Bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019: Xin làm cho con theo lời Ngài

https://youtu.be/QPTUC31L27o

Ngày 04/07, Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019 tại địa phương đã công bố bài hát chủ đề đại hội, với 5 ngôn ngữ chính xen kẽ lẫn nhau

1. Phiên bản Phụ đề Việt

2. Phiên bản tiếng Indonesia

3. Phiên bản phụ đề tiếng Anh

4. Phiên bản Nhóm nhảy ‘Những Người Trẻ của Đức Maria’, Dubai

5. Phiên bản tiếng Lithuania

6. Phiên bản tiếng Đức

7. Phiên bản phụ đề tiếng Tây Ban Nha

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *