Bí tích Thánh Thể có thể giúp ngăn cản chúng ta phạm tội trong tương lai hay không?

Bí tích Thánh Thể có thể giúp ngăn cản chúng ta phạm tội trong tương lai hay không?

Thánh Thomas Aquinas giải thích rằng việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể có thể củng cố tinh thần cho chúng ta, miễn là chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Chúa.

Có nhiều lợi ích thiêng liêng từ việc thường xuyên lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, và một trong những lợi ích đó là củng cố tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể dễ dàng chống lại sự cám dỗ của tội lỗi trong tương lai.

Thánh Tôma Aquinô giải thích tác dụng này của bí tích trong Tổng Luận Thần Học của ngài bằng cách lần đầu tiên trình bày những ý kiến phản đối.

Nhiều người cho rằng dường như con người không được bí tích này gìn giữ khỏi những tội lỗi trong tương lai. Vì có nhiều người lãnh nhận bí tích này một cách xứng đáng, nhưng sau đó lại phạm tội. Do đó, xem ra bí tích này không có tác dụng bảo vệ các tín hữu khỏi những tội lỗi trong tương lai.

Đây là một lập luận rất hợp lý, vì chính chúng ta cảm thấy điều này bất cứ khi nào chúng ta rước lễ và sau đó tiếp tục cuộc sống tội lỗi của mình.

Tuy nhiên, Thánh Tôma Aquinô giải thích lý do tại sao thực tế này không nên làm chúng ta sao nhãng khỏi thực tế ân sủng Chúa ban cho chúng ta.

Bí tích này bảo vệ con người khỏi tội lỗi … Vì, trước hết, bằng cách kết hợp con người với Chúa Kitô nhờ ân sủng, nó củng cố đời sống tâm linh của các tín hữu, như thức ăn và liều thuốc tâm linh.

Đồng thời, chìa khóa để ngăn ngừa tội lỗi trong tương lai phụ thuộc vào sự cởi mở của người đó đối với ân sủng của Thiên Chúa.

Hiệu quả của bí tích này được nhận tùy theo tình trạng của con người: đó là trường hợp của mọi nguyên nhân tích cực ở chỗ hiệu quả của nó phụ thuộc vào điều kiện đón nhận. Tình trạng của con người trên trái đất là ý chí tự do của anh ta có thể hướng tới điều thiện hoặc điều ác. Do đó, mặc dù bí tích này tự nó có sức mạnh bảo vệ khỏi tội lỗi, nhưng nó không loại bỏ khả năng phạm tội của con người.

Nếu chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Thể trong tình trạng tội lỗi, bị ngăn cách với ân sủng của Thiên Chúa, thì rất có thể chúng ta sẽ tiếp tục phạm tội trong tương lai gần.

Tuy nhiên, nếu chúng ta cởi mở và hết lòng đón nhận ân sủng của Chúa, thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta trong lúc hoạn nạn, bảo vệ chúng ta khỏi những cám dỗ trong tương lai.

Các Mối phúc, hay các phước lành, Chúa Giêsu dạy trong bài giảng dài nhất và nổi tiếng nhất của Ngài, là Bài giảng trên núi trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu chương 5, tất cả đều có một điểm chung cơ bản: Thiên Chúa quan tâm nhất đến tâm hồn của chúng ta và điều chúng ta thực sự mong muốn cho cuộc sống của mình.

Không giống như các tôn giáo khác, Kitô giáo giới thiệu một Thiên Chúa không chỉ yêu thương chúng ta vô điều kiện mà còn muốn biết chúng ta, dành thời gian cho chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng và tình yêu mà chúng ta sẽ không bao giờ xứng đáng. Chúng ta biết điều này là đúng bởi vì trong suốt Kinh Thánh, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đến gần Ngài vô số lần. Trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu 11:28, Chúa Giêsu phán: “Hỡi những kẻ khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được bồi dưỡng”. Chúa Giêsu muốn chúng ta thành thật tìm kiếm Ngài trong những lúc vui mừng cũng như thử thách và tin cậy Ngài trong cuộc đời mình. Trong tất cả các mối phúc, chủ đề này thể hiện rõ ràng nhất ở mối phúc thứ sáu, được tìm thấy trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu 5:8, “Phúc cho những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Thiên Chúa.”

Khi chúng ta được trình bày với khái niệm về sự trong sạch, tâm trí của chúng ta thường được dẫn thẳng đến việc tiết chế, điều độ hoặc có một cuộc sống không tội lỗi. Mặc dù những điều này xác định chính xác sự thuần khiết, nhưng chúng là những thứ thuần khiết bên ngoài. Chúa Giêsu nói “tâm hồn trong sạch,” ám chỉ sự trong sạch bên trong, một lần nữa cho thấy Ngài quan tâm đến tâm hồn của chúng ta.

Chúa Giêsu không lãng phí thời gian để nói về cuộc sống bên ngoài của chúng ta vì Ngài biết rằng tâm hồn của chúng ta trước hết phải được thay đổi. Khi chúng ta trải qua sự thay đổi trái tim này, hành vi, hành động và cuộc sống bên ngoài của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo. Chúa Giêsu muốn tâm hồn của chúng ta thực sự khao khát những điều đẹp lòng Ngài – khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ phản ánh và tạo ra những điều đẹp lòng Ngài.

Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu trong lòng và cam kết đi theo Ngài, thì Ngài bắt đầu một sự biến đổi trong lòng chúng ta. Tình yêu của chúng ta dành cho Ngài sẽ biến thành sự khao khát được biết Ngài và khao khát được sống giống như Ngài. Đây là một trái tim trong sạch: một trái tim không mong muốn gì hơn là được ở bên Chúa bởi vì đó thực sự là tất cả cuộc sống của chúng ta!

Trong mối phúc này, Chúa Giêsu cũng hứa rằng những ai thể hiện trái tim trong sạch này sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Chỉ những người có trái tim trong sạch mới biết Chúa Giêsu vì đó là những gì Chúa Giêsu nhìn thấy. Ngài không đánh giá quá cao những lời chúng ta nói hay hành động mà chúng ta dành cho Ngài trong cuộc sống của mình. Chúa biết tâm hồn và ước muốn của chúng ta và đó là điều Ngài quan tâm nhất.

Sự thật là ngay cả sau khi tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời mình, chúng ta vẫn sẽ thất bại. Nhưng may mắn thay, Chúa vẫn tiếp tục tha thứ cho chúng ta! Ngài tôn trọng những ước muốn của tâm hồn chúng ta, và nếu lòng chúng ta thực sự khao khát Ngài và ý muốn của Ngài cho cuộc đời chúng ta, ngay cả khi chúng ta thất bại, thì chúng ta cũng sẽ được nâng dậy.


Source:Aleteia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *