Tổng hợp Bài giảng hay của Đức TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc

 

 

Ngài đang theo đoàn của Hội đồng Giám mục Việt Nam đi Ad Limina tại Rome. Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Đức cha Phaolô. Mọi thông tin về tang lễ của ngài, báo Công giáo và Dân tộc sẽ tiếp tục cập nhật.

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11.11.1944 tại Đà Lạt. Ngài hiện là Tổng giám mục của TGP TPHCM và nguyên là Chủ tịch HĐGM VN (nhiệm kỳ 2013 – 2016). Ngài hiện là Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2019. Khẩu hiệu giám mục của ngài là “Chúa là nguồn vui của con.”

Trong quá trình tu tập, từ năm 1956, ngài học tại nhiều nơi: Tiểu chủng viện Sài Gòn, Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và tại Đại học Truyền giáo Urbaniana Rôma. Năm 1970, ngài trở về Việt Nam và được thụ phong linh mục ngày 17 tháng 12 năm 1970. Sau khi thụ phong linh mục, ngài lần lượt được bổ nhiệm làm giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hòa, Đại chủng viện Minh Hòa và Viện Đại học Đà Lạt. Năm 1975, ngài được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, giáo sư Thần học tín lý tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt, và các Đại chủng viện Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Từ năm 1995, ngài kiêm thêm nhiệm vụ Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt.

Ngày 26 tháng 3 năm 1999, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho. Lễ tấn phong Giám mục của Đức cha Phaolô diễn ra tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt ngày 20 tháng 5 cùng năm do Đức Tổng giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn làm chủ phong. Hai vị phụ phong là Đức Giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Giám mục chính tòa Giáo phận Thanh Hóa và Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục chính tòa Giáo phận Đà Lạt. Ngày 27 tháng 5 năm 1999, Đức Tân Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc nhận Giáo phận.

Ngày 28 tháng 9 năm 2013, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó của Tổng giáo phận TPHCM với quyền kế vị. Cùng với bổ nhiệm trên đây, Tân Tổng giám mục Phó Bùi Văn Ðọc cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa giáo phận Mỹ Tho.

Tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ TGP, ngài đã được các giám mục bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2016. Ngày 19 tháng 10 năm 2013, Tổng giáo phận cử hành lễ bế mạc Năm Đức Tin, nhân dịp này giới thiệu Tân Tổng giám mục Phó Bùi Văn Đọc đến giáo dân.

Ngày 22 tháng 3 năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức Tổng giám mục của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc đương nhiên kế vị chức tổng giám mục theo Giáo luật. Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2014, Tân Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận TPHCM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự lễ nhận chức vụ.

Ngày 29 tháng 6 năm 2014, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc nhận dây pallium do Đức Giáo hoàng Phanxicô trao. Ngày 13 tháng 9 cùng năm, Đức Giáo hoàng bổ nhiệm ngài làm thành viên Bộ Truyền giáo.