Sứ mệnh cuộc đời (19.12 – Trước Lễ Giáng Sinh)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Tl 13,2-7.24-25a, Lc 1, 5-25

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 1, 5-25)

5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông tên là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. 6 Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. 7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đều đã cao niên.

8 Vậy một ngày kia ông Da-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. 9 Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.

11 Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và phát sợ. 13 Nhưng sứ thần bảo ông : “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. 14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. 15 Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” 18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần : “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao niên.” 19 Sứ thần đáp : “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. 20 Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” 21 Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. 22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.

23 Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. 24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. 25 Bà tự nhủ : “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”

Sứ mệnh cuộc đời (19.12.2022)

Trong giòng lịch sử dân Thiên Chúa, mỗi người sinh ra đều có một ơn gọi, một sứ mệnh riêng cho mình. Sự ra đời của Gio-an Tiền Hô cũng không phải là một biệt lệ.

Tin Mừng hôm nay cho ta thấy, sự bất lực của con người lại là lúc tỏ bày quyền năng của Thiên Chúa trong công việc của Người – Chúa thương vợ chồng Da-ca-ri-a đã cao niên và hiếm hoi. Người đã cho Gio-an xuất hiện để ‘cất nỗi hổ nhục’ mà ông bà ‘phải chịu trước mặt người đời’ (x. Lc. 1,5-25)

Ngẫm suy tình cảnh của gia đình ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, ta rút ra bài học đức Tin cho cuộc đời của mình:

Trải qua nhiều khó khăn thử thách, trải qua những gian khổ, lận đận… Cuối cùng sẽ là sự bình an, sẽ là sự hân hoan vui sướng, sẽ là lời ngợi khen chúc tụng, sẽ là những bông hoa tươi đẹp… nếu ta biết vững tin, trông cậy, và hết lòng phó thác vào tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, 

Xin Chúa cho con biết nhìn ra và xác tín ơn gọi, sứ mệnh của riêng con hôm nay, nhất là sứ mệnh dọn đường cho Chúa đến lần thứ hai. 

Xin Chúa cho con biết chạy đến và ở lại với Chúa, biết tìm và gặp nơi Ngài chỗ nương thân vĩnh hằng. Amen. 

CÁT BIỂN 

Không có gì mà thiên Chúa không làm được (19.12.2022)

“Gioan Tẩy Giả sinh ra theo lời sứ thần Gáp-ri-en báo.”

Khi bước vào tuần bát nhật trước lễ Giáng Sinh (17-24/12), phụng vụ của Giáo Hội lần lượt cho chúng ta nghe liên tiếp ba cuộc truyền tin: truyền tin cho thánh Giuse ngay trong giấc mộng ban đêm, truyền tin cho ông Dacaria lúc dâng hương trong đền thờ và truyền tin cho Đức Maria lúc cầu nguyện tại nhà riêng. Ba cuộc truyền tin xảy ra với ba thời điểm khác nhau, không gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, sứ điệp khác nhau, tuổi đời khác nhau và sự đáp trả cũng khác nhau. Nhưng mục đích chung cuối cùng là chuẩn bị cho Con Thiên Chúa nhập thể và nhập thế cứu đời.

Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A chúng ta đã được nghe về cuộc truyền tin cho thánh cả Giuse, với sứ điệp dành cho ngài là làm cha nuôi Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã đáp trả với một sự thinh lặng đón nhận, đúng như bản tính âm thầm và chiêm niệm của ngài, đến độ toàn bộ bốn sách Tin Mừng không gặp thấy một lời nào của thánh nhân. Thánh nhân không vặn hỏi, không đặt vấn đề và không ra điều kiện gì cả, mặc dù ngài đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong bài đọc I hôm nay, sách Thủ lãnh cũng kể lại việc sứ thần Chúa hiện ra với vợ của Ma-nô-ác, thuộc chi tộc Đan, và nói với bà ấy rằng: “Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy bây giờ phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một na-dia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Ít-ra-en khỏi tay người Phi-li-tinh.” Và sau đó “bà sinh được một con trai và đặt tên là Sam-sôn.”

Hôm nay, cuộc truyền tin dành cho ông Dacaria, là một tư tế, với sứ điệp là làm cha của Gioan – vị tiền hô của Chúa Giêsu. Dacaria lắng nghe sứ điệp từ thiên thần Gáp-ri-en với một sự nghi hoặc, với cách suy nghĩ theo kiểu khoa học của ông.

Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay nêu lên cho chúng ta các ý tưởng:

– “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Hai người đàn bà son sẻ vợ của Dacaria và Ma-nô-ác, tuổi đã già vậy mà sinh được hai người con là Gioan Tẩy Giả và Sam-sôn. Theo tục lệ Á Ðông xưa của chúng ta có nói “nữ thập tam, nam thập lục”, nghĩa là người nữ khoảng mười ba đến bốn mươi tuổi là cơ thể bắt đầu biến đổi để có thể chuẩn bị trở thành một người mẹ. Khả năng sinh con của người đàn bà có thể kéo dài từ đó đến quãng đời từ bốn mươi lăm đến năm mươi tuổi. Qua khỏi tuổi năm mươi thì hầu như không thể thụ thai được nữa. Lẽ dĩ nhiên phải năm mươi đến sáu mươi tuổi thì mới gọi là đã già, lại càng không thể có hy vọng sinh con cái được nữa. Hơn nữa khi nhìn vào trường hợp của Áp-ra-ham, ông được mệnh danh là cha của kẻ tin. Mặc dầu Xa-ra vợ ông đã già nhưng được thiên sứ báo tin sẽ sinh một con trai trong lúc tuổi già. Áp-ra-ham đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Ðấng mà ông tôn thờ: “Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.”

– Khi muốn dâng hiến cho Thiên Chúa để lo việc phụng sự Ngài, Thiên Chúa đòi hỏi con người phải cộng tác với Ngài: “đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch.” Tất nhiên chúng ta không thể hoàn toàn hiểu theo nghĩa đen nhưng phải hiểu theo nghĩa rộng hơn nữa. Mùa Vọng là mùa chuẩn bị mừng Chúa Cứu Thế đến, chúng ta không chỉ sửa soạn, trang trí nhà thờ, đường phố, nhà ở của chúng ta thật đẹp, thật lộng lẫy để Chúa Hài Nhi nằm nhưng chúng ta còn phải lo quét dọn và làm cho ngôi đền thờ thiêng liêng là chính tâm hồn chúng ta luôn sạch sẽ để Chúa ngự đến. Chúng ta hãy chuẩn bị tâm tình đón Chúa như lời thánh Gioan Tẩy Giả đã rao giảng: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa mà không so đo tính toán, bắt bẻ hoặc nghi ngờ. Nhất là đặt Lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn mọi suy tư và hành động của mình, chứ đừng lấy lý luận khoa học để biện minh chống lại sứ điệp mà Chúa muốn gửi trao cho chúng ta qua Lời Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, miệng lưỡi chúng con như bị câm và không thể ca tụng Chúa vì chúng con còn nghi ngờ quyền năng của Chúa, niềm tin của chúng con chưa đủ lớn vì còn dựa theo tính thực nghiệm của khoa học. Xin Chúa đến thánh hóa môi miệng chúng con và ban ơn đức tin cho chúng con, để chúng con tuyên xưng và cao rao danh Chúa cho mọi người. Amen.

Joston

Thiên Chúa đoái thương (19.12.2021)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay, qua việc sứ thần Gáp-ri-en truyền tin cho tư tế Da-ca-ri-a cho thấy: Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin; vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông buộc phải đặt tên con trẻ là Gio-an; nghĩa là Thiên Chúa đoái thương.

Quả thật như vậy, Thiên Chúa không chỉ “đoái thương” nỗi ô nhục, bất hạnh hiếm muộn không có con cái của vợ chồng Da-ca-ri-a mà thôi. Nhưng Người còn đoái thương tất cả nhân loại đang lầm than, vất vưởng như đàn chiên không người chăn dắt. Nên đã sai Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người giải thoát nhân loại.

Gio-an được Chúa tuyển chọn lo việc cho Chúa. Vì thế, Gio-an đã đầy Thánh Thần từ khi còn trong lòng mẹ. Từ đó:

Gio-an sẽ nên cao cả trước mặt Chúa;

Gio-an sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ;

Gio-an sẽ là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế – Đức Ki-tô – sẽ đến để cứu thoát dân riêng của Người thoát khỏi xích xiềng tội lỗi và sự chết;

Gio-an sẽ đánh động tâm tư những kẻ ngỗ nghịch, đi sai đường lệch hướng biết quay về hướng nẻo chính, đường ngay;

Gio-an sẽ là người rao giảng phép rửa, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, nhằm chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.

Qua việc Chúa chọn Gio-an làm tiền hô cho Người, ta nhận ra một điều:

Những ai muốn được hiến thánh cho Thiên Chúa để lo việc phụng sự Ngài, thì Thiên Chúa đòi hỏi họ phải cộng tác với Người trong tinh thần dấn thân triệt để như của Gio-an khi xưa: Núi đồi lồi lõm hãy san lấp cho bằng phẳng; hố sâu, thung lũng hãy lấp cho đầy; đường quanh co, gập ghềnh hãy uốn cho ngay thẳng và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. (x. Is. 40,3-5)

Lạy Chúa, xin cho con nhận biết quyền năng của Chúa trong đời sống con. Không có gì mà Chúa không làm được, để con luôn sống trong tin yêu và hy vọng vững vàng theo thánh ý Chúa. Amen.

CÁT BIỂN

Gioan, người được Thiên Chúa chọn (19.12.2019)

Bắt đầu vào những ngày cao điểm cận kề đại lễ Giáng Sinh, Phụng Vụ của Giáo Hội lần lượt cho chúng ta nghe liên tiếp ba cuộc truyền tin: truyền tin cho thánh Giuse, cho ông Giacaria và cho Đức Maria. Ba cuộc truyền tin xảy ra với ba thời điểm khác nhau, không gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, sứ điệp khác nhau, tuổi đời khác nhau và sự đáp trả cũng khác nhau. Nhưng mục đích cuối cùng được nhắm đến chính là để chuẩn bị cho Con Thiên Chúa Giáng Sinh, nhập thể và xuống thế cứu đời, giải thóat con người khỏi tội lỗi và sự chết.

Hôm qua chúng ta đã được nghe về việc sứ thần Thiên Chúa đã truyền tin cho thánh Giuse, với sứ điệp dành cho ngài là làm cha nuôi Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã đáp trả với một sự thinh lặng đón nhận, đúng như bản tính âm thầm và chiêm niệm của ngài. Hôm nay, cuộc truyền tin dành cho ông Giacaria, là một tư tế, với sứ điệp là làm cha của Gioan – Người được Thiên Chúa tuyển chọn để dọn đường cho Ngôi Hai xuống thế làm người.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết ngắn gọn về hoàn cảnh của hai ông bà Giacaria và Êlisabét và sự việc thiên thần truyền tin cho ông Giacaria rằng: Giacaria và Êlisabét đã già, hai ông bà mang tiếng là son sẻ. Ông Giacaria là một tư tế. Tới phiên ông dâng hương đến thờ, dân chúng chờ đợi hoài không thấy ông ra, nên dân chúng rất tò mò và ngạc nhiên.

Sự việc là ông Giacaria dâng hương thờ kính Thiên Chúa nơi Đền thánh, sứ thần Gabrien hiện ra, báo tin vui cho ông: “Vợ ông sẽ thụ thai và sinh con trai.” Ông bán tín bán nghi, ông đã đáp lại sứ thần Thiên Chúa rằng: “Dựa vào dấu nào mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên.” Vì thiếu lòng tin như thế, nên ông đã bị phạt. Sứ thần bảo với ông : “Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” ( Lc 1,20 ).

Những sự kiện xảy ra trong cuộc truyền tin này cho ông Giacaria đã nói lên tính cách quan trọng và theo ý định của Thiên Chúa trong việc tuyển chọn Gioan. Ngài được Thiên Chúa tuyển chọn để thi hành một sứ mênh đặc biệt, đó là dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến: “Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy Thánh Thần và quyền năng của ngôn sứ Êlia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.”

Thánh sử Gioan ngay trang mở đầu Tin Mừng thứ tư cũng đã nói: “Có một người được Thiên Chúa sai đến, người đó tên là Gioan, ông đến để làm chứng cho Ánh Sáng” (Ga 1,6). Gioan đã được Thiên Chúa tuyển chọn để rao giảng và làm chứng cho Sự Sáng, chính là Đức Giêsu Kitô.

Được Thiên Chúa chọn lựa và cất nhắc. Gioan càng lớn, càng khôn ngoan trước mọi người và đẹp lòng Thiên Chúa. Ngài đã dọn đường cho Chúa, kêu gọi dân chúng lãnh nhận phép rửa thống hối của mình. Nhiều người đã tuôn đến nghe lời ngài giảng dạy và tin vào ngài.

Được dân chúng ngưỡng mộ đến thế, nhưng ông Gioan cho họ biết sự thật rằng, ngài không phải là Đấng Cứu Thế: “Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai quai dép cho Người” ( Lc 3, 16 ).

Với những gì đã thuật lại trong Tin Mừng hôm nay  liên quan đến việc ông Gioan sinh ra, chứng tỏ tất cả đều là do sự sắp đặt và tuyển chọn của Thiên Chúa. Sau này, Chúa Giêsu cũng đã xác nhận sứ điệp của ông: “Các ngươi vào sa mạc đi xem gì… Một tiên tri? Phải! Ta bảo cho các ngươi hay: Ông là một tiên tri và còn hơn một tiên tri nữa vì ông mà có lời Kinh Thánh chép rằng: ‘Ta sai Thần Khí của Ta đi trước để dọn đường cho Con.”

Xin Chúa cho chúng ta biết chuẩn bị tâm hồn và dọn sạch mọi bợn nhơ trong lòng, để xứng đáng mừng ngày Chúa đến. Amen.

Bình Minh

Mở lối cho Người (19.12.2018)

Tin mừng hôm nay kể lại việc sứ thần Thiên Chúa báo tin cho ông Dacaria một tin vui là vợ ông sắp sinh cho ông một con trai. Nhưng vì bỡ ngỡ chưa tin nên ông đã gặp phải điều trục trặc. Thế rồi chương trình của Chúa vẫn được thực hiện: Gioan con ông đã được sinh ra theo như các ngôn sứ đã báo trước hàng mấy trăm năm. Khi loan báo Gioan sắp được sinh ra, Thiên sứ cũng cho biết Đấng cứu thế sẽ được sinh ra. Gioan “con ông trở nên cao cả trước mặt Thiên Chúa, em sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ…”. Gioan được sinh ra đã chấm dứt một kỷ nguyên cũ, mở ra một kỷ nguyên mới bằng một biến cố vĩ đại có một không hai: Thiên Chúa đến cứu độ trần gian, Chúa Giêsu kitô. Một biến cố nhân loại bao ngàn năm mong đợi trong lầm than khổ sầu. Chắc chắn thầy tư tế Dacaria cũng mong đợi và cầu xin thật nhiều nên “Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin” không phải cho riêng ông “cậu ấm” mà cho cả nhân lọai. Vì vậy khi nhận ra ý Chúa ông đã sung sướng reo lên một bài ca dài: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israen, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người…” Một thánh ca tin mừng ta vẫn đọc lên hàng ngày trong giờ kinh sáng.

Để thực thi sứ mệnh mở lối cho Chúa, người tiền hô đã “Rượu lạt, rượu nồng em sẽ đều không uống… Ngay còn trong lòng mẹ em đã đầy Thánh Thầnđầy Thần Khí và quyền năng của Ngôn sứ Êlia…”. Từ đó mới “ làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa”.

Tiếp bước sứ mệnh cao cả của thánh Gioan tiền hô, hai nghìn năm nay đã có biết bao vị thánh ra đi thực thi sứ mệnh lớn lao mà Chúa đã soi dẫn. Nhân đức các vị thánh mỗi người một vẻ, nhưng tựu chung đều trổi vượt về đức tin đức cậy và đức mến sâu sắc để sống cho Chúa.

Giờ đây đang sống trên dương thế mỗi công việc dù lớn hay nhỏ ta đang bắt đầu đều là sứ mệnh Chúa sai ta đi để thực thi. Dù không lớn lao như các vị thánh, nhưng nó đều liên hệ, tác động đến những người khác ta gặp. Tôi có ý thức, có cẩn trọng từng lời nói việc làm hầu mong đem lại hậu quả tốt đẹp cho họ không? Mỗi lần được góp phần nhỏ bé vào việc chia sẻ Tin mừng, tôi có khiêm nhường xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và dùng hết sức mình mong làm cho anh em thêm một chút yêu mến lời Chúa không?

   Lạy Chúa xin cho con luôn ý thức, mỗi chặng đường con đang đi, đều là mở đầu sứ mệnh mà Thiên Chúa đã sai con đến để thực thi. Để khi làm các việc ấy cho con, cho gia đình con, thì cũng là làm cho Chúa và cho mọi người, mà còn đem lại phúc lộc vĩnh cửu cho con nữa. Amen.

Ngọc Năng (BC)

Chọn … (19.12.2017 – Mùa Vọng)

Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa thường tuyển chọn người này người kia để thi hành một sứ mạng nhất định, để qua đó Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng của Người.

Ngày xưa, Thiên Chúa đã tuyển chọn Gioan Tẩy Giả ngay từ khi ông còn trong dạ mẹ để ông làm sứ giả và tiền hô dọn đường cho Chúa; và cũng là người chuẩn bị cho Dân Chúa tiếp đón Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

Ngày nay, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi để dọn dẹp con đường lòng mình cho đẹp, cho thẳng, và sửa đổi đời sống cho phù hợp với sứ mạng Tin Mừng. Đó là dẫn đưa người khác đến với Chúa.

Và tôi cũng đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm một đoàn viên Đa Minh; và cũng được ủy thác tham dự sứ vụ “nói về Chúa” cho mọi người, để đưa mọi người về với Chúa. Thế nhưng, tôi đã làm được gì để cao rao lòng từ bi, nhân hậu và đầy xót thương của Thiên Chúa đối với nhân loại hôm nay ?

Lạy Chúa, xin cho con trở nên chứng nhân loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Và xin cho con cũng trở nên người dẫn đưa mọi người đến với Chúa, để họ được đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Amen.

CÁT BIỂN

Thiên Chúa đã nhận lời (19.12.2016)

1. Ghi nhớ:

“Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phỉ chịu trước mặt người đời” (Lc 1,25).

2. Suy niệm:

Đó là lời bà  Ê-li-sa-bét hân hoan reo mừng cất cao lời ngợi ca Thiên Chúa, khi biết mình có thai. Hai ông bà Da-ca-ri-a là một tín hữu chân chính theo quan điểm cựu ước, một tấm gương sáng về mặt tuân giữ Lề luật và thi hành tế tự, tuy nhiên sự hiếm muộn con cái của ông bà đối với người Do thái bị coi là điều  sỉ nhục hay là một hình phạt, mà bao năm ông bà đã chịu đựng qua bao lời dèm pha hay nguyền rủa của mọi người.

Mặc dù như vậy nhưng ông Da-ca-ri-a vẫn cầu xin, thật ra không phải ông xin cho có con. Nhưng là lời cầu xin của vị tư tế dâng lên Thiên Chúa nhân danh dân Người, phải là xin Đấng Mê-si-a đến mang ơn cứu độ cho dân Người và “Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin” ban tặng cho ông bà: “bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an”.

Và Gio-an có nghĩa là Chúa ban ơn. Cậu bé này là dấu hiệu đầu tiên cho biết thời Đấng Mê-si-a đã đến. Gio-an được sinh ra là niềm vui Chúa mang đến cho mọi người và Gio-an được trao sứ  mệnh hoán cải lòng người. Ông sẽ là vị Tiền hô của Thiên Chúa được loan báo ơn cứu độ trong thời kỳ mà người ta mong đợi vào thời thế mạt.

Chúng ta hãy cầu xin và kiên nhẫn chịu đựng bao khổ cực gian khó trong đời sống hàng ngày, bao biến cố tôi gặp ngay trong gia đình, cộng đoàn, huynh đoàn hay xã hội, Giáo hội hay chính trong tâm hồn tôi phải gánh chịu, đôi lúc tôi hay so sánh phân bì đổ lỗi hoặc than phiền không tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài hằng dõi bước trên cuộc đời tôi.

Với tinh thần sống phục vụ và cầu nguyện của ông Da-ca-ri-a là mẫu gương sáng cho cuộc sống mỗi người ngày nay, giúp tôi nhận ra làm tròn nhiệm vụ Chúa trao tùy theo hoàn cảnh, danh phận tôi đang có.

3. Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa! Xin cho chúng con có một niềm tin mạnh mẽ, sâu sắc để chu toàn ơn gọi và sứ mệnh Chúa trao phó hầu nhận ra thánh ý của Ngài trong việc loan báo Tin Mừng trong đời sống thường ngày, để cuộc đời con luôn là mùa vọng, mùa trông chờ, mùa hy vọng trong hân hoan phục vụ, mùa đơm hoa kết trái được ươm mầm trong yêu thương và hy vọng mong chờ ngày Chúa quang lâm. Amen.

M.Liên

Hồng ân của Chúa (19.12.2015)

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại hoàn cảnh của vợ chồng một tư tế tên là Da-ca-ri-a và hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban cho họ. Cả hai ông bà đã cao niên, nhưng lại không có con; họ luôn sống công chính và hết lòng tôn thờ Thiên Chúa. Ông bà  hằng tin tưởng cầu khẩn, nhất là vào các phiên dâng hương của mình trong đền thờ, và hy vọng có được một người con để không bị mang tiếng son sẻ, hiếm muộn. Thiên Chúa đã nhận lời khẩn nguyện của ông, Ngài sai thiên sứ Gáp-ri-en đến báo cho ông một tin vui, khi ông đang thi hành nhiệm vụ dâng hương cho Thiên Chúa trong đền thờ: “Vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai…”. Trước tin vui vô cùng lớn lao mà sứ thần vừa loan báo, bản chất yếu đuối, có giới hạn của người phàm khiến ông sửng sốt :”Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.”

Thiên Chúa  đã giải thoát ông bà Da-ca-ri-a khỏi nỗi tủi nhục vì son sẻ, hiếm muộn, Ngài ban tặng cho hai ông bà một người con trai, hơn thế nữa em “Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa”

Phản ứng trước hồng ân vô cùng lớn lao, ông Da-ca-ri-a đã nhất thời biểu lộ sự ngờ vực về quyền năng của Thiên Chúa khi nói: :”Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.”

Chính sai phạm ấy dẫn ông đến một hậu quả không mấy tốt đẹp đó là ông bị câm, vì đã không tin lời sứ thần loan báo.

Ý tưởng và lời đáp của ông Da-ca-ri-a với sứ thần Gáp-ri-en trong sự kiện này là phản ứng tự nhiên của một thụ tạo; ông Da-ca-ri-a không đủ sáng suốt để nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho vợ chồng ông một cách đặc biệt và hồng ân “có con nối dõi”, vượt quá trí hiểu của người phàm, đối với ông. Tuy nhiên điều này đã biểu lộ sự yếu đuối trong đức tin của ông Da-ca-ri-a mặc dù ông luôn kính sợ Thiên Chúa, ăn ở công chính trước mặt Ngài và hết lòng thờ phượng. Cái giá ông Da-ca-ri-a phải trả (bị câm, không nói được) trong sự việc này, không phải là sự trừng phạt; bởi thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa luôn thể hiện trong mọi việc Ngài làm, Ngài để cho ông chịu đau khổ một thời gian, để củng cố niềm tin nơi ông; đồng thời gia tăng niềm vui khi hồng ân của Thiên Chúa được thực hiện; niềm vui ấy không những vỡ òa nơi hai ông bà, nơi những người bà con láng giềng, mà còn lan tỏa đến những người Do Thái thời bấy giờ và cả nhân loại hôm nay, khi Gio-an tẩy giả được sinh ra như lời sứ thần Gáp-ri-en loan báo.

Thiên Chúa thượng trí vô song, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin; Ngài ban phát hồng ân không theo đường lối của con người, nhưng Ngài sẽ làm cho con người được vui thỏa, hạnh phúc theo cách thức, đường lối của Ngài. Để trao ban hạnh phúc cho con người và hạnh phúc đó có giá trị đích thực, Thiên Chúa mời gọi con người đóng góp công sức của mình, cộng tác làm cho hạnh phúc đó nên trọn hảo và lan tỏa; như Ông Da-ca-ri-a đã bị câm, bị gánh lấy đau khổ một thời gian; để dân It-ra-en thời bấy giờ, qua dấu chỉ ấy mà nhận ra người con ông Da-ca-ri-a sinh ra là Gio-an tẩy giả, là ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế thực hiện chương trình cứu độ nhân loại của Ngài.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người:

– Tin vào lời rao giảng sám hối của Gioan tẩy giả: Cải thiện đời sống, từ bỏ lối sống bất chính, gian tà mà sống công chính để đón chờ Chúa đến từng ngày trong cuộc đời (khi rước Mình Máu thánh Chúa, khi nhận được những ơn lành Người ban cho), nhất là ngày Chúa đến gọi ta ra khỏi thế gian hoặc trong ngày thế mạt, ngày Chúa tái giáng lâm.

SỐNG TIN MỪNG

– Tỉnh thức đợi chờ Chúa đến và mau mắn đón nhận hồng ân Thiên Chúa ban với niềm tin tưởng, tín thác tuyệt đối .

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa! Bước vào những ngày bát nhật dọn lòng mừng mầu nhiệm Ngôi Hai, con Thiên Chúa nhập thế, nhập thể giáng sinh làm người. Xin cho con cùng với Giaó hội hoàn cầu và những người thiện tâm được tận hưởng niềm vui Chúa đến viếng  thăm, trong tâm tình sám hối, chờ mong. 

Dacaria không sánh bằng…

Vậy một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Dacaria bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. (Lc 1,11-12)

Suy niệm: Sứ thần Gáprien truyền tin cho ông Dacaria và cho Đức Maria về hai điều khó xảy ra theo suy nghĩ của con người: ông bà Dacaria sẽ có con lúc tuổi già, còn trinh nữ Maria sẽ thụ thai. Thế nhưng, thái độ của ông Dacaria và Đức Maria hoàn toàn khác nhau: đang khi ông Dacaria nặng lòng hoài nghi về điều sứ thần nói, thì Đức Maria, sau khi hiểu ý nghĩa lời sứ thần, đã mạnh dạn thưa với sứ thần: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Cũng vậy, đang khi Đức Maria cất tiếng ca tụng Thiên Chúa về điều được truyền tin: “Linh hồn ngợi khen Đức Chúa…” còn ông Dacaria thì bị câm trong chín tháng do không tin sứ thần “là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.”

Mời Bạn: Thánh Augustinô nói rằng Đức Maria đã cưu mang Chúa Giêsu bằng niềm tin. Thật vậy, Mẹ đã tin Thiên Chúa có thể thực hiện điều không thể xảy ra: một trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh con Đấng Tối Cao. Nhờ vậy, Mẹ trở nên gương mẫu đức tin cho chúng ta: Dù chưa hiểu trọn vẹn “việc ấy sẽ xảy thế nào,” nhưng Mẹ đã sẵn lòng xin vâng trước lời mời gọi dấn thân cho Chúa “vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được.”

Sống Lời Chúa: Thiên Chúa vẫn đang truyền tin cho tôi. Tôi sẽ nhạy bén đọc được ý nghĩa sứ điệp và vâng theo.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã tin vào Chúa và đón nhận mọi thử thách của niềm tin, cùng cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con nhận ra ân huệ đức tin, để chúng con cũng cộng tác với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ con người. Amen.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *