Cám dỗ (01.02.2016 – Thứ Hai sau CN IV TN C)

Lời Chúa: Mc 5,  1-20
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ sang bờ bên kia Biển Hồ, đến vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. 6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người 7 và kêu lớn tiếng rằng : “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi !” 8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó : “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này !” 9 Người hỏi nó : “Tên ngươi là gì ?” Nó thưa : “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” 10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng : “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” 13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo –chừng hai ngàn con– từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo – chính người này đã bị Đạo Binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ.
18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở với Người. 19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo : “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.” 20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

1. Ghi nhớ : Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người thương anh thế nào” (Mc 5, 19)

2.Suy niệm:

Có lẽ thời xưa ma quỷ không có nhiều phương tiện nên chỉ cám dỗ con người trực tiếp như các Tin Mừng tường thuật. Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển và sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã mang lại cho cuộc sống con người rất nhiều tiện ích. Ngoài những ích lợi đem lại thì các phương tiện ấy đã tạo cơ hội cho ma quỷ xâm nhập và cám dỗ con người trượt dài theo lối sống trụy lạc và những thú vui sa đọa. Mạng xã hội, game và phim ảnh bạo lực đã tạo cho con người, đặc biệt là giới trẻ một lối sống ảo, sống xa rời thực tế, sống gian dối, lừa đảo, sống vì tiền tài, danh vọng, sống không lý tưởng. sống mất phương hướng, v.v… Thế nên thời xưa quỷ ám chỉ vào thân xác nên không đáng sợ, nhưng ngày nay quỷ ám đã thâm nhập vào trong tâm hồn. Mà tâm hồn con người thì yếu đuối mỏng dòn, sẽ không có cách nào kháng cự nếu con người ngày càng xa rời niềm tin vào Thiên Chúa.

Chính vì thế, Chúa đã đến để giải thoát con người khỏi thần ô uế. Ngài mang lại sự an bình cho ta nhưng con người liệu có sẵn sàng từ bỏ những ô uế đó để trở về với Chúa hay không? Hay như cả “bầy heo” – chừng 2000 con – từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó… Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người dời khỏi vùng đất của họ” (Mc 5,13-17). Con người cũng thế, lắm khi vì tiếc cả bầy heo, tiếc cả cơ đồ nơi thế gian mà chối bỏ con đường về với Chúa. Còn chúng ta có ước ao hy sinh tất cả để đón rước Chúa vào lòng không? Hay ta cũng như họ thấy phiền hà uổng phí của cải mà rời xa Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa:

Bước vào đầu năm mới, năm 2016, chúng ta hãy nỗ lực sống Tin Mừng và thực thi lòng Thương xót trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa! Trước năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, xin Chúa hoán cải tâm hồn chúng con, để mỗi người có lòng xót thương đến anh em túng khổ khó nghèo, bệnh tật; và giúp chúng con biết quan tâm đến Ông Bà, Cha Mẹ, con cái trong gia đình. bạn bè, lối xóm với sự chân tình để biết sẻ chia những điều tốt lành trong ơn Thánh của Chúa trao ban. Amen.

M.Liên