TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Cảm tạ, ngợi khen và hy vọng (24.12.2019 – Mùa Vọng)

Cảm tạ, ngợi khen và hy vọng (24.12.2019 – Mùa Vọng)

Lời Chúa: Lc 1,67-79

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

67 Khi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :

68“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa :
71sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước ;
73Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao :
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”

 

Cảm tạ, ngợi khen và hy vọng (24.12.2019 – Mùa Vọng)

1. SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại tâm tình của ông Da-ca-ri-a, cha đẻ của Gio-an tiền hô.

Sau khi bà Ê-li-sa-bét sinh hạ con trai và những sự việc lạ lùng xẩy ra trong ngày đặt tên cho con trẻ, như: Cả hai ông bà đã trùng hợp khi chọn đặt tên cho con trẻ là Gio-an, một cái tên không có trong dòng tộc của ông là cha đứa trẻ, như lệ thường của người Do Thái; mà là tên đã được sứ thần gợi ý trong một lần ông trúng thăm dâng hương trong đền thờ theo thông lệ của hàng tư tế. Khi ấy sứ thần của Thiên Chúa đã hiện ra và loan báo tin vui: bà Ê-li-sa-bét  vợ ông sẽ mang thai và sinh con trai; nhưng ông nghi ngờ lời sứ thần, do đó đã bị câm…

Trải qua những ngày tháng buồn khổ vì bị câm, ông Da-ca-ri-a không ngớt cầu nguyện cùng Thiên Chúa và trông mong từng giây phút ngày đứa con “Chúa ban ơn” chào đời. Rồi niềm vui cũng đến, bà Ê-li-sa-bét  vợ ông sinh cho ông một đứa con trai như lời sứ thần loan báo. Niềm vui sướng vỡ òa, lòng tin được củng cố và nhất là trong ngày lễ đặt tên,  khi ông dùng bảng để viết ra cái tên sẽ đặt cho đứa trẻ, thì lập tức miệng lưỡi ông được tháo cởi và ông nói được.

Sự việc xẩy ra khiến nhiều người bà con, láng giềng đến chứng kiến lễ đặt tên cho trẻ phải bỡ ngỡ và hết lòng kính sợ Thiên Chúa. Riêng với ông Da-ca-ri-a, lòng tràn ngập vui mừng, ông cảm nghiệm  được thời kỳ cứu độ mà Thiên Chúa hứa với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-sa-ác, Gia-cóp nay đã bắt đầu thực hiện; ông hân hoan vui sướng cất lời ngợi khen Thiên Chúa:

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta…”. Lời ca khen của ông  Da-ca-ri-a đã xác tín niềm tin tưởng và cậy trông của ông cũng như của dân tộc Ít-ra-en: họ luôn trông ngóng, đợi chờ  Đấng cứu tinh đến để giải thoát họ.

Hồi tưởng những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho tổ phụ Áp-ra-ham và dân riêng của Người, từ việc chọn gọi ông Áp-ra-ham và gia đình rời bỏ miền đất trù phú ông đang sinh sống, và hứa dẫn đưa vào “Đất Hứa” nơi chảy sữa và mật; đến các lần can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa khi gia đình Áp-ra-ham (sau nay trở thành một dân tộc, một vương quốc dành riêng cho Thiên Chúa) đối đầu với các dân thù địch trong hành trình về Đât Hứa; đặc biệt, biến cố Vượt qua Biển Đỏ, kết thúc thời kỳ con cháu nhà Gia-cóp ôm sầu nuốt hận làm nô lệ cho dân Ai-cập và sau đó, hơn bốn mươi năm lưu lạc trong hoang mạc.

Trở về với niềm vui trong hiện tại, ông sung sướng và kỳ vọng vào người con “Chúa ban ơn”; bởi như lời sứ thần, em bé sẽ là dấu chỉ khai mở thời kỳ thực hiện Ơn Cứu Độ như lời Thiên Chúa đã hứa: Đấng Tối Cao sắp ngự đến cứu chuộc dân Người, và con trai ông được diễm phúc dọn đường cho Đấng Mê-si-a ngự đến: “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,  bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên…”

Tâm tình của ông Da-ca-ri-a vừa là lời chúc tụng, ngợi khen những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho Ít-ra-en – Dân riêng của Người – trong quá khứ; vừa là lời báo trước công trình Cứu Độ, Thiên Chúa đã khởi công thực hiện qua Con Một Ngài: Đấng Cứu Tinh nhân loại sẽ giáng sinh và giải cứu Dân Người.

Trình thuật Tin Mừng trong ngày sau cùng của Mùa vọng nhắc lại bài ca “Chúc Tụng Đức Chúa” để diễn tả niềm tri ân và ca tụng  công trình Cứu độ Đấng Mê-si-a đã đem đến cho nhân loại; đồng thời cũng muốn giới thiệu vai trò tiền hô của Gio-an tẩy giả trong công trình Cứu độ của Người.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

Hãy mặc lấy tâm tình của ông Da-ca-ri-a mà chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và trung tín giữ lời giao ước, đã ban Đấng Cứu Thế để cứu chuộc tôi, cứu chuộc nhân loại; đồng thời hoàn tất việc chuẩn bị hang đá tâm hồn cho tươm tất mà đón chờ Ngôi Hai giáng sinh làm người, ngự đến.

2. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin cho con nên dấu chỉ mầu nhiệm Con Chúa Giáng Sinh làm người, bằng đời sống tràn ngập yêu thương và tha thứ, quảng đại sẻ chia, đem niềm vui đến cho mọi người xung quanh con.

3. SỐNG TIN MỪNG

Luôn cảm tạ và ngợi khen Chúa trước những ơn lành mình lãnh nhận; yêu thương và cảm thông với mọi người để tạo niềm vui. 

Chúc tụng Đức Chúa (24.12.2015)

1-Ghi nhớ:

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-el đã viếng thăm cứu chuộc dân Người” (Lc 1, 68)

2- Suy niệm:

Bài ca “Chúc tụng” được ông Da-ca-ri-a cất lên trong ngày sinh của Gio-an Tẩy Giả. Ông đại diện cho dân Ít-ra-el chúc tụng Đức Chúa vì Người đã thực hiện lời hứa cứu độ từ ngàn xưa với các Tổ phụ và qua miệng các vị Ngôn sứ.

Đức Giê-su chính là Vầng Đông đã xuất hiện chiếu soi cho tất cả mọi loài thụ tạo. Đức Giê-su cũng chính là tình yêu nên Ngài không thể không yêu thương tạo vật của Ngài. Ngài cũng là sự sáng nên Ngài không để bóng tối làm chủ vũ trụ của Ngài.

Hãy reo lên! Hãy ca lên! Hãy loan báo cho muôn dân biết niềm vui ơn cứu độ, Vua bình an, hạnh phúc vĩnh cửu đã đến giữa con người.

3- Cầu nguyện:

Lạy Chúa Trời xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Người.

4- Sống Lời Chúa:

Tạ ơn Chúa, mỗi sớm mai thức dậy, con có thêm một ngày nữa để kính tôn Ngài.

HOÀI THANH

 

Niềm vui được “vầng đông viếng thăm”

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.” (Lc 1,78-79).

Suy niệm: Bài Thánh ca “Chúc tụng” Benedictus mở đầu bằng lời “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en” là một bài Thánh ca tuyệt đẹp, đầy ắp những hình ảnh Thánh Kinh và lời ngôn sứ trong Cựu Ước, được đặt vào miệng ông Da-ca-ri-a, thực sự là một lời ngôn sứ vừa đúc kết lại cả một lịch sử ơn cứu độ, vừa chuyển tiếp báo tin sự xuất hiện của “Vị Cứu Tinh quyền thế”, của “Vầng Đông tự chốn cao vời đến viếng thăm.” Bài Thánh ca làm dậy lên niềm vui và hy vọng của những ai cảm nghiệm mình có Chúa, được cứu độ, được tự do và bình an.

Mời Bạn: Ơn đầu tiên mà Thánh ca Benedictus nói đến là ơn tha thứ mà Thiên Chúa ban cho dân Người: “Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên…” Chỉ khi lãnh nhận được ơn tha thứ này chúng ta mới cảm nghiệm được Niềm Vui của Tin Mừng mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói đến ngay từ những câu đầu trong Tông huấn của ngài: “Những ai chấp nhận quà tặng ơn cứu độ của Đức Giê-su đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn” (EG 1).

Sống Lời Chúa: Bắt đầu một ngày, bạn nhìn lên Thánh Giá Chúa Giê-su để nhớ mình đã được tha thứ (x. Ep 2,16) và nhờ đó bạn tràn ngập Niềm Vui của Tin Mừng trong cả ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là “Vầng Đông từ chốn cao vời đến viếng thăm” con, xin dẫn con “đi trên nẻo đường bình an” để con luôn “sống thánh thiện công chính trước nhan Chúa”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *