nam. Nhưng từ sau ngày có chương trình thực hiện Ba Mệnh Lệnh Fatima, và tôn kính Đức Mẹ Fatima, thì người ta lại có phần hướng về Đức Mẹ Fatima nhiều hơn. Nhưng dù sao, thì chúng ta cũng đã biết Đức Mẹ nào cũng chỉ là một Đức Mẹ, chỉ khác nhau tước hiệu, tước phẩm mà thôi.

Do đó khi ta cầu nguyện cùng ĐMHCG, thì cũng như chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima, hay là Đức Mẹ Lộ Đức. Ở đây chúng tôi chỉ đặc biệt chú trọng đến lòng tôn sùng Đức Mẹ của thánh nhân.

Thánh Alphonso sinh ngày 27/12/1696 tại Marianella, nước Ý, vào đại học Hoàng gia năm 12 tuổi, nhận thanh kiếm Hiệp Sĩ lúc lên 14 tuổi. Năm 16 tuổi đã đậu hai bằng tiến sĩ luật, đạo và đời. Là luật sư rất nổi tiếng, nhưng sau khi thua một vụ kiện lớn, ngài đã bỏ nghề luật sư, và đến bàn thờ Đức Mẹ, rút thanh kiếm đặt trên bàn thờ, và xin tuyên hứa làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ, và làm linh mục của giới nghèo.

Tháng 11 năm 1732, thánh nhân cùng 5 anh em có chí hướng về làng Scala lập dòng Chúa Cứu thế, tiếp tục rao giảng tin mừng cho những người nghèo khổ. Thánh nhân đã viết 111 cuốn sách nổi tiếng về lòng sùng kinh Đức Mẹ, và bộ sách thần học luân lý.

Thánh nhân được Đức Giáo Hoàng Clemente Xlll cử làm Giám Mục, cai quản giáo phận Sainte –Agathe des Goths. Năm 80 tuỗi, Ngài xin về nhà dòng để được dọn mình chết.

Cả đời thánh nhân, là cả đời phục vụ cho Đức Mẹ. Ngài đã viết những cuồn sách rất nổi tiếng về lòng tôn sùng Đức Mẹ, trong số đó có cuốn “Vinh Quang Đức Mẹ” là cuốn sách nổi tiếng nhất. Ngài thường xuyên lần chuỗi hạt Mân Côi, kể cả những lúc ốm đau bệnh hoạn. Ngồi trên xe lăn, hoặc nằm trên giường bệnh, Ngài cũng cứ lần hạt suốt ngày như vậy.

Có một hôm Ngài đang ngồi trên xe lăn, mà quên không nhớ mình đã lần hạt hay chưa. Ngài hỏi thầy đang đẩy xe: “Hôm nay cha đã lần hạt hay chưa?” Lần hạt suốt ngày mà còn quên sót như vậy. Chứng tỏ đã gần đến ngày giờ Chúa thưởng công phúc trên nước thiên đàng. Ngài qua đời ngày 1/8/1787, thọ 91 tuổi, được phong hiển thánh năm 1830, và Tiến sĩ Hội Thánh năm 1871.

Lời bàn : Thánh Alphonso là một vị thánh nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ, cũng như thánh Louis Marie Grignion de Montfort, thánh Gioan Vianney, và thánh Tôma Aquinô Tiến sĩ. Phải nói như vậy, là không vị thánh nào là không có lòng kính mến Đức Mẹ. Mức độ kính mến của các Ngài có khác nhau. Có thánh thì viết nhiều sách vở ca tụng Đức Mẹ. Có thánh thì thường xuyên giảng giải và khuyến khích người ta tôn sùng Đức Mẹ, hoặc bằng cách này hay cách khác.

Chung quy muốn nên thánh, thể nào cũng phải có ý chí phục vụ cho Đức Mẹ. Như vậy, chúng ta có một công thức vững chắc là : Đối với Chúa Giêsu thì Thánh Thể, mà đối với Đức Mẹ là chuỗi hạt Mân Côi.