Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh kính viếng Bà Cố Anna Trần Thị Tùng

Trong tâm tình hiệp thông trong gia đình Đa Minh, Ban Phục Vụ Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Viêt Nam đến chia buồn cùng Cha nguyên Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình OP,  và tang quyến.

Ban Phục vụ cầu nguyện và phúng viếng. Nguyện xin Chúa đón nhậnl Linh hồn Bà Cố Anna về nơi phúc ân muôn đời.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *