Bài hát và suy niệm: Ăn năn hối cải (28.02.2016 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: Lc 13,1-9

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? 3 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? 5 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”
6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn : ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?’ 8 Nhưng người làm vườn đáp : ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.’”

Lời Chúa hôm nay chính Đức Kitô dựa vào một vài biến cố để đưa ra lời kêu gọi  và soi sáng bằng một dụ ngôn. Những biến cố này xảy ra trong cuộc tế lễ tại đền thờ, Quan Philatô cho quân tàn sát một nhóm người Galilê vì có người ta tố cáo họ mưu tâm phản loạn. biến cố thứ hai là gần hồ Si-lo-ê, một cái tháp sụp đổ  giết chết mười tám người. Dân chúng tin rằng những biến cố đó là hình phạt của Thiên Chúa  để trừng trị tội lỗi của các nạn nhân. Đức Giêsu không đồng thuận với lập luận đó. Những người bị chết không xấu xa hơn những kẻ còn đang sống. Tai nạn và hình phạt không đồng nghĩa với nhau. Chúa Giê-su cảnh báo: “Nếu các các anh các ch không ăn năn hối ci, thì các anh các ch cũng s b hu dit như vậy”. Lời này được cảnh báo hai lần, vì ngày suy tàn của những kẻ không biết hối cải đang đến gần.

Người Giáo dân Đa Minh được hướng dẫn và qui định những hình thức sám hối để thăng tiến đời sống tâm linh. Những hình thức sám hối có thể áp dụng: Tĩnh tâm; ăn chay; Chia sẻ với những người khó khăn về vật chất; hành hương, cầu nguyện khẩn thiết hơn cho  các linh hồn và duyệt lại toàn bộ đời sống của mỗi người.

Sống Lời Chúa: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”

Ghi Nhớ: Anh chị em hãy quí chuộng những hình thức khổ chế của Dòng như:

  • Luôn hoán cải đời sống theo tinh thần sám hối của Tin Mừng
  • Nghiêm chỉnh tuân giữ Luật sống
  • Chuyên cần học hỏi các tài liệu để thăng tiến ơn gọi

Cầu nguyện:

Lạy Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết quí chuộng những điều chúng con tuyên hứa, để chúng con sống gần Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn và sẵn sàng thi hành sứ vụ trong mọi hoàn cảnh.

BRC