CUỘC SỐNG

Con gà khôn hay khờ?

Lời đồn: Gà được cho là có trí tuệ kém cỏi hơn so với những loài chim trung bình. Chúng chỉ biết mỗi một việc là đẻ trứng trong ngành công nghiệp chăn nuôi.

Đọc thêm