Bệnh “Gato” (14.12.2015)

Thứ Hai sau Chúa nhật III Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Mt 21,23-27

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mat-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?” 24 Đức Giê-su đáp : “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi ; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có ? Do Trời hay do người ta ?” Họ mới nghĩ thầm : “Nếu mình nói : ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại : ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?’ 26 Còn nếu mình nói : ‘Do người ta’, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.” 27 Họ mới trả lời Đức Giê-su : “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ : “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

 

1. Ghi nhớ:

Đức Giêsu vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “ Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã làm cho Ông quyền ấy ?” (Mt 21,23)

2.Suy niệm:

Mùa vọng là thời gian chuẩn bị, suy gẫm nhìn lại mình từ cách sống, cách tìm Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay giúp ta suy xét nhiều cách chọn lựa trong cuộc sống cá nhân hay riêng tư của mỗi người, có những con đường dẫn đưa ta đến với Chúa, hay có những rào cản khiến ta chùn chân mỏi gối không chịu tiến bước chạy tới gần Ngài “Ai đã làm cho Ông quyền ấy” (Mt 21,23)

Đừng kết án ai, bởi vì ta chưa hề biết họ ra sao? Chỉ vì nghe mọi người nói khi ta chưa hề kiểm chứng hay nhận định sự việc, căn bệnh xã hội ngày nay là bệnh “gato” – bệnh “ghen ăn tức ở” nên họ mắc bệnh này bao giờ cũng muốn không ai hơn mình, tìm cách xuyên tạc mọi thông tin hay bới lông tìm vết để hạ bệ  “đối thủ”, căn bệnh này từ thời Chúa Giêsu, các thượng tế và kỳ mục vẫn mắc phải khi hạch sách Chúa “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy”

Thế nên Chúa muốn chữa căn bệnh của con người từ sự nhận thức của họ, từ trong tâm hồn, và đó cũng là lý do Chúa đã nêu ra câu hỏi “ Vậy phép rửa của Ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta ?” (Mt 21, 25). Với tấm lòng thương xót, Chúa đã nhắc lại phép rửa của Ông Gio-an để chúng ta chấp nhận sự thật, nhưng họ vẫn ngoan cố và ác ý, nên không thể làm môn đệ của Ngài.
Cuộc đời luôn có những con người với sự ghen tương đố kỵ, đó cũng là tảng đá làm ta vấp ngã, ta sống nơi cộng đoàn tập tránh đi sự bè phái, làm hại  nhau, hay hiểu lầm nhau, dẫn đến sự tổn thương, giết nhau bằng lời nói từng ngày từng giờ đôi khi ta không hề hay biết.

“Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người” (Hc 27,6).
Trong thế giới hôm nay Thiên Chúa vẫn đang đối thoại với ta, mỗi người phải can đảm xét lại mình, đi tìm sự thật, tìm sự sống vĩnh cửu mai sau, giúp nhau đi đúng hướng, thế nên chúng ta được cứu rỗi hay luận phạt là tùy thuộc thái độ đón nhận hay khước từ lời Chúa đang mời gọi chúng ta.

3. Sống lời Chúa:

“Chính Thày là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thày” (Ga14,6) 

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho chúng con một tấm lòng sám hối chân thành để mỗi người biết tìm về nẻo chính đường ngay, trong mùa vọng này xin Chúa hướng dẫn con luôn sống trong chân lý của Ngài. Amen.

M.Liên