Huynh Đoàn Mỹ Thuật Thánh Hiển

Thánh lễ Tuyên hứa lần đầu của Huynh đoàn Mỹ Thuật thánh Hiển

Cha Linh Hướng giới thiệu các Tân hứa sinh Phêrô Lê Hiếu, Đa Minh Nguyễn Ngọc Hiếu, Đa Minh Hà Mạnh Cường, Phêrô Phó Bá Cường, Giuse Đinh Văn Tản, Giuse Nguyễn Hữu Hiệu, Maria Võ Thị Bích Ngân, Maria Nguyễn Thị Minh ra trước bàn thờ đặt tay lên sách Luật Sống tuyên hứa tuân theo luật Dòng trong thời gian ba năm.

Đọc thêm