TRANG CHỦ / NGHE GIẢNG / TÌM HIỂU THÁNH KINH

TÌM HIỂU THÁNH KINH

Tháng Tư, 2020

Tháng Mười, 2019

Tháng Sáu, 2019

Tháng Mười, 2018

  • 17 Tháng Mười

    Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Tìm hiểu Tin mừng theo thánh Lu-ca

    Ngay từ đầu sách Tin Mừng, thánh Luca đã nhìn nhận những tác phẩm đã viết trước. Ngài không muốn viết sách Tin Mừng để thay thế cho Tin Mừng Marcô đã có trước, nhưng ngài nhận ra nhu cầu cần có một tác phẩm khác cho thế hệ mới với những hoàn cảnh sống mới.

Tháng Tám, 2018

Tháng Bảy, 2018

Tháng Năm, 2018