Bài 02 Tôn giáo có cần không ? (Đức tin trong cuộc sống)

BÀI 2 :
TÔN GIÁO CÓ CẦN KHÔNG

Lời Kinh Thánh

Đức Giêsu lại nói với người Do-thái: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận đuợc ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8,12).

Tôn giáo không mang lại thịnh vuợng vật chất và những ích lợi thực tiễn. Nhưng lại là một nhu cầu chính đáng và khẩn thiết nhất của con người.

urlightoftheworld.jpg

1.Giải pháp những vấn đề căn bản

Con người chẳng những sống, nhưng còn suy nghĩ về ý nghĩa của đời sống, chẳng những lo thỏa mãn những nhu cầu cấp bách của cuộc sống (cơm áo, nghi ngơi, giải trí…), nhưng còn muốn tìm hiểu về những bí ẩn của đời mình và thực hiện đuợc vận mệnh của mình. Một người biết suy nghĩ, không thể lẩn tránh đuợc những vấn đề liên quan đến thân phận làm người, về ý nghĩa cuộc đời, về hạnh phúc, đau khổ, sự chết.

Có thể những lo âu của cuộc sống hàng ngày che lấp phần nào những căn bản nói trên, nhưng không thể hoàn toàn che lấp đuợc lâu. Ngay trong hoàn cảnh bình thuờng, nếu suy nghĩ cho cùng, bất cứ việc gì tầm thuờng tới đâu cũng đưa tới vấn đề căn bản đó. Còn trong những lúc bi thảm của cuộc sống, trước những chọn lựa quyết liệt của cuộc đời, không ai lại không thể thắc mắc về thân phận và ý nghia của đời mình.

Khoa học, nghệ thuật, triết học đều có giới hạn, không thể giải đáp trọn vẹn:

– Khoa học chỉ cắt nghĩa những hiện tượng thiên nhiên, chứ không giải đáp vấn đề nhân sinh.

– Nghệ thuật chỉ dẫn ta vào thế giới thẩm mỹ nhung không giúp ta tìm ra chân lý của đời mình.

– Triết học có suy tư về vũ trụ và nhân sinh nhưng không đưa tới kết quả dứt khoát và chắc chắn.

Chỉ có tôn giáo. Tôn giáo trực tiếp giải đáp những vấn đề nhân sinh căn bản và nhờ đó soi sáng mọi vấn đề khác. Tôn giáo dọi ánh sáng vào toàn thể đời sống, giải đáp những vấn đề liên quan đến nguồn gốc và ý nghia của vạn vật, nhất là của con người.

2.Đem lại một lý tuởng cho đời sống

Đối với con người, sống không quan trọng bằng ý nghĩa cuộc sống, một đời sống vật chất sung túc, tiện nghi chưa chắc đã có hạnh phúc ? Muốn có hạnh phúc thật, phải sống theo một lý tuởng, một niềm tin. Theo đuổi và thực hiện đuợc lý tuởng, đó là sống có ý nghĩa và có hạnh phúc.

Lý tuởng của người Kitô hữu là trở nên hoàn thiện.

Họ vững tâm bước đi trên con đuờng của mình là sống trong Tình Thương của Thiên Chúa và lấy Ngài làm khuôn mẫu để noi theo: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

Kết luận

“Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép: “hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.” (1Pr 1,14-16)

Câu hỏi:

1/ Lý tuởng của người Kitô hữu là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *