Bài 07 : Những nhân vật nổi bật trong Kinh Thánh (Đức tin trong cuộc sống)

BÀI 7 :
NHỮNG NHÂN VẬT NỔI BẬT TRONG KINH THÁNH

Lời Kinh Thánh

“Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cữu, do đó ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và dòng dõi ngươi sau này.” (St 17,7).

Kinh Thánh là một tiến trình Đức tin trải dài trong lịch sử Israel qua những giao ước Thiên Chúa ký kết với dân Ngài. Tuy nhiên ta có thể tập trung lại noi một số người và một số biến cố quan trọng.

mose.jpg

A . Cựu Ước.

  1. Ap-ra-ham : Là ông tổ của dân tộc Israel, nghe tiếng gọi của Thiên Chúa, ông bỏ quê huong xứ sở ra đi và đuợc Thiên Chúa hứa cho dòng dõi đông đúc. Ông đa tin vào Lời Chúa bất chấp mọi trở ngại và đuợc gọi: “Cha của những người tin”.
  2. Môsê : Là người giải phóng dân tộc Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập. Chính qua biến cố này, Thiên Chúa ký kết giao ước với Israel (10 giới luật), lập ra xã hội và tôn giáo Israel (đạo Do thái). Người Do thái ghi nhớ mãi biến cố giải phóng này nhu sự tỏ hiện của lòng yêu thương, trung thành và cứu độ của Thiên Chúa. Trước khi chết, Môsê đã đưa dân tộc mình vào cửa ngõ của quê hương, ông đuợc gọi là vị lãnh đạo vĩ đại nhất của Israel.
  3. Đavit : là ông vua thánh thiện và anh minh nhất trong lịch sử Israel, ông đuợc Thiên Chúa hứa cho một triều đại vững bền mãi mãi (2Sm 7,12-13) . Từ đây, Israel luôn hướng về vị cứu tinh dân tộc thuộc dòng dõi Đavit, người sẽ đem lại hạnh phúc và thái hòa cho Israel. Chính Chúa Giêsu sẽ đến để thực hiện lời hứa này.
  4. Các ngôn sứ : Là người đuợc Thiên Chúa kêu gọi để mang Lời Thiên Chúa đến cho dân Israel soi sáng và củng cố đức tin của họ, giúp họ nhận ra ý Thiên Chúa noi các biến cố lịch sử, thắp sáng niềm hy vọng vào ơn cứu độ.

b.Tân Ước

1.Đức Giêsu Kitô

Chính là ngôi hai con một Thiên Chúa đuợc cử xuống trần gian cứu độ con người. Ngài dạy cho chúng ta biết về Thiên Chúa, cách sống xứng đáng là Con Thiên Chúa, là anh em của mọi người, rối kết thúc cuộc đời cứu thế bằng cuộc Thương khó và Phục sinh.

2.Các môn đồ của Chúa Giêsu

Gồm có 12 môn đồ:

– Phêrô, Anrê (anh của Phêrô).
– Giacôbê (con của Giêbêđê). Gioan (em của Giacôbê)
– Philiphê, Batêlômêô, Matthêu.
– Tôma, Giacôbê (con Alphê)
– Simon (nhiệt thành), Giuđa (con Giacôbê)
– Và Giuđa Iscariốt (kẻ nộp Thầy)

Là những người đuợc Chúa Giêsu kêu gọi và huấn luyện trong suốt thời gian Ngài truyền giảng Tin Mừng để họ tiếp tục loan truyền chân lý cứu độ của Thiên Chúa sau khi Chúa Giêsu về trời.

3.Các tác giả sách Tin Mừng

Gồm có Matthêu, Marcô, Luca và Gioan. Viết về cuộc đời Chúa Giêsu bao gồm lời giảng, các phép lạ, sự chết và sự sống lại để loan báo cho mọi người biết và tin rằng: Đức Giêsu thật sự là Đấng Kitô đuợc Thiên Chúa cử xuống trần gian cứu độ con người.

4.Thánh Phaolô

Là người đuợc Thiên Chúa kêu gọi trên đuờng Damas đang khi tìm bắt những người tin Chúa (các Kitô hữu). Ngài đã hoán cải và biến đổi ông trở thành một môn đồ nhiệt thành để đem lời Thiên Chúa đến cho những người ngoài dân Israel. Thánh Phaolô có viết 14 thu gởi cho các cộng đoàn tín hữu Ngài đã lập: Rôma, 1.2 Côrinthô, Galat, Êphêsô, Philip, Côlôsê, Philêmon, Thessanolica, Titô, 1.2 Timôthê và thu Do thái ?

Kết luận

“Vào lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói : ”Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rỏ Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rỏ Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người con muốn mặc khải cho.” (Mt 11,25-27).

Câu hỏi

  1. Những nhân vật Cựu ước nào nổi tiếng và hay đuợc nhắc tới ?
  2. Liệt kê 12 môn đồ của Đức Giêsu
  3. Các tác giả Sách Tin Mừng ?
  4. Nội dung của Tin Mừng
  5. Thánh Phaolô là ai ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *