TRANG CHỦ / THÔNG TIN / TỈNH DÒNG ĐA MINH (page 12)

TỈNH DÒNG ĐA MINH

Tháng Ba, 2016

Tháng Một, 2016

  • 3 Tháng Một

    Thánh lễ phong chức Phó tế

    Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hân hoan đón đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường, đến trao tác vụ phó tế cho 13 anh em thuộc Tỉnh dòng.