Cầu nguyện là cách diễn tả lòng tin, cậy, mến (27.05.2017– Thứ Bảy tuần VI Mùa Phục Sinh năm A)

Lời Chúa: Ga 16,23b-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

25 “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

 
Suy niệm:
Nhờ phép rửa tội chúng ta được nên chi thể của Chúa Kitô, tức là nên một với Ngài, mà vì Đức Kitô được Chúa Cha yêu thương gọi là con yêu dấu đẹp lòng Cha, nên hễ ai sống xứng đáng là chi thể Đức Kitô sẽ được Thiên Chúa Cha yêu thương cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô.
Chính Chúa Giêsu đã xác quyết điều ấy và nói: thật Thầy bảo thật anh em, anh em xin Chúa Cha điều gì nhân danh Thày thì Ngài sẽ ban cho anh em, vậy cứ xin đi, Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.

Trước những bế tắc, thất bại trong cuộc sống mà ngay cả những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không giải quyết được, chúng ta dễ chạy đến Thiên Chúa bằng việc cầu nguyện. Con người là thụ tạo của Thiên Chúa, thân phận hữu hạn và tội lỗi, gặp phải những vận hạn mà hướng về Chúa để kêu cầu, điều đó không có gì sai. Chúng ta có thể cầu xin bất cứ điều gì, miễn là những điều ta xin không làm ô danh Chúa, không xúc phạm đến quyền lợi hay hạnh phúc của người khác.

Nhưng cầu xin một cách vụ lợi khi cần đến Ngài cứu giúp mà không sống mối tình con thảo với Ngài để rồi lãng quên Ngài khi cuộc đời được trời êm biển lặng thì không chỉ là vô ơn mà còn hạ thấp Thiên Chúa, coi Ngài như một cỗ máy ban ơn. Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu xin không phải là dựa vào công trạng của riêng mình mà là cậy dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa nhân danh Con yêu dấu của Ngài là Đức Ki-tô.

Cầu nguyện là cách diễn tả lòng tin, cậy, mến, để chúng ta sống trong mối tương quan với Thiên Chúa ngày một mật thiết hơn. Có khi nào bạn cầu nguyện như thể bắt buộc Thiên Chúa phải đáp ứng những mưu cầu vụ lợi của bạn không? Dù bạn có những nhu cầu như thế đi nữa, bạn cũng hãy cầu xin với niềm tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, với lòng yêu mến Ngài cách thiết tha và nhất là với sự kết hợp thân tình với Đức Ki-tô vì Thiên Chúa sẽ đáp lại lời cầu xin của bạn nhân danh Con yêu dấu của Ngài.
Khi cầu xin điều gì, bạn xin vâng theo thánh ý Chúa như Chúa Giê-su dạy trong kinh Lạy Cha.

 

Sống Lời Chúa: Trong lời cầu nguyện mỗi ngày, bạn hãy cầu xin Chúa điều mà bạn thấy là đẹp lòng Chúa nhất.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho ý Cha thể hiện, dưới đất cũng như trên trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *