CUỘC SỐNG

Sứ vụ của cha Giorgio Marengo ở Mông Cổ

Ở một nơi mà thời tiết khắc nghiệt như thế nhưng đối với cha Giorgio Marengo, một nhà truyền giáo 44 tuổi, linh mục xứ Arvaiheer nói một các xác tín về sự hiện diện của cha ở đây như sau: "Sự quan phòng của Thiên Chúa đã dẫn chúng tôi đến đây”.

Đọc thêm

Cơm tối

Ước mong sao, mỗi người đều thấy tầm quan trọng của bữa cơm gia đình để cố gắng thực hiện và giữ gìn.

Đọc thêm