Chỉ Nam Sinh Hoạt Giới Trẻ Huynh Đoàn Đa Minh

Chỉ Nam Sinh Hoạt Giới Trẻ Huynh Đoàn Đa Minh

Được phiên họp toàn thể HĐGDĐMVN
năm 2016 thống nhất và phổ biến.

A. TỔNG QUÁT

– Thực hiện Quy chế số 40, và số 89 §III, Chỉ nam giới trẻ nhằm hỗ trợ cho Ban Phục Vụ và vị Phụ trách giới trẻ trong sinh hoạt của huynh đoàn, giúp thăng tiến ơn gọi giáo dân Đa Minh theo Luật sống và phù hợp hoàn cảnh sinh hoạt của giới trẻ Huynh đoàn.

– Giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh bao gồm các thành viên trẻ và những người có tinh thần trẻ trong Huynh đoàn.

Huynh đoàn trẻ Giáo xứ Thánh Tâm, Hố Nai

B. ĐỜI SỐNG

– Hằng ngày:

+ Đọc một kinh Lạy Cha và một Kinh Vực Sâu (thánh vịnh 129) cầu nguyện cho anh chị em và ân nhân còn sống cũng như qua đời.

+ Dâng một lời cầu kính Đức Mẹ, thánh Đa Minh và thánh nữ Ca-ta-ri-na.

– Siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Bí tích Giao Hòa.

– Đọc, yêu mến suy niệm Kinh Mân Côi.

C. SINH HOẠT VÀ ĐIỀU HÀNH

1. Huynh đoàn khi có 6 thành viên trẻ trở lên thì phải thành lập chi giới trẻ; nếu số lượng thành viên đông, có thể chia thành nhiều chi giới trẻ (QC 98§I).

2. Vị Phụ trách cùng với Chi trưởng và Chi phó giới trẻ phải tổ chức buổi họp mặt hằng tháng cho chi giới trẻ tùy theo hoàn cảnh và thời gian cho phù hợp (Qc 99, §II).

3. Giới trẻ phải tham gia tĩnh tâm định kỳ của huynh đoàn, nếu đã tham gia những ngày tĩnh tâm khác, kể như chu toàn bổn phận; không kể các buổi tĩnh tâm tiến cấp.

4. Ban Phụ trách giới trẻ gồm vị Phụ trách giới trẻ và các Phụ tá (Qc 81, §III), có nhiệm vụ theo Quy chế số 89 (§I,II,III,IV) :

– Soạn thảo kế hoạch huấn luyện

– Tổ chức các khóa huấn luyện cho giới trẻ;

– Cổ võ ơn gọi giáo dân Đa Minh nơi giới trẻ;

– Điều hành các sinh hoạt của giới trẻ và tham dự các khóa huấn luyện chuyên biệt.

5. Để thống nhất và hài hòa trong sinh hoạt, Ban Phụ trách Giới trẻ các cấp:

– Họp thường kỳ ít nhất hai lần trong năm.

– Họp với các Phụ trách Giới trẻ cấp dưới liên hệ ít nhất một lần trong năm.

6. Ngoài ra, có nhiều bạn trẻ khác, tuy chưa là thành viên của Huynh đoàn, nhưng vì lòng yêu mến và mong muốn tìm hiểu lý tưởng tông đồ của thánh Đa Minh, cũng tham gia một phần sinh hoạt của Giới trẻ Huynh đoàn. Ban Phục vụ Huynh đoàn các cấp phải quan tâm cổ võ, ơn gọi Đa Minh nơi những người trẻ này.

Trụ sở Tỉnh Dòng ngày 08.12.2016

Anh Phêrô Trần Đức Khải, OP – Phụ trách Giới Trẻ HĐĐMVN
Lm Đa Minh Trần Đức Phú, OP – Phụ tá Đặc Trách HĐĐMVN
Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP – Đặc trách HĐĐMVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *