Đêm thánh hồng ân (24.12 – Trước Lễ Giáng Sinh)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16, Lc 1,67-79

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 1,67-79)

67 Khi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :

68“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa :
71sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước ;
73Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao :
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”

LỄ GIÁNG SINH

Thánh lễ Vọng

Lời Chúa:  Is 62,1-5, Cv 13,16-17.22-25,

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 1,1-25)

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu ông Áp-ra-ham :

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 Gie-sê sinh Đa-vít.

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

17 Như thế, tính chung lại thì : từ ông Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà. 25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

LỄ GIÁNG SINH

Thánh lễ Ban Đêm

Lời Chúa: Is 9,1-6, Tt 2,11-14, Lc 2,1-14


Tin Mừng: Lc 2,1-14

Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.  Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.  Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi.  Bởi thế, ông Giu-se cũng từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê, lên thành vua Đa-vít gọi là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua Đa-vít.  Ông lên đó khai tên cùng với bà Ma-ri-a là người đã thành hôn với ông, lúc ấy bà đang có thai.  Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.  Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.  Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng.  Nhưng sứ thần bảo họ : “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân :  Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa.  Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”  Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng :

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (24.12.2022)

Ghi nhớ:

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta vào đường nẻo bình an (Lc 1, 79).

Suy niệm:

Cơn đại dịch Covid vừa qua,  có người đã giải thích rằng: Qua biến cố này Chúa muốn cho con người có những giờ phút hồi tâm, sống chậm lại để mà tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Thật vậy, chỉ trong thinh lặng người ta mới có thể suy tư, tìm ra chân lý của cuộc sống. Những ngày cách ly, đó là dịp để cho mỗi người nhìn lại đời sống của mình để tìm ra lẽ sống bằng cách chu toàn bổn phận, phục vụ tha nhân và nhất là biết tìm đến với Đấng sáng tạo và điều khiển cùng an bài muôn loài trong vũ trụ này mà dốc lòng suy phục, tôn thờ…

Vào thời gian gần đây, nhiều giáo phận đã áp dụng, trong thánh lễ “Phút im lặng thánh” Nhằm mục đích  giúp cho các tín hữu nhận biết mình cần sám hối ăn năn hơn, cũng như cần để cho Lời Chúa đi sâu vào tâm hồn mình hơn nữa, đồng thời biết cảm tạ Chúa một cách nhiệt thành và chân tình hơn…

Bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay thuật lại lời Chúc Tụng của ông Gia-ca-ri-a. Sau một thời gian không nói được vì đã hồ nghi, không tin những lời mà sứ thần của Chúa nói. Hôm nay ông đã nói được. Chắc hẳn rằng trong thời gian bị câm, ông đã suy tư rất nhiều và vì có dịp suy nghĩ nhiều nên ông Gia-ca-ri-a đã cảm nhận thấy được rất nhiều điều bổ ích, nên hôm nay, sau khi Chúa cho miệng ông được mở ra thì ông liền thốt nên bài ca Chúc Tụng mà có lẽ trước đây ông chưa cảm nhận được.

Chúc Tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người

Ông Gia-ca-ri-a không chỉ với tư cách cá nhân mà dâng lời Chúc Tụng Thiên Chúa mà ông còn thay mặt cho cả toàn thể Dân Tộc Israel cũng như nhân loại mà dâng lên Thiên Chúa lời Tạ Ơn Ngài. Chắc chắn trong thời gian thinh lặng ông đã cảm nhận được biết bao điều bổ ích, một cách rõ ràng, đó là tình thương của Thiên Chúa dành cho cá nhân ông, gia đình ông và dân tộc mình để rồi giờ đây khi nói được, ông trải lòng tuân đổ ra những lời ví như là một thác nước bị ngăn chặn bấy lâu giờ đây được tháo bỏ!

Trong bài Chúc Tụng này ông đã nói tiên tri về Đấng Cứu Thế sẽ đến cứu nhân loại thoát tay thù địch cùng những kẻ ghen ghét, giúp nhân loại được sống công chính thánh thiện và không còn sợ hãi trước những kẻ thù và hiểm nguy…Đồng thời ông cũng nói tiên tri về chính người con trai của mình với sứ mạng là mở lối cho Người: “Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là Ngôn Sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa, mở lối Cho Người”…

Tóm lại: Ngôi Hai xuống thế, còn được ví như Vầng Đông xuất hiện, đến trần gian u tối và lạnh giá; là để khai mở ra cho nhân loại một triều đại mới, một triều đại của ơn Cứu Chuộc mà ở đó mọi người sẽ được Thiên Chúa hết lòng yêu thương, bảo vệ chở che và ban cho được sống trong ánh sáng và bình an.

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”

Đón Mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta cùng hợp với tâm tình của ông Da-ca-ri-a mà dâng lên Thiên Chúa lời Chúc Tụng và tạ Ơn vì biết bao ơn lành hồn xác mà chúng ta lãnh nhận từ thuở bé đến nay, mặc dầu chúng ta chẳng có công trạng gì, mặc dầu chúng ta bất xứng, nhưng vì tình thương của Chúa, nên chúng tã đã được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Đặc biệt là Hông Ân vĩ đại, đó là Ơn Thiên Chúa Cứu Chuộc chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Hài Nhi muôn vàn tôn kính, trong đêm cực thánh này con xin dâng lên Ngài trọn vẹn tâm tình yêu mến của con, chỉ vì yêu con Chúa đã trở nên bé mọn, chịu bao thiếu thốn cơ cực. Nay con xin dâng lên Ngài tất cả những gì con đã thực hiện được và cả những yếu đuối thiêu sót, khiếm khuyết của con. Xin Chúa Hài Nhi ban cho con những ơn cần thiết để mỗi ngày con sẽ phấn đấu để trở nên hoàn thiện hơn, hầu xứng đáng với ân tình vô vàn mà Chúa đã dành cho con. Amen.

Sống Lời Chúa:

Cố gắng sống tinh thần khó nghèo.

Đaminh Trần Văn Chính.

Đêm thánh hồng ân (24.12.2021)

Đêm thánh vô cùng, giờ phút thánh thiêng trong đêm Chúa Hài Đồng Giê-su chào đời, vang vọng từ trong thánh đường bài hát HANG BE-LEM “Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Be-lem Thiên thần xướng ca: Thiên Chúa vinh danh, chúng nhân an hòa….” sáng tác của Hải Linh. Tạo nên một bầu khí tưng bừng phấn khởi cho các giáo dân đến dự lễ, tâm hồn của mọi người hân hoan vì hồng ân Thiên Chúa đang tuôn đổ trên các con cái Người. “Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Belem: ánh sáng tỏa lan tưng bừng ….”.

Tin Mừng hôm nay mở đầu là: “lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô truyền cho khắp nơi làm sổ kiểm tra, nên mọi người đều phải lên đường trở về quê quán mình, trong đó có ông Giuse và bà Maria cũng trở về quê quán của Đa vít, gọi là Bêlem, vì ông Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Đavít. Và tại Bêlem bà Maria đã hạ sinh con trai đầu lòng” (Lc 2, 1-7), điều này ứng nghiệm với lời tiên tri Mikha: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.” Mk 5,1. Lời hứa của Thiên Chúa trải qua ngàn năm được lưu truyền, ghi nhận trong Kinh Thánh và Người đã thực hiện điều ấy.

Điều làm cho chúng ta kinh ngạc và sùng kính Con Thiên Chúa, là Đấng Toàn Năng, là Người tạo dựng nên vũ trụ lại chọn nơi hạ sinh, trong hang đá tối tăm ẩm thấp, nơi mà những người chăn chiên tạm trú qua đêm để canh giữ đoàn chiên của mình. Chúa dạy chúng ta bài học rất sống động về tính khiêm hạ và từ bỏ. Trong thân phận hài nhi bé bỏng, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy tình yêu bao la của Người, khi thâm nhập vào cuộc sống cực khổ của người lao động, để cảm thông hoàn cảnh của những gia đình nghèo khó là giai cấp tận cùng trong xã hội. Thánh Augustino từng chia sẻ: “Ngôi Hai giáng sinh vì lý do nào, nếu không phải để tỏ cho ta biết rằng lòng Chúa yêu ta”.

Ngày ra đời của Con Thiên Chúa chỉ có những kẻ chăn chiên cừu được thiên thần mời gọi tìm đến cùng với thiên sứ trên các tầng trời hát mừng và chúc tụng ngợi khen Chúa Con giáng thế: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Ngày nay, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta tìm đến Chúa trong tâm tình yêu mến, như kinh nghiệm của thánh Tôma Aquinô: “Yêu mến Chúa thì cao trọng hơn nhận biết Ngài”, thông qua việc giúp đỡ những người đau ốm, khuyết tật, bần cùng, trẻ mồ côi, già cô đơn… trên khắp miền đất nước là chúng ta đang đem Chúa đến với họ bằng sự yêu thương, ân cần chăm sóc, chia sẻ, cho họ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa với niềm vui là biết phó thác vào thánh ý Người.

Chúng con cảm tạ Chúa Giê-su đã xuống trần thế và vẫn đang hiệp hành với chúng con trong suốt cuộc đời này. Xin cho mỗi người chúng con nhiệt thành mở lòng tiếp đón Chúa giáng trần, Người mang hồng ân cứu độ cho muôn dân đang mong đợi.

Anna Anh

Đấng Cứu Thế ở cùng chúng ta (24.12.2020)

Bạn còn nhớ bài hát muôn thuở về mùa giáng sinh:

Một mùa giáng sinh an lành, một mùa tuyết ôm cây cành.

Một trời trắng bao la tình, một nỗi sống vui hồi sinh.

Mừng ngày Chúa sinh ra đời, người người đó đây tươi cười.

Và người sẽ không buồn nữa, ta mong giáng sinh như mong ơn lành”. 

Cách đây hai ngàn năm Chúa Giêsu Hài Đồng nhập thể trong một gia đình nhân loại, cho đến hôm nay cứ đến ngày 24 tháng 12 chúng ta nhớ lại lịch sử ngày ấy. Chuẩn bị mừng đón Đấng Cứu Thế, tại các giáo xứ hang đá được trang trí rực rỡ, công khai giờ lễ, lịch trình hòa giải, chương trình diễn nguyện mừng Chúa giáng sinh… giáo dân được nhắc nhở hãy dọn tâm hồn sạch sẽ để xứng đáng lãnh nhận ơn lành của Chúa. Là ngày đại lễ mà cả thế giới, dù người không theo đạo Công giáo cũng hòa theo không khí rộn ràng, vui tươi này.

Tin mừng hôm nay nhắc lại thời điểm mà ông Giuse ngần ngại khi biết bà Maria có thai trước khi về chung sống với ông: “Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình: vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người cứu dân mình khỏi tội”.

Thánh Giuse là người nhân đức và công chính nên không muốn chỉ trích lỗi lầm của Maria và chọn cách giải quyết êm thấm, là dự định âm thầm ra đi. Sau khi biết ý Chúa, thánh nhân trở thành người cha mẫu mực, che chở cho Mẹ Maria và dưỡng nuôi Hài nhi Giêsu nên khôn lớn. Qua sự việc trên, chúng ta có bài học về sự thinh lặng, biết lắng nghe và để Chúa hướng dẫn. Theo thánh Augutinô : “Thánh Giuse cũng được Thiên Chúa gìn giữ hồn xác trinh vẹn như Đức Mẹ vậy”.

Hành trình để Con Thiên Chúa xuống thế làm người, thì phải có một người cha nhân hậu và một người mẹ hiền từ sẵn lòng cưu mang và chăm sóc. Chúng ta nhận ra cả Mẹ Maria và thánh Giuse đều phải trải qua một sự thử thách với chính bản thân mình và sự phó thác vào Thiên Chúa. Chấp nhận một việc quá tầm tay của con người nhưng vẫn xin vâng theo ý Thiên Chúa. Soren Kierkgaard chia sẻ : “Điều vĩ đại nhất được ban tặng cho con người là được chọn lựa, là tự do”. Cả hai ông bà được mời gọi tham gia công trình Cứu Độ của Thiên Chúa và cả hai người đều có sự chọn lựa là tin tưởng vào quyền năng của Đấng Tối Cao.

Đêm nay lễ vọng mừng Chúa giáng sinh, chúng con chợt nhận ra điều chân lý mà xa xưa thánh Giuse và Mẹ Maria đã cộng tác để Thiên Chúa thực hiện lời đã hứa với thế gian. Chúng con chúc tụng, ngợi khen Chúa “ Đấng ở cùng chúng con” và cảm nhận lời của thánh Têrêsa Calcutta: “Hoa quả của thinh lặng là Cầu nguyện. Hoa quả của cầu nguyện là Đức tin. Hoa quả của Đức tin là Tình yêu. Hoa quả của tình yêu là Phục vụ. Hoa quả của phục vụ là Bình an”.                    

 LHTH

Cảm tạ, ngợi khen và hy vọng (24.12.2019)

1. SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại tâm tình của ông Da-ca-ri-a, cha đẻ của Gio-an tiền hô.

Sau khi bà Ê-li-sa-bét sinh hạ con trai và những sự việc lạ lùng xẩy ra trong ngày đặt tên cho con trẻ, như: Cả hai ông bà đã trùng hợp khi chọn đặt tên cho con trẻ là Gio-an, một cái tên không có trong dòng tộc của ông là cha đứa trẻ, như lệ thường của người Do Thái; mà là tên đã được sứ thần gợi ý trong một lần ông trúng thăm dâng hương trong đền thờ theo thông lệ của hàng tư tế. Khi ấy sứ thần của Thiên Chúa đã hiện ra và loan báo tin vui: bà Ê-li-sa-bét  vợ ông sẽ mang thai và sinh con trai; nhưng ông nghi ngờ lời sứ thần, do đó đã bị câm…

Trải qua những ngày tháng buồn khổ vì bị câm, ông Da-ca-ri-a không ngớt cầu nguyện cùng Thiên Chúa và trông mong từng giây phút ngày đứa con “Chúa ban ơn” chào đời. Rồi niềm vui cũng đến, bà Ê-li-sa-bét  vợ ông sinh cho ông một đứa con trai như lời sứ thần loan báo. Niềm vui sướng vỡ òa, lòng tin được củng cố và nhất là trong ngày lễ đặt tên,  khi ông dùng bảng để viết ra cái tên sẽ đặt cho đứa trẻ, thì lập tức miệng lưỡi ông được tháo cởi và ông nói được.

Sự việc xẩy ra khiến nhiều người bà con, láng giềng đến chứng kiến lễ đặt tên cho trẻ phải bỡ ngỡ và hết lòng kính sợ Thiên Chúa. Riêng với ông Da-ca-ri-a, lòng tràn ngập vui mừng, ông cảm nghiệm  được thời kỳ cứu độ mà Thiên Chúa hứa với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-sa-ác, Gia-cóp nay đã bắt đầu thực hiện; ông hân hoan vui sướng cất lời ngợi khen Thiên Chúa:

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta…”. Lời ca khen của ông  Da-ca-ri-a đã xác tín niềm tin tưởng và cậy trông của ông cũng như của dân tộc Ít-ra-en: họ luôn trông ngóng, đợi chờ  Đấng cứu tinh đến để giải thoát họ.

Hồi tưởng những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho tổ phụ Áp-ra-ham và dân riêng của Người, từ việc chọn gọi ông Áp-ra-ham và gia đình rời bỏ miền đất trù phú ông đang sinh sống, và hứa dẫn đưa vào “Đất Hứa” nơi chảy sữa và mật; đến các lần can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa khi gia đình Áp-ra-ham (sau nay trở thành một dân tộc, một vương quốc dành riêng cho Thiên Chúa) đối đầu với các dân thù địch trong hành trình về Đât Hứa; đặc biệt, biến cố Vượt qua Biển Đỏ, kết thúc thời kỳ con cháu nhà Gia-cóp ôm sầu nuốt hận làm nô lệ cho dân Ai-cập và sau đó, hơn bốn mươi năm lưu lạc trong hoang mạc.

Trở về với niềm vui trong hiện tại, ông sung sướng và kỳ vọng vào người con “Chúa ban ơn”; bởi như lời sứ thần, em bé sẽ là dấu chỉ khai mở thời kỳ thực hiện Ơn Cứu Độ như lời Thiên Chúa đã hứa: Đấng Tối Cao sắp ngự đến cứu chuộc dân Người, và con trai ông được diễm phúc dọn đường cho Đấng Mê-si-a ngự đến: “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,  bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên…”

Tâm tình của ông Da-ca-ri-a vừa là lời chúc tụng, ngợi khen những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho Ít-ra-en – Dân riêng của Người – trong quá khứ; vừa là lời báo trước công trình Cứu Độ, Thiên Chúa đã khởi công thực hiện qua Con Một Ngài: Đấng Cứu Tinh nhân loại sẽ giáng sinh và giải cứu Dân Người.

Trình thuật Tin Mừng trong ngày sau cùng của Mùa vọng nhắc lại bài ca “Chúc Tụng Đức Chúa” để diễn tả niềm tri ân và ca tụng  công trình Cứu độ Đấng Mê-si-a đã đem đến cho nhân loại; đồng thời cũng muốn giới thiệu vai trò tiền hô của Gio-an tẩy giả trong công trình Cứu độ của Người.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

Hãy mặc lấy tâm tình của ông Da-ca-ri-a mà chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và trung tín giữ lời giao ước, đã ban Đấng Cứu Thế để cứu chuộc tôi, cứu chuộc nhân loại; đồng thời hoàn tất việc chuẩn bị hang đá tâm hồn cho tươm tất mà đón chờ Ngôi Hai giáng sinh làm người, ngự đến.

2. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin cho con nên dấu chỉ mầu nhiệm Con Chúa Giáng Sinh làm người, bằng đời sống tràn ngập yêu thương và tha thứ, quảng đại sẻ chia, đem niềm vui đến cho mọi người xung quanh con.

3. SỐNG TIN MỪNG

Luôn cảm tạ và ngợi khen Chúa trước những ơn lành mình lãnh nhận; yêu thương và cảm thông với mọi người để tạo niềm vui. 

Chúc tụng Đức Chúa (24.12.2015)

1-Ghi nhớ:

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-el đã viếng thăm cứu chuộc dân Người” (Lc 1, 68)

2- Suy niệm:

Bài ca “Chúc tụng” được ông Da-ca-ri-a cất lên trong ngày sinh của Gio-an Tẩy Giả. Ông đại diện cho dân Ít-ra-el chúc tụng Đức Chúa vì Người đã thực hiện lời hứa cứu độ từ ngàn xưa với các Tổ phụ và qua miệng các vị Ngôn sứ.

Đức Giê-su chính là Vầng Đông đã xuất hiện chiếu soi cho tất cả mọi loài thụ tạo. Đức Giê-su cũng chính là tình yêu nên Ngài không thể không yêu thương tạo vật của Ngài. Ngài cũng là sự sáng nên Ngài không để bóng tối làm chủ vũ trụ của Ngài.

Hãy reo lên! Hãy ca lên! Hãy loan báo cho muôn dân biết niềm vui ơn cứu độ, Vua bình an, hạnh phúc vĩnh cửu đã đến giữa con người.

3- Cầu nguyện:

Lạy Chúa Trời xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Người.

4- Sống Lời Chúa:

Tạ ơn Chúa, mỗi sớm mai thức dậy, con có thêm một ngày nữa để kính tôn Ngài.

HOÀI THANH

 

Niềm vui được “vầng đông viếng thăm”

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.” (Lc 1,78-79).

Suy niệm: Bài Thánh ca “Chúc tụng” Benedictus mở đầu bằng lời “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en” là một bài Thánh ca tuyệt đẹp, đầy ắp những hình ảnh Thánh Kinh và lời ngôn sứ trong Cựu Ước, được đặt vào miệng ông Da-ca-ri-a, thực sự là một lời ngôn sứ vừa đúc kết lại cả một lịch sử ơn cứu độ, vừa chuyển tiếp báo tin sự xuất hiện của “Vị Cứu Tinh quyền thế”, của “Vầng Đông tự chốn cao vời đến viếng thăm.” Bài Thánh ca làm dậy lên niềm vui và hy vọng của những ai cảm nghiệm mình có Chúa, được cứu độ, được tự do và bình an.

Mời Bạn: Ơn đầu tiên mà Thánh ca Benedictus nói đến là ơn tha thứ mà Thiên Chúa ban cho dân Người: “Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên…” Chỉ khi lãnh nhận được ơn tha thứ này chúng ta mới cảm nghiệm được Niềm Vui của Tin Mừng mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói đến ngay từ những câu đầu trong Tông huấn của ngài: “Những ai chấp nhận quà tặng ơn cứu độ của Đức Giê-su đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn” (EG 1).

Sống Lời Chúa: Bắt đầu một ngày, bạn nhìn lên Thánh Giá Chúa Giê-su để nhớ mình đã được tha thứ (x. Ep 2,16) và nhờ đó bạn tràn ngập Niềm Vui của Tin Mừng trong cả ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là “Vầng Đông từ chốn cao vời đến viếng thăm” con, xin dẫn con “đi trên nẻo đường bình an” để con luôn “sống thánh thiện công chính trước nhan Chúa”.

Ngài đến làm gì?

Sứ thần nói với ông Giuse: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,21)

Suy niệm: Ngôi Hai Thiên Chúa làm người để làm gì?

– Phải chăng Ngài đến trần gian để mang cơm bánh cho loài người? Không, vì trước khi Ngài sinh ra, loài người đã có cơm bánh, và sau khi Ngài sinh ra, hơn 2000 năm nay, con người vẫn thiếu cơm bánh.

– Phải chăng Ngài mang văn minh và khoa học kỹ thuật đến cho nhân loại? Cũng không, vì trước đó, một số quốc gia đã có  khoa học kỹ thuật cao như Ai Cập với những kỳ quan Kim Tự Tháp, hay nền văn hóa rực rỡ như Ấn Độ, Trung Quốc. Vậy thì Con Thiên Chúa đến trần gian để đem lại một điều mà con người không thể tự mình làm được, đó là ơn cứu độ, sự giải thoát. Tội lỗi, sự chết, sự dữ là những xiềng xích trói tay cột chân con người, chỉ có Thiên Chúa mới giải phóng cho con người, đem lại hạnh phúc bất tận cho con người.

Mời Bạn: Nhớ rằng Con Thiên Chúa không nhọc công làm người để đem lại điều con người tự mình có thể làm được. Ghi nhớ điều này sẽ giúp bạn trân trọng Chúa Giêsu và ơn cứu độ Ngài ban tặng cho bạn.

Chia sẻ: Năm 2010 khách sạn Emirates Palace ở Abu Dhabi (Tiểu Vương Quốc Ả Rập) trang trí cây Noen trị giá tới trên 11 triệu đôla. Mừng lễ Giáng Sinh, bạn không có cây Noen đắt giá như thế, bạn sẽ dâng lên Chúa Hài Đồng điều gì đẹp lòng Ngài hơn cả?

Sống Lời Chúa: Dâng Chúa những việc hy sinh phục vụ là những viên kim cương trang trí tâm hồn bạn để làm nơi Chúa ngự.

Cầu nguyện: Quỳ trước hang đá và sốt sắng hát bài “Hát khen mừng Chúa…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *