Trực tiếp: Nghi thức nhận chức Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh, Cha Gerard Francisco TIMONER III

Cha Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh Gerard Francisco TIMONER III 

Cha Gerard Francisco TIMONER III sinh ngày 26/1/1968 tại Philippines, được thụ phong linh mục vào năm 1995. Cha là nguyên Giám tỉnh Tỉnh dòng Philippines, và hiện là Phó Giám đốc Trường Đại học thánh Tôma Aquino, Manila, Philippines, cùng Phụ tá Bề Trên Tổng Quyền đặc trách Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Cha Gerard Francisco TIMONER III là người Châu Á đầu tiên làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh và Bề trên Tổng quyền thứ 88 Dòng Đa Minh.

 

 

HÌNH ẢNH CHẦU THÁNH THỂ TRƯỚC GIỜ BẦU BỀ TRÊN TỒNG QUYỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *