Bài hát và Suy niệm (23.07.2023 – Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Nghe giảng


NL: TÂM TƯ HÂN HOAN

ĐC: CHÚA NHÂN HẬU

DL: DÂNG CHÚA

HL: ÁNH MẮT CHÚA XÓT THƯƠNG

KL: BƯỚC ĐƯỜNG TRẦN

Lời Chúa: Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13, 24-43 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 13,24-43)

Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.  Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.  Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.  Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?’  Ông đáp : ‘Kẻ thù đã làm đó !’ Đầy tớ nói : ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?’  Ông đáp : ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.  Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”

Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói : “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.  Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,  hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng : “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.”  Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.  Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.  Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ.  Vậy, như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.  Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,  rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.  Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”

Lúa và cỏ (23.07.2023)

Hôm nay chúng ta đảo lộn phong cách quen thuộc tuần tự chia sẻ từ bài đọc một đến bài Phúc Âm. Giờ bắt đầu từ bài Phúc Âm rồi đan xen tinh thần của hai bài đọc còn lại. Như thế việc quảng diễn sẽ được cơ hội chú trọng vào ý nghĩa của bài Phúc Âm nhiều hơn.

Chúa Giê-su giảng dạy dụ ngôn người gieo giống trong ruộng “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.” Dụ ngôn này mang nhiều ẩn nghĩa:

– Nghĩa thứ nhất, Nước Trời là Nước của Thiên Chúa. Thiên Chúa được ví là người gieo giống trong ruộng mình, tức cõi thế gian. Ban đầu Thiên Chúa tác tạo nên con người, ban cho sự công chính thuở đầu: không phải đau khổ, không phải làm ăn vất vả nhọc nhằn, không phải chết. Thiên Chúa đặt để con người vào Vườn Địa Đàng, được hạnh phúc và vinh dự ban cho làm chủ muôn loài “Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.” (St 1,28) Nhưng rồi Xa-tan đã đến qua hình dáng con rắn, lén lút cám dỗ E-và, E-và lại làm liên lụy đến A-đam, khiến cho E-và và A-đam phạm tội “Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.” Con người phạm tội nhiều và không sám hối đủ, đến mức thành người xấu, hoặc mang quỷ tính, là cỏ lùng ở giữa thế gian. Cỏ chen với lúa “Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.”, là người lành sống chung, chen lẫn với người tội lỗi, xấu xa trong cuộc sống tạm bợ cõi trần ai.

– Nghĩa thứ hai, “nhân chi sơ tính bổn thiện”, con người được Chúa tạo dựng nên với phẩm chất tốt, nhân cách thiện lành. Nhưng Xa-tan cùng đạo binh hỏa ngục đã gieo vào lòng những cám dỗ, rồi thúc đẩy cho con người sa ngã phạm tội. Bình thường trong thửa ruộng cuộc đời ta, nhờ ân sủng Chúa mới trổ ra được những bông lúa là công nghiệp cho đời sau. Nhưng Xa-tan nào chịu ở yên, anh ta ngày trước cám dỗ E-và, giờ cũng cùng đồng bọn tiếp tục cám dỗ loài người. Cho nên thửa ruộng nhân gian không hề thiếu những bông cỏ, mà ngay trong những thửa ruộng tâm linh của con người, tội lỗi cũng chen lẫn làm nhơ uế cuộc đời, làm nên những tội nhân.

Chúa Thánh Thần, Thần Khí nhiệm xuất bởi tình yêu tương giao của hai Ngôi Thiên Chúa: Cha và Con. Người là Tình Yêu, có Thánh Tâm thương xót vô hạn với con người tội lỗi, cho nên Người đã chuyển cầu cho chúng ta – những tội nhân với Chúa Cha “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.” Đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa, con người đâu thể nào hiểu thấu ý nghĩ của Đấng Tối Cao, đâu cảm được tình cảm của Đấng Thương Xót dành cho phận người được dựng nên từ hư vô. Bởi vậy, câu từ “Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” ẩn chứa cả nỗi niềm xót thương của Thiên Chúa theo suốt dòng lịch sử của nhân loại, theo suốt mỗi đời người. Tình yêu Thiên Chúa Ngôi Ba chan chứa sâu xa dành cho phận người tội nhân, vốn đã thất sủng. Sự thất sủng chung và riêng bản thân khiến cho nhiều người có thể phải sa đọa đời đời trong chốn hỏa hình muôn kiếp. Nên tình yêu thương xót của Thánh Tâm Chúa Thánh Thần đã khẩn cầu để cứu lấy chúng ta.

Tình yêu cao vời đó được thể hiện qua đoạn văn ngắn ngủi của Phúc Âm sau “Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” Thật nhiệm mầu chương trình của Thiên Chúa, một chương trình ắp đầy yêu thương. Tình yêu thương chăm chút đến việc không để cho gia nhân làm tổn hại đến “rễ lúa”, là nguồn cơn nuôi dưỡng sự sống cho lúa. Vì tiêu diệt kẻ xấu mà làm hại đến người lành Thiên Chúa sẽ không làm, giống như câu chuyện Chúa cứu gia đình ông Lót trước khi Người tiêu diệt thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra. Đến đây chúng ta hiểu hơn lời của bài đọc một

Vì Chúa chăm sóc mọi loài.
Ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác
để Ngài phải chứng tỏ
rằng các phán quyết của Ngài không bất công.

Đi sâu hơn vào tinh thần nhận biết Chúa là Đấng công minh, và Người cũng là Chúa xót thương. Luôn mong muốn cho con người điều tốt nhất có lợi cho linh hồn, vì linh hồn mang giá trị vĩnh cửu. Lời Chúa cho chúng ta biết tỏ tường Người là Đấng rất vị tha

Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh.
Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con,
nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn.

Làm như thế Chúa đã dạy dân rằng :
người công chính phải có lòng nhân ái.
Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề
là người có tội được Ngài ban ơn sám hối
.”

Trở lại với bài Phúc Âm, lời Chúa Giê-su dạy “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” “Mùa gặt” chúng ta nhận ra có đến hai mùa gặt, mùa gặt riêng của mỗi đời người và mùa gặt chung của ngày tận thế. Với mùa gặt riêng, giáo lý dạy chúng ta về việc phán xử “Những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng.” (GLHT 1030)

Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục; điều này đòi sự tự ý thù ghét Thiên Chúa (tội trọng) và cố chấp trong tình trạng đó đến cùng.” (x. GLHT 1037)

Chết trong tội trọng mà chúng ta không thống hối và không đón nhận tình yêu thương xót của Thiên Chúa, có nghĩa chúng ta bị tách biệt khỏi Ngài đến muôn đời.” (x GLHT 1033).

Với Người công chính Thiên Chúa bảo vệ họ, ngay cả nguy cơ động đến sự phát triển đời sống tâm linh của họ Chúa cũng không để xảy ra. Dù rằng, vì đó, Chúa phải chịu đựng những kẻ xấu, kể cả việc giết chết Con Duy Nhất của Người. Do tình yêu thương xót dành cho người lành và kẻ dữ, với những người xiêu chiều trong sự ác, Thiên Chúa sẽ nhẫn nại chờ đến mùa gặt riêng và chung để xét xử công minh.

Dụ ngôn lúa và cỏ lùng, là lời cảnh báo của Chúa Giê-su dành cho kẻ xấu, và sự nhắc nhở đối với người lành: Hãy theo Chúa, sống lời Người đã dạy, giữ mối thân tình với Chúa mới hy vọng khi bước vào mùa gặt được hỷ hoan với Người.

Câu cuối của đoạn Phúc Âm “Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” Nếu hiểu tỏ tường ý nghĩa của lời Kinh, chúng ta sẽ thấy thật hãi hùng cho số phận kẻ dữ. Nhóm từ “bó thành bó mà đốt đi”, ngầm diễn tả công cuộc vừa vĩ đại, vừa thật quyền năng và công thẳng hết mực của Thiên Chúa. Bó hết cỏ dại lại và đốt đi, hình ảnh bị bắt giam vào hỏa ngục đời đời, linh hồn trầm luân trong nỗi đau khôn xiết kể.

Còn “thu vào kho lẫm”, là được Thiên Chúa chọn cho vào ở nơi được Người bảo vệ kỹ càng miên viễn trong vinh phúc đời đời.

Tình Yêu Hoa Cỏ

DỤ NGÔN CỎ LÙNG

Trong dụ ngôn cỏ lùng hôm nay, người đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” (Mt 13,28). Ông bảo: “cứ để cả hai lớn lên cho tới mùa gặt… Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Mt 13,30). Thiên Chúa là Đấng cho mưa xuống trên cả người lành và kẻ dữ. Ngài tôn trọng những quy luật tự nhiên, cũng như tôn trọng sự tự do của con người. Ngài kiên nhẫn chờ đợi sự hoán cải, đổi mới từ cỏ lùng trở thành lúa tốt. Trong bài đọc I, sách Khôn ngoan nói về cách đối xử nhân hậu của Thiên Chúa: “Vì Chúa chăm sóc mọi loài. Ngoài Ngài ra,  chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài… Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con…” (Kn 12, 13.16.18).

Khi rời đám đông về nhà, các môn đệ xin Đức Giêsu giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng. Người giải thích thật rõ ràng: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.” (Mt 13,37-39). Bức tranh “ruộng thế gian” luôn gồm đủ mọi hạng người. Nhân thế không chỉ có sự khác biệt giữa người với người, mà còn có cả sự thù nghịch giữa người với người nữa. Cỏ lùng và lúa ví như kẻ xấu người tốt luôn hiện diện, luôn có đó trong cùng một thế gian này.

Có khi cỏ lùng ngay bên cạnh mình. Mọi người trong xã hội sống chà trộn với nhau. Có thể người tốt có tư tưởng muốn thanh toán, khử trừ những người bị cho là xấu xa, hư hỏng, tội lỗi, nghiện ngập… bên cạnh, để tránh tai họa, ảnh hưởng xấu đến mình. Có khi người không ưa cũng bị đối phương coi như một thứ “cỏ lùng” và không muốn sống chung. Nhưng ngôn sứ Isaia lại mô tả một bức tranh về tình đại đồng thật đẹp: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.” (Is 11,6-8).

Như vậy lúa sẽ sống chung với cỏ lùng, hy vọng “cỏ lùng” sẽ được Chúa biến đổi trở thành lúa tốt tươi. Có những thứ cỏ lùng lại mọc ngay trong lòng mỗi người. Vậy tự sức riêng tôi có thể nhổ cỏ lùng ra khỏi chính con người của mình được không? Khi tôi mở lòng đón Chúa vào cuộc đời hãy còn cỏ lùng ngổn ngang, nếu luôn có Chúa bên trong sẽ dần đẩy xa điều xấu, được biến đổi thành cây lúa tốt lành.

  Én Nhỏ

 Mục lục

1. Lòng nhân ái bao dung (Gm. Giuse Vũ Văn Thiên)

2. Tất cả là hồng ân  (Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt)

3. Cỏ lùng ai gieo? (Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

4. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt  (Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)

5. Nhẫn nại trong yêu thương (Lm. Giuse Hoàng Kim Toan)

6. Cứ để cả hai mọc lên  (Lm. Giuse Nguyễn Hữu An)

7. Nước Trời cho ta  (Bông Hồng Nhỏ, Tiền Tập sinh MTG.Thủ Đức)

8. Nước Trời trong ta (Anna Cỏ May, Tiền Tập sinh MTG.Thủ Đức)

9. Kiên nhẫn và chờ đợi  (Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)

10. Nước Trời được ví như chuyện… (Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB)

11. Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường niên_A  (Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam)

12. Sự kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa (Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP)

13. Chuyện dụ ngôn  (Trầm Thiên Thu)

14. Nước Trời là Lời Chúa gieo vào thế gian  (P.Trần Đình Phan Tiến)

15. Điều tốt đẹp (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc)

16. Giết người đi thì ta ở với ai?  (Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa)

17. Suy niệm Chúa Nhật XVI Thường niên_Năm A  (Lm. Anthony Trung Thành)

18. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do con người  (Lm. Inhaxio Trần Ngà)

19. Hãy để cho chúng lớn lên cho đến mùa gặt (Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh)

20. Sống chung với lũ lụt  (JM. Lam Thy, ĐVD)

21. Lúa – Cỏ lùng, hạt cải và men (Lm. Jos. Uyen Nguyen)

22. Lòng kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa (Lm. Đan Vinh)

23. Chúa Nhật 16 Thường niên_A  (Lm. Antôn)

24. Tại sao sự dữ tồn tại(Sr. Anna Bích Hạt, Học viện MTG.Thủ Đức)

LÒNG NHÂN ÁI BAO DUNG

Gm Giuse Vũ Văn Thiên

Một lần nữa, hình ảnh thửa ruộng lại được Chúa Giêsu sử dụng để chuyển tải giáo huấn của Người. Thửa ruộng vừa có lúa vừa có cỏ lùng, phản ánh cuộc sống thực tế của chúng ta. Quả thực, trên đời này luôn hiện hữu những người tốt và những người chưa tốt.  Hơn nữa, trong chính con người của mỗi chúng ta cũng có những hành vi tốt và hành vi xấu. Vì thế, Lời Chúa hôm nay vừa diễn tả lòng nhân ái của Thiên Chúa, vừa kêu gọi lòng bao dung của con người. Bởi lẽ, nhờ lòng nhân ái của Chúa mà chúng ta không bị trừng phạt khi lỗi lầm; nhờ lòng bao dung của con người mà bớt đi thành kiến xung đột với cuộc sống xung quanh.

Thiên Chúa là Đấng nhân ái. Tác giả sách Khôn ngoan đã khẳng định với chúng ta như thế. Ngài cũng là Đấng Độc tôn, tức là không có thần linh nào ngang hàng hay sánh bằng (Bài đọc I). Lòng nhân ái của Thiên Chúa được minh chứng suốt bề dày của lịch sử Cựu ước, cũng là lịch sử nhân loại. Đã nhiều lần Do Thái phạm tội, nhưng Thiên Chúa thương và tha thứ. Nếu Thiên Chúa là Đấng nhân ái, Ngài cũng muốn chúng ta có lòng bao dung đối với nhau. Tác giả sách Khôn ngoan đã chuyển tải đến chúng ta lời Chúa phán: “Chúa đã dạy dân rằng: người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối”. Mỗi người sống trên trần gian là một “tiểu vũ trụ”, có nghĩa là một thế giới riêng, có nhiều điều dị biệt với người khác. “Tiểu vũ trụ” này có nhiều điều cần khám phá và phải tôn trọng. Một tác giả nào đó đã viết: “Đối với vũ trụ bao la, bạn chỉ là một người nhỏ bé. Nhưng đối với một người, bạn là cả vũ trụ” (Sưu tầm).

Vì khác biệt về sở thích, tính tình hay quan điểm, nên mỗi người cần phải kiên nhẫn, như người chủ ruộng trong Tin Mừng. Chúa Giêsu cho thấy rõ cách sự khác biệt giữa cách hành xử của Thiên Chúa và cách hành xử của con người: con người muốn tru diệt hết những ai mình không hợp không thích; Thiên Chúa lại nhân ái chờ đợi và mong họ sám hối nên hoàn thiện. Trong thế giới của chúng ta, nếu ông chủ vườn không thể làm cho một cây cỏ lùng đổi thay biến thành cây lúa, thì đối với Thiên Chúa, Ngài lại luôn ban cho các tội nhân một cơ hội để họ sám hối trở về. Đó là câu trả lời cho những mắc chúng ta thường thấy: tại sao trên thế giới này vẫn tồn tại những người thất đức? Thiên Chúa cũng là nguyên lý của mọi sự tốt lành. Ngài chỉ gieo lúa vào cuộc đời. Sự xuất hiện của cỏ lùng là do âm mưu của ma quỷ và của con người.

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta tự vấn lương tâm: tôi là cây lúa hay cây cỏ lùng trong “vườn đời” này? Đừng chủ quan nhận mình là hoàn thiện, nhưng hãy can đảm nhận ra tình trạng thực của mình. Có những lúc chúng ta giống như cỏ lùng, làm mất đi sự hài hòa trong mối tương quan với những người trong một gia đình hoặc trong một cộng đoàn. Có những khi chúng ta đang vô tình gieo vào lòng những người đơn sơ hay trẻ nhỏ những gương xấu, giống như kẻ gieo cỏ lùng lẫn vào ruộng lúa ban đêm.

Thiên Chúa là Đấng nhân ái và thương xót, nhưng Ngài cũng là vị thẩm phán công minh. Có những người cố tình khước từ lòng thương xót của Chúa, mặc dù họ được nghe nói về Ngài. Họ phải lãnh trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Cho đến mùa gặt, tức là lúc sau hết của cuộc đời, có những cây cỏ lùng vẫn cố tình là cỏ lùng mà không chịu biến đổi, lúc đó sẽ bị đốt trong lửa. Cùng mọc lên trên một thửa ruộng, nhưng đáp số cuối cùng của cây lúa và cây cỏ lại khác nhau: lúa nuôi sống người được thu vào lẫm; cỏ vô dụng bị  bó lại đốt đi. Đó là hình ảnh diễn tả người công chính và các tội nhân mà chúng ta thường gọi là thiên đàng hay hỏa ngục. Hỏa ngục là nơi vắng bóng Thiên Chúa, không có tình thương. Nơi ấy, chỉ có hận thù khôn nguôi và đau khổ vĩnh viễn.

Trong vườn đời có nhiều lúa và cỏ cùng hiện hữu, người tin Chúa cũng được mời gọi đóng góp phần mình làm cho những người còn lạc xa đường chân lý được tỉnh ngộ và trở về. Hãy giúp họ nhận ra lòng nhân ái của Chúa, qua sự bao dung của mỗi chúng ta. Ngài là Cha yêu thương, luôn chờ đợi các tội nhân trở về, để tha thứ và ban cho họ nghị lực mới. Như thế, thay vì buồn sầu bi quan vì cộng đoàn tín hữu là thiểu số trong một xã hội mênh mông, chúng ta hãy ngẩng cao đầu, vì có Chúa ở với chúng ta. Chúng ta cũng vui mừng tự hào, vì Chúa trao cho chúng ta sứ mạng trở thành muối và ánh sáng cho đời. Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn và bao dung. Chúng ta hãy kiên nhẫn và bao dung như Ngài trong cách đối xử với anh chị em mình.

Xin ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để chúng ta được ơn trung thành với Chúa và nhất là biết sống theo thánh ý của Ngài. Vâng, đời sống gia đình, những sinh hoạt trong giáo xứ, những mối tương quan nghề nghiệp bạn bè trong cuộc sống đời thường đang là những môi trường để chúng ta thực thi sứ mạng làm men làm muối cho đời. Kể cả lời cầu nguyện của chúng ta cũng rất cần có Chúa Thánh Thần soi sáng, vì Ngài hiểu nỗi lòng và những ước nguyện chính đáng của chúng ta (Bài đọc II).

 

.

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt

Dụ ngôn cỏ lùng là một trong những dụ ngôn hiếm hoi được chính Chúa giải thích rõ ràng. Giải thích của Chúa giúp ta có những hiểu biết hữu ích cho đời sống đạo.

Dụ ngôn nhắc nhớ ta về sư hiện diện của ma quỷ. Ma qui hiện hữu. Chúng luôn có mặt để gieo rắc sự xấu. Chúa đã chuần bị những thửa ruộng tốt. Những thửa ruộng đó là thế giới, là Giáo hội, là tâm hồn mỗi người. Chúa đã gieo những hạt giống tốt. Hạt giống đó là Lời Chúa, là ơn Chúa, là những thiện chí, những ý hướng cao đẹp trong tâm hồn con người. Nhưng ma quỷ lén gieo vào những hạt cỏ xấu.

Chúa gieo vào thế giới hạt giống khát vọng hoà bình. Đẹp biết bao nếu mọi dân tộc nắm tay nhau xây dựng một thế giới huynh đệ tươi thắm tình người. Nhưng buồn thay, cánh đồng hoà bình tươi xanh đã bị những ngọn cỏ tham vọng, ích kỷ, ác độc làm hoen ố. Lịch sự thế giới được ghi bằng những trang buồn vì không ngày nào không có chiến tranh.

Thế giới sẽ đẹp biết bao nếu tất cả trí thông minh, tất cả tài nguyên, tất cả năng lực đều góp phần xây dựng. Nhưng buồn thay, rất nhiều trí thông minh, rất nhiều tài nguyên, rất nhiều năng lực đã tiêu tốn trong việc huỷ hoại, tha hoá, nô lệ hoá con người.

Ngay trong bản thân mỗi người, không thiếu những sáng kiến, những hoạt động ban đầu xem ra tốt đẹp, nhưng dần dà vị vẩn đục vì những biến tướng nặng mùi trần tục như khoe khoang, tìm hư danh, tìm lợi lộc.

Đó là những hạt cỏ xấu ma quỷ lén lút gieo vào ruộng lúa tốt.

Tuy nhiên, dụ ngôn cho thấy sự kiên nhẫn và lòng bao dung của Chúa. Chúa đợi cho đến ngày tận thế mới thu lúa cùng với cỏ lùng. Chúa kiên nhẫn đợi chờ vì hi vọng những người tội lỗi ăn năn sám hối. Chúa bao dung tha thứ không nỡ phạt người tội lỗi tức khắc. Chúa yêu thương, tin tưởng người xấu sẽ có ngày nên tốt. Nếu phạt ngay nhưng người tội lỗi thì ta đâu còn cơ may được chiêm ngưỡng ông thánh trộm lành. Nếu Chúa thẳng tay thì ta đâu có thánh nữ Madalêna, Tông đồ của các Tông đồ, thánh Augustinô, Tiến sĩ lừng danh, thánh Phaolô, vị Tông đồ dân ngoại. Nếu Chúa chấp tội thì bản thân ta sẽ là người bị phạt đầu tiên, vì trong ta cũng đầy những tội lỗi, những sự xấu. Trong tâm hồn ta cỏ lùng vẫn mọc xen với lúa tốt.

Sau cùng, dụ ngôn cho ta hiểu tất cả là hồng ân của Chúa. Có sự lành để ta hiểu biết và yêu mến sự tốt lành của Thiên Chúa. Có sự dữ để ta gớm ghét tránh xa và càng thêm gắn bó với sự lành. Có sự lành để ta được hưởng niềm an ủi ngọt ngào của Chúa. Có sự dữ để ta phấn đấu vượt qua, chứng minh lòng trung tín của ta với Chúa. Có thuận lợi tiến bước trên đường thánh thiện. Có khó khăn để ta rèn luyện thêm đức.

Mọi sự đều nên tốt cho kẻ lành. Thật vậy, việc cấm đạo là sự dữ. Nhưng nhờ đó mà Giáo hội có được những chứng nhân anh hùng. Đau khổ và bệnh tật là những khiếm khuyết trong cuộc sống, nhưng lại giúp con người được thông phần đau khổ với Chúa. Thánh Nữ Têrêsa đã nhìn thấy tất cả là hồng ân của Chúa. Sự lành cũng như sự dữ. Hạnh phúc cũng như đau khổ. Thành công cũng như thất bại. Tất cả đều góp phần rèn luyện, vun đắp và thăng tiến người lành.

GỢI Ý CHIA SẺ

1) Khi gặp những người xấu trong xứ đạo, trong hội đoàn, bạn có muốn khai trừ người đó ngay tức khắc không?

2) Trong con người bạn có những khuyết điểm, những bệnh tật, bạn có phấn đấu khắc phục những khuyết điểm, vượt qua bệnh tật để thăng tiến bản thân không?

3) Chúa đã khoan dung, kiên nhẫn đợi chờ bạn ăn năn hối cải. Bạn có biết kiên nhẫn với người khác?

 

.

CỎ LÙNG AI GIEO?

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Cuộc sống trên trần gian luôn có người tốt, kẻ xấu, sự lành, sự dữ,  . . . Cái tốt và cái xấu đôi khi hòa lẫn với nhau như ánh sáng và bóng tối. Và có khi cái xấu lên ngôi xâm chiếm và bóp nghẹt cái tốt như bóng tối nhậm chìm ánh sáng.

Chúa Giêsu đã dùng “dụ ngôn cỏ lùng” để trả lời cho những người thấy bức xúc trước cái xấu có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí cái xấu ngày càng bành trướng, lấn át cả cái tốt. Mặc dầu, Thiên Chúa luôn gieo giống tốt trong ruộng mình nhưng ma quỷ là kẻ thù của Thiên Chúa vì ghen ghét, nên đã gieo cỏ lùng là tội lỗi vào thế gian.

Cỏ lùng mà ma quỷ đã gieo rắc vào thế gian là những việc làm thiếu yêu thương, và là những lời thiếu tình hiệp nhất, gây nên chia rẽ, đau khổ, bất ổn cho cuộc sống chung. Giữa cuộc sống chung với nhau ta vẫn thấy ma quỷ gieo sự so bì, dèm pha, nói hành, nói xấu, vu oan, giáng họa, căm thù, ghen tỵ, chia rẽ, phỉ báng dẫn đến hành động gian ác, sảo trá, bất công, bóc lột, buôn gian bán lận, tranh dành, diệt trừ, tàn sát lẫn nhau…

Lời Chúa hôm nay cho ta thấy bộ mặt thật của những người thích nói xấu người khác, và hay phao tin đồn là những tay chân của ma quỷ. Họ là hiện thân của ma quỷ khi đi gieo những điều bất chính, dối gian. Cái gian tà không lấn át được chân lý. Sẽ có ngày Thiên Chúa nhổ cỏ lùng để vất vào lửa đời đời. Ngày đó họ sẽ phải khóc lóc nghiến răng vì những việc làm nhân quả xấu mà mình đã gieo vào trần gian.

Là người ky-tô hữu Chúa mời gọi chúng ta đừng bao giờ tiếp tay với ma quỷ để gieo cỏ lùng vào trần gian. Hãy gieo việc thiện. Hãy gieo lời lành. Những việc làm tốt, những lời hay sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc khi được sống trong môi trường yêu thương và hạnh phúc. Ngược lại, khi chúng ta gieo điều xấu sẽ làm cho thế gian bất an và đầy chia rẽ, lo âu.

Người ta kể rằng: Thời trẻ, có một lần, một người bạn của Socrates chạy tới tìm ông. Người bạn này vừa thở vừa cao hứng nói: “Mình nói với cậu chuyện này, đảm bảo là ngoài sức tưởng tượng của cậu.”

“Chờ chút!” Socrates vội vã ngăn anh ta lại và nói: “Những lời mà cậu định nói với tôi, cậu đã dùng ba “cái sàng’ để lọc qua chưa?’

Người bạn của Socrates với vẻ mặt không hiểu, lặng im và lắc đầu.

Socrates nói: “Lúc mà cậu muốn nói cho người khác một việc gì đó, ít nhất cũng nên dùng ba “cái sàng” lọc qua một lượt. Cái thứ nhất gọi là chân thậtcậu phải xem xem chuyện mà cậu muốn nói cho người khác có đúng sự thật không?”

Anh bạn tiếp lời: “Tôi là nghe được trên đường đi tới đây, mọi người đều nói như vậy chứ tôi cũng không biết là có đúng sự thật không.”

Socrates lại nói tiếp: “Vậy thì nên dùng “cái sàng” thứ hai của cậu để kiểm tra đi. Nếu như nó không phải là sự thật, thì ít nhất cũng là có thiện ý tốt chứ? Chuyện mà cậu muốn kể với tôi có phải là có thiện ý không?”

Người bạn kia nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Không có, thậm chí còn ngược lại nữa”, người bạn này nói xong dường như cảm thấy có chút xấu hổ, liền cúi mặt xuống đất.

Socrates không ngần ngại mà nói tiếp: “Vậy thì chúng ta lại dùng cái sàng thứ ba xem thử xem, việc mà cậu vội vã để nói cho mình biết có phải là việc quan trọng không?’

“Cũng không phải là việc quan trọng!”

“Một việc không quan trọng mà lại không xuất ra từ thiện ý, hơn nữa cậu còn không biết có phải là sự thật không, thế thì cậu cần gì phải nói ra? Nói ra cũng chỉ tạo thành phức tạp cho hai người chúng ta mà thôi.”

Socrates cũng từng nói: “Đừng nghe và tin vào lời nói của những người bàn luận thị phi hay là người gièm pha, phỉ báng. Bởi vì lời mà họ nói cho bạn không phải là xuất từ thiện ý, họ đã vạch trần việc riêng tư của người khác thì đương nhiên cũng sẽ làm như vậy với bạn.”

Vì vậy, mọi người trước khi muốn nói ra một chuyện gì đó hãy dùng ba cái sàng để lọc một lượt, không làm người đưa đẩy thị phi thì đương nhiên cũng đừng để bị người khác lợi dụng làm người truyền bá thị phi.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn tỉnh thức trước những trào lưu của xã hội để biết tích lũy cái hay và bỏ cái dở. Nhất là biết mở rộng lòng đón nhận chân lý, sự thật và loại trừ những chia rẽ hận thù. Và xin cho chúng ta cũng biết gieo vào nhân thế những điều tốt hầu xây dựng một môi trường hạnh phúc, hiệp nhất và yêu thương. Amen

 

.

HÃY CỨ ĐỂ CẢ HAI MỌC LÊN CHO ĐẾN MÙA GẶT

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục dùng các dụ ngôn để giúp các môn đệ cũng như dân chúng hiểu về “Nước Trời”. Người so sánh ” Nước Trời như một người đã gieo giống tốt trong ruộng mình; Nước Trời giống như hạt cải; Nước Trời giống như nắm men” (x. Mt 13, 24-43), nước ấy ở ngay ” trên mặt đất ” chứ không phải nơi xa lạ.

Thật vậy, chỉ trên mặt đất mới có chỗ cho lúa và cỏ lùng mọc lên, chỉ trong cuộc sống nhân trần mới có bột cần chất men, nên ở trên Thiên Đàng, chỉ có Thiên Chúa là tất cả mọi sự trong mọi người.

Chúa Giêsu lấy dụ ngôn hạt cải, mô tả nó ” bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây “(Mt 13, 32) … ” cũng như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men “(Mt 13, 33), ngoài ám chỉ sự lớn lên âm thầm nhưng hùng mạnh của Nước Chúa trong lịch sử, Chúa Giêsu muốn nói đến sự nhập thể làm người của chính mình và sức thánh hóa của Chúa Thánh Thần.

Nếu ai đó không lấy men trộn vào bột làm cho bột dậy men, thì bột đó không thể sử dụng làm thực phẩm được. Nhưng nếu trộn bột vào men, bột sẽ dậy men, đó là cách Chúa Giêsu áp dụng cho Nước Trời… Cũng như thịt : để giữ gìn thịt khỏi hư, chúng ta phải tra muối vào để bảo quản… nếu không thịt sẽ hư và trở nên không phù hợp cho tiêu dùng. Một cách tương tự, nhân loại đại diện cho thịt hoặc bột, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần là muối và men. Nếu men Thánh Thần và muối Giêsu không xuống thế gian, không mặc lấy bản tính con người, nghĩa là nhào trộn với con người, con người sẽ không bao giờ mất đi mùi hôi thối của tội lỗi, không ” tẩy trừ men cũ, để nên bột mới, là bánh không men ” (1Cr 5, 7) thì không thể được cứu độ.

Nếu con người chỉ dựa vào sức riêng mình, không cần Thánh Thần trợ giúp, thì thật sai lầm; bởi con người không được tạo dựng để ở trên Trời … Nếu người tội lỗi không gặp gỡ Thiên Chúa, không từ bỏ tội lỗi, không được thấm nhuần sức sống thần linh của Thiên Chúa, người ấy sẽ không bao giờ được nếm hưởng cuộc sống đích thực … Trái lại, nếu đón nhận được ân sủng của Chúa Thánh Thần, không ” gây phiền muộn cho Thánh Thần ” (Eph 4, 30), người ấy sẽ hạnh phúc và được sống đời đời.

Dụ ngôn hạt cải và nắm men có lẽ dễ hiểu nên các môn đệ không cần phải giải thích, các ông chỉ xin Chúa Giêsu : ” giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng ” (Mt 13, 36) sau khi đã về nhà. Và Người đã giải thích : ” Người là kẻ gieo giống. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần “(Mt 13, 37-39).

Ở những thế kỷ đầu của Kitô giáo, giáo phái Đô nát cho rằng Giáo hội là tất cả những người lành, còn thế gian thì đầy dẫy con cái sự ác không có hy vọng được cứu độ. Thánh Augustinô quan niệm : “Chính Giáo Hội là một cánh đồng có lúa và cỏ lùng, có kẻ xấu và người tốt đều chung sống với nhau, là nơi để chúng ta bắt chước gương nhẫn nại của Chúa. Những kẻ dữ hiện hữu trong thế gian này hoặc là để được cải hóa hay là nhờ họ mà những kẻ lành có thể luyện tập đức nhẫn nại “.

Vì thế chúng ta có thể rút ra những bài học sau:

1. Cần phải có hành động khôn ngoan, thận trọng, nhẹ nhàng và đúng đắn của người gieo giống tốt, để đề phòng “kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất ” (Mt 13, 25). Thậm chí người gieo giống tốt có thể bị cám dỗ phản ứng với bạo lực khi áp dụng lời van xin của đầy tớ, ” nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ “(Mt 13, 27). Ông chủ thật tuyệt vời, bởi ông thận trọng thẳng thừng nói: ” Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta” (Mt 13, 29-30).

2. Chúa Giê-su, lúc sinh thời, Người đã phải đối mặt với sự hiện diện của sự dữ, các môn đệ Người cũng thế. Theo Matthêu thì cuộc đối đầu của Chúa Giêsu với sự dữ đã bắt đầu với câu chuyện thời thơ ấu lúc thánh Giuse đưa Đức Maria cùng Người trốn sáng Ai Cập để tránh cuộc thảm sát của Hêrôđê (Mt 2, 1-14). Người sẽ tiếp tục đối đầu khi bị cám dỗ trong hoang địa (Mt 4, 1-11), cũng như trong suốt cuộc đời sứ vụ công khai, và sẽ phải chiến đấu chống lại cái ác cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời (Mt 26 ; 27). Tuy nhiên, Người sẽ chiến thắng khi sống lại bởi Đức Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần (Mt 28).

Cũng giống như Thầy mình, các môn đệ Chúa Kitô cũng phải đối mặt với sự hiện diện của cái ác. Sau đó họ phải bắt chước Thầy mình nhẫn nại cho đến thời gian thu hoạch.

3. Trước sự hiện hữu của cái ác, thái độ của các môn đệ Chúa Kitô là gì nếu không phải là chấp nhận. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn cỏ lùng để mời gọi chúng ta áp dụng một số thái độ cần phải có đối với sự hiện hữu của cái ác trên thế giới.

Trước hết cần phải gieo trong chúng ta và xung quanh chúng ta thật nhiều hạt tốt và đặc biệt là thực hiện từng bước để gìn giữ các hạt giống tốt cho đến mùa thu hoạch như là (cầu nguyện, tĩnh tâm, làm việc lành phúc đức, giúp đỡ tha nhân…)

Tiếp đến là phải hành động với sự khôn ngoan, thận trọng khi đối đầu với sự ác, đồng thời cầu xin Chúa Thánh Thần giúp sức cho, vì: “Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta ” (Rm 8, 26).

Cần phải đứng vững trong đức tin, hy vọng và bác ái; nghĩa là chinh phục cái ác bằng việc làm tốt, theo lời khuyên của thánh Tông đồ Phaolô: “Chớ để sự dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ” (Rm 12, 21).

Chúng ta hãy hướng tới Mẹ Maria với lòng tin tưởng, để Mẹ giúp chúng ta trung thành theo Chúa Giêsu, và sống như con cái của Thiên Chúa.

 

.

NHẪN NẠI TRONG YÊU THƯƠNG

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Cỏ lùng và lúa rất giống nhau khi phát triển thành cây trưởng thành, chỉ khi ra bông hạt, người ta mới biết rõ đâu là cỏ lùng và lúa. Biết lúc này, người nông dân cũng không thể vào nhổ cỏ lùng được nữa, đành phải chờ cho đến khi mùa gặt mới loại ra được.

Truyện dụ ngôn này thấm thía về ý nghĩa lòng yêu thương nhẫn nại của Chúa. Chúa biết những gì lầm lỗi của con người và Chúa chỉ mong con người sớm hối lỗi để được chũa lành.

Hết lòng tha thứ

Dường như đã nhiều lần Chúa đã buồn lòng vì sự chai đá của con người: “Nói tha thứ hay nói vác chõng mà đi đàng nào dễ hơn”  (Mc 2, 1 – 12). Con người thường hay bắt tội nhau hơn là thông cảm và tha thứ. Hành vi tha thứ là hành vi mang lại nhiều lợi ích cho thể lý và tinh thần. Thế nhưng, cuộc sống bon chen, đầy áp lực, dễ đưa con người vào chỗ buông cho tính nóng nảy, giận hờn, tức giận, thù hằn hơn là tha thứ. Chúa vẫn biết như thế nên Chúa vẫn kiên nhẫn bảo ban: “Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” (Lc 6, 37).

Nhẫn Nại trong yêu thương.

Cuộc sống nhanh làm cho con người mất đi nhiều niềm vui đáng được hưởng. Sống nhanh, gấp gáp, điều gì cũng muốn dứt khoát, không dây dưa. Điều này tốt cũng có mặt xấu, khi ứng xử với con người với nhau nhiều khi dẫn đến nhiều rạn nứt trong tương quan và đôi khi biến nhau thành kẻ thù. Trong lối sống nhanh, về mặt xấu cũng dẫn đến loại văn hóa vứt bỏ. Nhẫn nại là một đòi hỏi: đón nhận, chịu đựng, hy sinh, tha thứ… (1Cor 13, 7 – 13).

Thời gian là phương thuốc chữa lành.

Chúa dạy yêu thương có lẽ là bài học khó nhất trong cuộc sống. Tuy nhiều người cũng được sinh ra và lớn lên trong tình thương nhưng yêu thương nhau sao lại khó thế. Nhất là trong bối cảnh Việt Nam, niềm tin vào nhau còn ít lắm, cuộc sống bon chen từng ngày, chật chội… Không còn những giá trị xưa truyền thống để lại: “Một câu nhịn, chín câu lành”, “Thương người như thể thương thân”… Sống với nhau cứ dè chừng, nghi kỵ, bởi vì nhiều gian dối quá. Yêu thương khó quá làm sao có thể chờ thời gian là phương thuốc chữa lành được, vì càng ngày càng xấu đi. Chỉ có Chúa mới dạy: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13, 30).

Vẫn còn lúa tốt giữa cỏ lùng.

Dú sao đi nữa, con người vẫn còn lúa tốt giữa cỏ lùng, và ngay cả trong tâm hồn kẻ xấu vẫn có điều tốt. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người: Chỉ cần ít người công chính cũng có thể cứu thành Sodoma và Gomora, như trong mẫu đối thoại giữa Abraham và Chúa (St 18, 16 – 33), và ngay cả nơi người tội lỗi Chúa vẫn không tắt niềm hy vọng: “Từ nay con đừng phạm tội nữa” (Lc 7, 48; Ga 8, 11). Chúa dạy con người tiếp tục kiên nhẫn và cầu nguyện cho người tội lỗi, tội lỗi cần loại trừ nhưng thương xót cho tội nhân. Mỗi người đều là tội nhân vì trong mình vẫn có thứ cỏ lùng và một lần nữa Chúa cũng dạy trong kinh Lạy Cha: “Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ kẻ có nợ chúng con”.

Lạy Chúa, cỏ lùng vẫn còn ở nơi chúng con, ngay cả khi chúng con sống giả hình, giả tạo, hai mặt, chưa thật lòng, thật tâm,như cỏ lùng giống với lúa. Ngay khi chúng con còn xa cách Chúa, sống hời hợt không bén rễ sâu trong lòng yêu mến Chúa để thực sự cây lúa lớn mạnh chèn ép lại cỏ lùng.

Xin ban thêm lòng yêu mến Chúa nơi chúng con, xin cho chúng con cũng hết lòng yêu thương anh chị em chúng con, dù ngay bây giờ chưa được nhưng cho chúng con tiệm tiến mỗi ngay hoàn hảo hơn.

 

.

CỨ ĐỂ CẢ HAI MỌC LÊN

Lm.Giuse Nguyễn Hữu An

Nước Trời là một mầu nhiệm, Chúa Giêsu đã mạc khải và thiết lập trong lịch sử nhân loại. Qua những hình ảnh đơn sơ, bình dị, gần gũi với cuộc sống, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để giảng dạy về Nước Trời.

Chúa Nhật trước với dụ ngôn “người gieo giống”, Chúa Giêsu cho thấy Nước Trời đã khai mạc. Cũng như người gieo giống đi gieo hạt trên khắp cánh đồng, Chúa Giêsu cũng gieo hạt giống Lời Chúa. Hạt giống ấy tăng trưởng trổ sinh hoa trái nơi mỗi người ra sao là tùy thái độ đón nhận của từng người ấy.

Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy về Nước Trời bằng dụ ngôn “lúa và cỏ lùng”. Như vậy, sau khi nói đến việc khai mạc Nước Trời, Người nói đến sự phát triển của Nước Trời trong lịch sử trần thế.

Chúa Giêsu đã khởi đầu công trình của Người với một nhóm nhỏ Mười Hai Tông Đồ. Sự khiêm tốn của “hạt cải bé nhỏ được gieo vào lòng đất bao la”. Sự khiêm tốn của “một nắm men bị vùi sâu vào ba đấu bột”. Điều kỳ diệu là “hạt bé hơn mọi thứ hạt giống” lại “trở thành cây cao bóng cả đến nỗi chim trời có thể đến nương náu nơi ngành nó”. Nắm men ít ỏi kia lại có khả năng làm dậy lên cả ba đấu bột chôn vùi nó. Cũng như vậy, Nước Trời sẽ vươn xa vươn rộng cho muôn dân nước đến nương nhờ. Hạt giống Nước Trời đã làm dậy lên cả thế giới bằng một tinh thần mới của Tin Mừng,biến đổi lịch sử trong tình thương và hòa bình.

Một vấn nạn luôn được đặt ra: Nếu Nước Trời đã được Chúa Giêsu thiết lập cách đây hơn 20 thế kỷ và nếu Thiên Chúa là Đấng nhân hậu giàu lòng xót thương thì tại sao cho đến nay cuộc sống con người vẫn đầy dẫy bất công, bạo lực, khổ đau, chiến tranh tương tàn,và xem ra sự dữ có chiều hướng gia tăng ? Đôi khi những người xấu xa tội lỗi gian manh lại giàu có sung túc trong đời sống vật chất hơn những người lành ? Vấn nạn này vẫn luôn là trăn trở khôn nguôi người Kitô hữu ở mọi thời đại ! Dụ ngôn “lúa và cỏ lùng” giải thích vấn nạn ấy.

Cánh đồng được gieo toàn hạt giống tốt.Thiên Chúa đã gieo vào trần thế những con cái Nước Trời. Ban đêm kẻ thù xuất hiện. Satan tới gieo cỏ lùng. Thế là có cảnh lẫn lộn trên trần gian. Người lành kẻ dữ cùng chung nhau một mảnh đất. Đang khi hạt giống được gieo giữa ban ngày thì Satan lại lợi dụng đêm tối khi mọi người đã mất cảnh giác để gieo rắc tội lỗi. Hành động thấp hèn. “Xấu” chưa chắc đã “hèn”, nhưng “hèn” thì chắc chắn là “xấu”, bởi lẽ nhiều tay “giang hồ”, bặm trợn, vẫn rất ghét thói “ném đá dấu tay”, trong khi động cơ, phương tiện và mục đích của những hành động lén lút, luôn là bỉ ổi, xấu xa và hại người.

Thế giới này giống như cánh đồng lúa đầy cỏ lùng xen vào. Những ông thánh sống lẫn lộn với những thằng quỷ, tốt xen lẫn với xấu. Tốt như những tổ chức nhân đạo, nhân quyền, hoà bình thế giới: UNESCO, UNICEP, FAO, OLYMPIC, WORLD CUP là những tổ chức xây dựng văn hoá, giáo dục tình thương bảo vệ sức khoẻ trẻ em, phát triển lương thực thế giới, thăng tiến những tài năng, chăm lo y tế. Nhưng lại có rất nhiều những tổ chức xấu xen vào như Mafia, buôn lậu, ma tuý, vũ khí, khủng bố, trộm cướp, du đãng, buôn bán trẻ em, phim ảnh sách báo đồi truỵ… Đồ thật, hàng tốt bị xen lẫn hàng xấu, đồ giả. Người lương thiện, chân chính bị lẫn lộn với kẻ tham ô, móc ngoặc, bất lương. Những thứ cỏ lùng gai góc đó không bao giờ hết, chỉ đến mùa gặt tận thế chúng mới bị quét sạch, đốt sạch. Tận thế sẽ thiêu đốt tất cả những thứ cỏ lùng đó, những kẻ xấu, kẻ dữ đó. Còn lúa thì được gánh về, chở về kho. Những thánh nhân, những người lương thiện, công chính sẽ sáng chói trong ngày vinh quang đó, họ được rước vào nước hạnh phúc đời đời.

Thấy cỏ lùng xuất hiện với lúa, các đầy tớ đến hỏi ông chủ : “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy ?”.Thấy sự dữ tràn lan trên thế giới, bao nhiêu người thắc mắc: sự dữ, sự ác bởi đâu ra ? Chúng ta nhiều lần thấy gian tà thắng ngay lành, bất công thắng công chính. Kẻ ác thắng kẻ thiện, cũng thất vọng kêu trách : Sao Chúa để kẻ dữ sống lâu, mạnh khoẻ, giàu sang, may mắn, còn kẻ lành phải khổ cực trăm chiều?

Trước những thắc mắc đó, Chúa đáp : “Kẻ thù đã làm đó!” Kẻ thù là ai ? Thánh kinh cho biết có hai thứ kẻ thù : kẻ thù ở trong ta và kẻ thù ở ngoài ta. Kẻ thù ở ngoài ta có những tên khác nhau : con rắn cám dỗ phỉnh gạt (St 3,2.13), con rồng, rắn xưa, quỷ, satan (Kh 12,9), con thuồng luồng Leviathan (Is 27,1), kẻ thù, kẻ chống đối (Mt 13,25; Lc 10,19; 2Cr 6,15). Những kẻ thù này ở ngoài con người, nhưng chúng xâm nhập vào con người sâu hiểm tới độ đồng hoá với bản tính nhân loại. Nhưng chúng sẽ bị “Thiên Thần Chúa từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn, bắt lấy con rồng, tức là con rắn xưa cũng là ma quỷ satan xích nó… quăng vào vực thẳm, rồi đóng cửa niêm phong lại” (Kh 20, 2-3). Nhưng một mình quỷ thôi, chúng sẽ bất lực như bất lực đối với Thánh Gióp. Chỉ khi có sự tiếp tay của ta như Eva tiếp nó, nó mới thành kẻ thù trong ta : nó trở nên kẻ nội thù ghê gớm. Nó mọc lên những cỏ lùng, bụi gai, đá sỏi, quỷ dữ (Mt 13,18-22). “Vì tự lòng phát xuất ra những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, chứng gian, vu khống” (Mt 15, 19). Khi chủ cho biết kẻ thù làm đó, thì đầy tớ xin nhổ đi, chủ sợ hại đến lúa, nên ông đáp : “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”. Thái độ của chủ thật khôn ngoan, ông kiên nhẫn chờ đợi đến mùa gặt, mới nhặt cỏ lùng đốt đi.

Có thể trong tâm tưởng nhiều người lại quy gán cho Thiên Chúa trách nhiệm về tình trạng khổ đau đó chẳng khác gì câu hỏi ngày xưa: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng ở đâu mà ra?” Một câu hỏi không lên án nhưng chứa đựng sự nghi ngờ.

Để trả lời cho vấn nạn đó, Chúa Giêsu đã lấy lại giáo huấn của sách Sáng Thế : Sự ác không đến từ Thiên Chúa. Ngài chỉ gieo hạt giống tốt lành vào mảnh đất người đời. Sự ác cũng không chỉ đến từ tâm trí con người nhưng nó đã có trước đó.Sự dữ cũng là một mầu nhiệm. Đối với Chúa Giêsu, con người là nạn nhân của sức mạnh mà Người gọi là ”Kẻ thù”, là ”Quỷ dữ” như cách diễn tả trong dụ ngôn : “Khi mọi người đang ngũ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng rồi đi mất”. Ở cội nguồn tội lỗi của con người,còn có một sức mạnh luôn tìm cách phá hoại công trình của Thiên Chúa và hành tung của nó rất bí mật. Đó là quỷ dữ lợi dụng đêm tối để gieo rắc tội lỗi rồi trốn đi.Thánh Phaolô đã nói về sự dữ trong thư Rôma : Công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa tốt lành.Satan đã cám dỗ Adam, Eva, Nguyên Tổ sa ngã,tội lỗi sinh ra đau khổ và sự chết rồi nó như con bạch tuộc vươn vòi vào trần thế, con người nô lệ cho tội lỗi và nhận lấy án phạt là sự chết (x.Rm 1,20 -31 ;15,12).Ma quỷ luôn có mặt để gieo rắc sự xấu.

Thiên Chúa gieo vào thế giới hạt giống khát vọng hòa bình. Đẹp biết bao khi mọi dân tộc nắm tay nhau xây dựng một thế giới huynh đệ tươi thắm tình người. Nhưng thực tế lại đáng buồn thay ! Cánh đồng hòa bình tươi xanh đã bị những cỏ dại của tham vọng, ích kỷ, ác độc làm hoen ố. Lịch sử thế giới được ghi bằng những trang buồn đau vì không lúc nào mà không có chiến tranh.

Thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao nếu tất cả trí thông minh, tất cả tài nguyên, tất cả năng lực đều góp phần chung tay xây dựng! Nhưng thật đáng tiếc,rất nhiều trí thông minh, rất nhiều tài nguyên, rất nhiều năng lực đã tiêu tốn trong việc hủy hoại, tha hóa, nô lệ hóa con người. Đó là những hạt cỏ xấu ma quỷ lén lút gieo vào ruộng lúa tốt. Lúa tốt và cỏ lùng lẫn lộn trên cùng ruộng lúa. Cái tốt, cái xấu đan xen trong cuộc sống hàng ngày,nhất là trong tâm hồn mỗi người. Ở đó, hạt mầm sự sống và nọc độc sự chết cùng sống chung. Mỗi con người chắc chắn đều có kinh nghiệm bản thân như Thánh Phaolô đã từng kinh nghiệm “Điều lành tôi muốn làm tôi lại không làm, còn điều dữ tôi không muốn làm nhưng tôi lại cứ làm ( Rm 7,19). Con người có tự do để chọn lựa cái đúng cái sai, chọn cái tốt cái xấu. Nước Trời cũng gồm những con người có tự do, thì cũng có những người xấu do chọn lựa sai lầm. Cảm nhận được sự thật ấy trong tâm hồn mình để chúng ta biết khoan dung trong cách nhìn về người khác. Sự khoan dung không đồng nghĩa với đầu hàng cái ác nhưng phát xuất từ niềm tin vững chắc vào sự tất thắng của Nước Trời: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”. Cho dù cỏ lùng có bóp nghẹt lúa tốt trong một thời gian dài, nhưng mùa gặt đến, cỏ lùng sẽ bị gom lại và đốt đi, còn lúa tốt được cất vào kho lẫm.

Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa tốt được,nhưng người xấu có thể hoán cải để nên người tốt.Thiên Chúa ghét tội lỗi nhưng lại yêu mến tội nhân vì Người chờ nơi họ lòng thống hối để được thứ tha (x.Rm 2,4). Chính vì thế mà Thiên Chúa kiên tâm chờ đợi. Chờ đợi vì Thiên Chúa tin vào sự hoán cải của con người. Chờ đợi vì Thiên Chúa tôn trọng tự do lựa chọn của con người. Chờ đợi vì Thiên Chúa nuôi một niềm hy vọng lớn lao.Thiên Chúa vẫn luôn nhẫn nại đợi chờ cho đến ngày tận thế “ cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.

Cỏ lùng và lúa tốt nằm ở trong tim con người. Mỗi người đong đưa giữa cỏ lùng và lúa tốt, giữa cái thiện và cái ác, giữa Thiên Thần và Satan.Tự do chọn lựa là quyền mỗi người.Thiên Chúa vẫn chấp nhận cỏ lùng trong con người. Thiên Chúa nhẫn nại đợi chờ con người thanh luyện dần dần và hy vọng mọi sự trong họ sẽ thành lúa tốt.

Lạy Chúa, xin cho con nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường ghập ghềnh cuộc đời, trong thác dốc tâm hồn với tất cả niềm tin và hy vọng. Amen.

 

.

NƯỚC TRỜI CHO TA

Bông hồng nhỏ

Mưa rơi, thấm đẫm nương đồng. Lúa ngô xanh mướt, cỏ cây cùng xanh tươi một màu của sự sống. Nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, ta nghe Lời vang vọng trong tâm hồn. Lần mở trang Tin Mừng, ta nhẩm đi nhẩm lại từng Lời Chúa, thủ thỉ xin Thánh Thần làm cho trái tim ta được mềm ra trước ánh sáng của Lời.

Hôm nay, ta được nghe Thầy Giêsu trình bày các dụ ngôn về Nước Trời. Nước Trời giống như chuyện người kia gieo giống tốt vào ruộng, nhưng đêm đến kẻ thù đã đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa. Cả hai cùng sống chung một đám ruộng nhưng chỉ có lúa mang lại ích lợi cho chủ, còn cỏ lùng chỉ là thứ bỏ đi, cần phải thu gom và đốt đi. Ta không lạ lẫm gì với cách người nông dân miệt mài chăm sóc ruộng lúa, những mong có được mùa lúa bội thu. Bác làm cỏ, xịt thuốc cho cỏ dại chết đi, để lúa lớn lên. Thế nhưng, Con Người gieo hạt giống tốt lại không nhổ cỏ lùng đi mà để cho sống, mặc dù người đầy tớ đã hiến kế để diệt trừ cỏ lùng. Con Người không muốn vì nhổ cỏ lùng mà làm bật luôn rễ lúa. Có chăng một tâm hồn tội lỗi được hoán cải nhờ sống bên cạnh một tâm hồn ngập tràn Chúa? Người thánh thiện như chút men được vùi vào khối bột, họ nâng đỡ và yêu thương những ai lầm đường lạc lối, thế là cả khối bột dậy men. Đợi đến ngày mùa, lúa sẽ được thu vào kho lẫm còn cỏ lùng thì sẽ gom lại mà đốt đi. Thật đáng tiếc cho những tâm hồn mãi không được biến đổi.

Thầy Giêsu giảng giải dụ ngôn cỏ lùng cho các môn đệ. Ta lắng tai nghe, lời Thầy như đang nói với chính ta: “Ai có tai thì nghe” (Mt 13, 43b). Chẳng phải Lời đang đến trong tâm hồn ta và chất vấn ta đó sao? Ta là lúa tốt hay chỉ là cỏ lùng? Khi sống giữa thế gian, người tốt sống bên cạnh kẻ gian ác. Ta là ai trong số họ? Nếu ta là một người tốt, ta đã làm gì để nêu gương cho những người sống kế cận ta? Như men trong bột được “bà kia vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” (Mt 13, 33), ta có trở thành chất men “dậy cả khối bột đời”?

Như men trong bột, Lời đến và làm cho lòng người được biến đổi. Lịch sử vẫn có những con người được biến đổi cách ngoạn ngục. Một Mátthêu tội lỗi mải mê bên bàn thu thuế, được Chúa nhìn đến “xót thương và tuyển chọn”, ông trở thành một Tông đồ nhiệt tâm rao giảng cho Lời. Một Phaolô nhiệt thành bắt bớ đạo, sau cú ngã ngựa trên đường đến Đamat, ông được Chúa tuyển chọn làm Tông đồ dân ngoại. Chúa nhân lành vẫn yêu thương con người, dù chúng ta bất trung và nguội lạnh. Thánh Thần vẫn tác động trên từng tâm hồn mỗi chúng ta. Mưa vẫn rơi và nắng vẫn chiếu tỏa trên kẻ lành cũng như người dữ. Hạt mầm hy vọng vẫn được gieo xuống trên từng tâm hồn. Nước Trời thuộc về những người tin. Đức tin dù nhỏ bé như hạt cải nhưng có sức mạnh kiên vững trước phong ba. Đức tin trong tâm hồn mỗi người được Chúa ban cách nhưng không. Như cây cải mọc lên từ một hạt cải nhỏ bé và trở thành cây lớn cho chim chóc đến làm tổ thế nào, người có đức tin cũng trở thành một chỗ dựa cho những ai kém lòng tin như vậy. Sống bên cạnh một người có đức tin vững mạnh và luôn đầy tràn ơn Chúa, ta được nâng đỡ và hướng dẫn bởi gương sáng của họ. Một người xấu cũng có cơ hội trở thành một người lương thiện, và một người lương thiện cũng có thể trở thành một người xấu. Người Việt ta đã chẳng có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” đó sao. Hãy để cho Thần khí biến đổi và làm mới tâm hồn ta.

Lạy Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ chúng con. Nước Trời là niềm hy vọng của chúng con. Như các Tông đồ đến bên Chúa Giêsu để xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn thế nào, thì xin Chúa cũng cho chúng con biết năng đến với Chúa để được lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Nước Trời chỉ dành cho những ai có tâm hồn bé mọn. Xin cho chúng con biết sống bé mọn là sống khiêm nhường, đơn sơ, phó thác nơi Chúa. Amen.

 

.

NƯỚC TRỜI TRONG TA

Anna Cỏ may

Một màu lúa chín vàng lùa theo làn gió dưới ánh nắng chói chang. Những hạt lúa trĩu nặng đu đưa. Thấp thoáng những cây cỏ dại vươn mình phơi phới. Nhưng rồi đến ngày thu hoạch, những cây cỏ dại lại bị con người loại bỏ. Và đây cũng là điều mà Chúa Giêsu cũng muốn nói qua dụ ngôn “Cỏ lùng”.

Dụ ngôn “Cỏ lùng” tiếp nối cho dụ ngôn “Người gieo giống”. Ngài nói: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống trong ruộng mình” (Mt 13, 24-26). Cỏ lùng hay còn gọi là cỏ dại, là thứ cỏ mà người nông dân phải tốn hao sức lực và mất thời gian để diệt nó. Có lọai thân hình tựa như cây lúa khiến cho người nông dân rất khó nhận ra. Có loại cỏ thì khác cây lúa nên dễ nhận biết. Và chúng đã lấy hết các chất dinh dưỡng của cây. Vì thế, mọi người ngày đêm tìm cách để diệt nó. Nào là nhổ đi, hay xịt thuốc… Nhưng rồi, đến mùa thu hoạch chúng vẫn còn. Còn những cây lúa thì phải chịu đau, chịu xây xát. Như vậy, chỉ còn cách là để đến ngày thu hoạch mới diệt được tận gốc. Và Chúa Giêsu đã ví Nước Trời như vậy.

Sau khi nghe dụ ngôn, các môn đệ chưa hiểu Thầy nói. Cho nên, các ông liền đi gặp riêng Thầy để hỏi. Thấy các môn đệ tha thiết hỏi, Thầy nói: “Ruộng là thế gian, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, người gieo cỏ lùng là Ác Thần. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các Thiên Thần.”(Mt 13, 37-39). Chúa Giêsu cũng muốn nói với chúng ta rằng: Nước Trời ở thế gian có sự lành và sự dữ lẫn lộn, người lành sống chung với kẻ dữ, mọi người khó mà phân biệt. Như vậy, Nước Trời cũng là nơi để tập họp nhiều thành phần trong xã hội và cùng hướng về một mục đích. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói với các Biệt Phái rằng: “Nước Trời ở giữa các ông” (Lc 17, 21).

Khi nghe điều ấy, có lẽ chúng ta có một cái nhìn gì đó về Nước Trời. Có khi chúng ta đang hoang mang, có cảm giác sợ. Nhưng may mắn thay, Chúa Giêsu cho chúng ta nghe xen lẫn hai dụ ngôn về sự phát triển vững mạnh của Nước Trời. Dụ ngôn “Hạt cải” và dụ ngôn “Nắm men”.

Dụ ngôn “Hạt cải”, cho chúng ta nghĩ đến loại rau mình ăn hằng ngày. Chúng ta sẽ có phản ứng không đồng ý với Lời Chúa. Thực ra loại hạt cải này chính là giống cải ở Giêrusalem. Chúng rất nhỏ và có màu đen. Nhưng khi được gieo xuống đất, nó mọc lên rất to và cao đến hai thước. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải nọ lấy gieo trong ruộng mình” (Mt 13, 31-32). Ngài có ý nói rằng: Nước của Ngài thành lập khởi đầu trong âm thầm, bé nhỏ như hạt cải, nhưng sẽ vươn lên tươi tốt và mạnh mẽ. Thưở xưa, những môn đệ của Ngài là những người ngư phủ và thấp hèn. Trước khi về Trời, Ngài đã quy tụ và sai các ông đi rao giảng. Từ đó Giáo Hội bắt đầu lan rộng trên khắp thế giới.

Còn dụ ngôn “Nắm men” cho chúng ta thấy ơn Chúa hoạt động trong các linh hồn. “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy chôn vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” (Mt 13, 33). Vậy, phải chăng Nước Trời cũng ở trong tâm hồn chúng ta nữa? Thật là mầu nhiệm.

Hai dụ ngôn mặc dù nói về sự phát triển của Nước Trời, nhưng sự phát triển ấy cũng cần thời gian, cần sức chịu đựng, nhẫn nại và sự hợp tác của chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy cộng tác trong sự tin tưởng, phó thác và luôn lắng nghe, làm theo Lời Ngài dạy. Nhờ đó, chúng ta mới hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, những dụ ngôn của Ngài thật đi sát với đời sống của chúng con. Nhưng vì chúng con chưa ý thức, chưa yêu đủ, chúng con còn mải mê những chuyện vô bổ mà quên đi hạnh phúc Nước Trời. Xin Chúa hãy tiếp tục kiên nhẫn đánh thức chúng con, để chúng con hằng ngày được Lời chạm đến và tỉnh thức hơn về cuộc sống vĩnh cửu là Nước Trời mai sau. Amen.

 

.

KIÊN NHẪN VÀ CHỜ ĐỢI

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi

Thường chúng ta sống ở trần gian này luôn có sự lành, sự dữ, luôn có thiện, có dữ. Lành dữ luôn xen lẫn với nhau.Thiên Chúa có người cho rằng Ngài là Đấng ở trên cao luôn khắt khe xét xử con người. Tuy nhiên, Đạo Công Giáo do Chúa Giêsu thiết lập là Đạo tình thương và tha thứ. Thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Bài dụ ngôn lúa và cỏ lùng mà Tin Mừng của thánh Matthêu hôm nay trinh bày, muốn nhắc lại cho chúng ta về Thiên Chúa tình yêu và tha thứ. Dụ ngôn là câu trả lời thật công minh, rõ ràng, dứt khoát của Chúa Giêsu trước sự chai lì, cứng cổ của dân Chúa và đây cũng là câu giải đáp của Chúa Giêsu trước những thắc mắc thường xuyên của các môn đệ :” tại sao Chúa không trừng phạt nhãn tiền những kẻ làm điều gian ác ? “.

Hình ảnh Chúa Giêsu đưa ra trong dụ ngôn này :” lúa luôn luôn là lúa, không bao giờ lúa có thể biến thành cỏ dại. Còn cỏ lùng tự bản chất của nó là cỏ dại, cỏ xấu, nên muôn đời nó vẫn là cỏ xấu, nó không thể nào trở thành lúa tốt được. Nơi bản thân con người cũng có hai mãnh lực khác nhau : thiện ác xen lẫn nhau như lúa và cỏ lùng trong một thửa ruộng. Đối với con người Thiên Chúa dựng nên bản chất là tốt, tuy nhiên khi lớn lên có thể mắc phải những thói hư, tật xấu. Nhưng với ơn Chúa giúp con người có thể trở nên tốt và tốt hơn, khác hoàn toàn với lúa và cỏ lùng. Dụ ngôn cỏ lùng và lúa nói lên sự chậm giận, kiên nhẫn, chờ đợi người tội lỗi quay trở về. Vua Đavít đã cho thấy :” Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giầu tình thương “ ( Tv 102,8 ). Thiên Chúa luôn nhẫn nại, chờ đợi bởi vì trước ruộng lúa xanh tươi, nhưng lại có nhiều cỏ lùng đan xen, ông chủ thật sự rất kiên nhẫn trước sự đề nghị của các đầy tớ :” Ông có muốn chúng tôi ra đi nhổ cỏ lùng không ? “, ông chủ đã không nao núng, xôn xao mà ôn tồn trả lời :” Cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt ! “. Ông chủ đã kiên nhẫn, đợi chờ cho đến khi lúa chín vàng, đến mùa gặt, rồi khi gặt ông mới tách lúa ra một nợi và tiêu diệt cỏ lùng.

Ông chủ trong dụ ngôn này giống như Thiên Chúa từ nhân và hay tha thứ. Trước một thế giới có muôn hình vạn trạng lành dữ, tốt xấu, thiện ác. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, đợi chờ đến ngày tận thế, Ngài mới phân biệt người lành, kẻ dữ, như chiên và dê trong đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu 25, 1tt…nói về ngày chung thẩm. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi như xưa dân Do Thái cứng đầu cứng cổ, bướng bỉnh phản nghịch lại Ngài, tuy nhiên Ngài luôn cho họ cơ hội để ăn năn, sám hối và trở về với Ngài…Vâng, lúc nào, nơi nào và muôn thời Thiên Chúa luôn nhẫn nại, trung kiên đợi chờ và cho con người nhiều cơ hội để biến đổi nhờ ơn sủng của Chúa và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần để họ cũng được hưởng nước trời…Chúa không dung tha tội ác nào, Ngài lên án gắt gao thói giả hình của Pharisêu, Biệt phái và con người, nhưng Ngài lại khoan dung, cảm thông và tha thứ cho những người yếu đuối tội lỗi ăn năn sám hối, trở lại : một phụ nữ ngoại tình, một Maria Magđala, một Gia Kêu, một người trộm lành hay một Phêrô chối Chúa…Ngài cảm thông, tha thứ cho họ vì họ có lòng ăn năn hối cải vv…Ngài cảm thông đối với những người yếu đuối, nhưng còn tha thứ cho chinh những kẻ hành hạ, giết Ngài.

Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời của người Cha nhân hậu đón người con út trở về và tha thứ tất cả cho cậu. Chúa hiền lành đã bỏ 99 con chiên mà đi tìm một con chiên lạc vv và vv…Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra con Người hiền lành, khiêm nhượng và nhân hậu của Ngài. Tha thứ là vẻ đẹp cao quí nhất của Chúa nhưng cũng là vẻ đẹp tuyệt vời của tâm hồn của mỗi người. Tha thứ là một điều khó nhưng không phải không thực hiện được. Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta biết sống ơn tha thứ và mau mắn tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống khoan dung, cảm thông, nhân hậu và tha thứ như Chúa đã dạy và đã sống. Xin Chúa cho chúng con hiểu được lời Chúa qua miệng ngơn sứ Êdêkiên :” Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó thay đổi để được sống “ ( Ed 33,11 ).Amen.

Gợi ý để chia sẻ :

1.Lúa và cỏ lùng là gì ?
2.Tại sao ông chủ lại nói :” Cứ để cỏ lùng và lúa mọc lên “ ?
3.Thái độ của các đầy tớ trong dụ ngôn lúa và cỏ lùng thế nào ?
4.Ông chủ là ai ?
5.Chúa khuyên chúng ta điều gì ?
6.Kinh nào giúp chúng ta cảm nhận được sự tha thứ của Chúa ?

 

.

NƯỚC TRỜI ĐƯỢC VÍ NHƯ CHUYỆN…

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty

Đoạn Tin Mừng dài hôm nay chỉ có một chủ đề duy nhất: qua một số hình ảnh dễ hiểu, Nước Trời được Đức Giê-su phác lên những nét đặc thù, mà thoạt nhìn xem ra rời rạc, nhưng nếu nhìn thật kĩ, ta mới thấy chúng bổ sung cho nhau cách hết sức chặt chẽ. Vì thế, để có thể hiểu sâu rộng hơn về các dụ ngôn này, tôi thiết nghĩ cần phải đầu tư thêm đội chút suy nghĩ nữa.

Hai dụ ngôn đầu chẳng hạn, được nhiều người giải thích như sau: sức mạnh của Nước Trời được ví như hạt cải, tuy nhỏ bé nhưng lại mọc thành cây lớn, như dúm men ít ỏi mà làm cho cả ba thúng bột dậy men, vì đó là sức mạnh của chân thiện mỹ, mà chân thiện mỹ thì không gì có thể cưỡng lại được. Giải thích như vậy thật có lý, nhưng chỉ mới dựa trên lý luận lô-gích về mặt lý thuyết; thực tế cho thấy: ngay cả giữa các tu sĩ, nhiều người còn nghi ngại về sức mạnh của gương mù gương xấu hơn là tin tưởng vào sức mạnh của gương lành hay nhân đức. Ngay cả Hội Thánh, tuy rất tự hào về các chân lý mình sở đắc nhưng nhiều khi vẫn run sợ, lép vế trước các thói đời, lạc thuyết… Vậy thì, trong suy nghĩ của Đức Giê-su, sức mạnh vô địch của Nước Trời hệ tại điều gì? Chắc chắn phải hệ tại ở điều gì khác xa thứ lô-gic thông thường lắm!

Còn dụ ngôn thứ ba thì được Đức Giê-su kể, rồi sau đó lại được chính Người giải thích, nhằm đáp ứng yêu cầu của các môn đệ. Nhiều người cho rằng, dụ ngôn này nói về tình trạng chịu vậy của người lành phải sống chung với kẻ dữ chờ ngày phán xét. Nếu quả thật là như thế thì, xem ra ý nghĩa của nó đi ngược hẳn tới độ, gần như triệt tiêu luôn hai dụ ngôn trước. Chắc chắn không thể thế được! Hơn nữa như nhiều người chúng ta vẫn hiểu: Đức Giê-su đang ví von Nước Trời giống như… hạt cải, nhúm men…, thậm chí nhiều cuốn Kinh Thánh còn đặt tiêu đề ‘dụ ngôn cỏ lùng’ dễ gây hiểu lầm: ‘Nước Trời giống như cỏ lùng’. Thực ra các dụ ngôn trên đều là các câu chuyện, và ở đây Nước Trời được ví như ba hành động chứ không phải ba vật thể; riêng dụ ngôn thứ ba (lúa tốt và cỏ lùng) Nước Trời được ví với thái độ của chủ ruộng: ông chấp nhận tình trạng sống chung tốt xấu vì một mục đích nào đó cao cả hơn nhiều. Nếu ta đọc cả ba dụ ngôn, và hiểu là ba hành động trong thế liên hoàn, và ta sẽ thấy ý nghĩa của chúng hiện ra rõ hơn; tôi xin phép thử suy diễn như sau:

Nước trời chính là lòng từ nhân của Thiên Chúa, và là một thực tại mà trong đó lòng thương xót của Người ngự trị và hành động; lòng nhân này hầu như chấp nhận, và thực tế còn như ‘mong’ cho có sự dữ, ‘đòi’ phải có sự tội trên trần gian này, mọi nơi và mọi thời đại (kể cả trong Hội Thánh, trong đời tu… và đương nhiên nơi từng tâm hồn…) Felix culpa (tội hồng phúc) mà Thánh Âu-tinh nghiệm ra là thế đấy: ‘Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt!’ Yếu đuối và tội lỗi không hề làm cho tình yêu thương xót bị giảm sút hay thu hẹp chút nào. Thoạt nhìn, lòng nhân ái có vẻ như âm thầm và rất mực khiêm tốn, thế nhưng trước tội lỗi và sự dữ, hình như nó lại càng lớn mạnh và bùng nổ mạnh mẽ hơn: ‘Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải (nhỏ bé) người nọ lấy gieo trong ruộng mình…như nắm men vùi vào ba thúng bột…’; và cũng chính trong cái môi trường tội lỗi và thấp kém đó (thửa đất đen hay mấy thúng bột chai lì) mà lòng thương xót càng chứng tỏ được sức mạnh cải tạo và biến đổi vô địch của nó, ‘cho đến khi tất cả bột dậy men’.

Lấy trường hợp thầy thuốc để minh họa, một hình ảnh mà Đức Giê-su rất hay sử dụng để nói về mình: nghề của thầy thuốc rất cần…, tới độ đôi khi gần như ‘đòi’ phải có người đau yếu bệnh tật. Người ta không gởi bác sĩ tới một nơi toàn những người khỏe mạnh, lành lặn, trái lại con bệnh càng nhiều với những chứng bệnh càng hiểm nghèo thì tay nghề của bác sĩ, không những không mai một, mà ngược lại còn phát huy và nổi danh hơn. Cũng vậy, một bác sĩ giỏi được gởi tới bệnh viện là để chữa cho thật nhiều bệnh nhân, nhất là những con bệnh nặng nhất, và ông phải ở lại đó… cho tới khi tất cả bệnh nhân hoàn toàn bình phục trước khi có thể về nhà. Nước Trời của Đức Ki-tô là như thế đó, và kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa cũng là như thế đó!

Cụ thể hơn, ta thử nhìn vào trường hợp cha sở họ Ars – thánh Gio-an Ma-ri-a Vianey; một hình ảnh mà tôi đã nhiều lần chiêm ngắm trong sứ vụ linh mục của mình. Sứ mệnh mục tử tìm chiên lạc của ngài gần như đòi ngài phải được phái tới một họ đạo hẻo lánh, khô khan, nguội lạnh như cái họ đạo Ars xa xôi; và cũng chính vì được gởi tới cái họ đạo tội lỗi bê tha đó mà, từ một linh mục tầm thường vô danh Gio-an Ma-ri-a đã trở nên lừng danh thánh thiện; và vì ngài đã trung thành ở lại phục vụ chứ không trốn chạy (như đã có lần ngài muốn làm vì nản chí) mà họ đạo Ars và cả vùng lân cận dần dần được cải hóa. Có như thế, Jean Marie Vianey mới nối bước theo chân Thầy Giê-su, mới xứng danh là linh mục của Nước Trời, linh mục của Thầy Giê-su cứu độ, linh mục của Thiên Chúa nhân hậu và xót thương.

Tôi cũng không thể khác hơn! Chính vì muốn trở nên một linh mục (hay Ki-tô hữu) của Nước Trời mà tôi phải chấp nhận, và vui sướng được, sống giữa một trần gian tội lỗi, hầu nhiều người có thể nhận ra rằng: ‘Nước Trời đang ở giữa anh em’.

Lạy Thiên Chúa là chủ của Nước Trời đang được thể hiện nơi trần gian, xin biến đổi con nên linh mục của Nước Trời, để con không phàn nàn kêu trách tội lỗi của người đời, không khó chịu chán nản trước các lầm lỗi của chính con, cũng như của giáo dân con chăm sóc. Ngược lại, xin cho con biết dâng lời cảm tạ vì nhờ đó con càng được đồng hành với lòng thương xót Chúa hơn, được tiến bộ và lớn mạnh lên trong sức mạnh yêu thương, và được tham gia vào hiệu năng cải hóa và biến đổi, mà chỉ có lòng thương xót của Thập Giá mới có thể mang lại. A-men.

 

.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN_A

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam

Tin mừng Matthêu ghi lại 3 dụ ngôn:

– Dụ ngôn lúa và cỏ lùng ghi nhận 2 thái độ tương phản nhau: Thái độ của con người (các đầy tớ) luôn đối đầu và muốn tiêu diệt những kẻ xấu. Thái độ của Thiên Chúa (chủ ruộng) bao dung, nhẫn nại chờ đợi cho đến ngày phán xét, ngày gặt lúa.

– Dụ ngôn hạt cải và men trong bột cho thấy sức phát triển mãnh liệt của Nước Trời và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Ngài không nóng vội, nhưng khiêm tốn kiên nhẫn chờ đợi cho hạt cải thành cây to và nắm men làm dậy cả thúng bột.

Bài Tin mừng hôm nay mạc khải cho chúng ta: Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và rất mực khoan dung (Tv 35). Ngài là Đấng toàn năng, uy quyền, nhưng bao dung quảng đại với những kẻ tội lỗi để chờ đợi cho họ ăn năn hối cải. Sau đây chúng ta cùng nhau suy niệm về lòng nhân từ của Thiên Chúa qua dụ ngôn cỏ lung và lúa tốt.

Theo kinh nghiệm của người làm ruộng, phải làm sạch cỏ để cây lúa phát triển tốt, không có nhà nông nào lại để lúa và cỏ lùng tồn tại trong ruộng mình “xin ông chủ cho chúng tôi đi nhổ cỏ lùng”. Thiên Chúa là chủ ruộng đã không đồng ý, Ngài muốn cho lúa và cỏ lùng cùng mọc lên đến mùa gặt. Sự nghịch lý này nói lên sự nhân từ bao dung kiên trì nhẫn nại chờ đợi của Thiên Chúa để người tội lỗi ăn năn hối cải để được tha thứ.

Lòng nhân hậu và bao dung của Thiên Chúa luôn tha thứ và yêu thương, không báo thù, không phân biệt đối xử, không đối đầu, không tiêu diệt…“Ta đến không phải để giết chết, nhưng để cứu sống… Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào”. Tình thương tha thứ hoán cải con người nên tốt, thù thành bạn, kẻ xấu thành người tốt, kẻ lạ thành người lân cận.

“Lúa tốt và cỏ lùng cùng mọc chung trong ruộng”. Trong xã hội, kẻ lành người dữ, người lương thiện kẻ bất lương, người tốt người xấu luôn luôn sống chung với nhau. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Chúng ta không thể tìm được một cộng đoàn toàn là những bậc thánh nhân, những người thánh thiện. Ngay trong tâm hồn chúng ta cũng luôn luôn tồn tại cỏ lung và lúa tốt, nghĩa là có nhiều cái tốt và nhiều cái xấu. Điều thiện và điều ác luôn giằng co, xung khắc nơi mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô dạy:“Điều tốt tôi muốn làm, tôi lại không làm. Điều xấu tôi không muốn làm, tôi lại làm”. Đó là một điều rất thực tế! không ai chối cãi. Cái mà chúng ta gọi là kẻ dữ không giống như cỏ lùng: Cỏ lùng không thể biến thành lúa được vì khác chủng loại. Nhưng kẻ dữ, kẻ xấu có thể cải tà quy chánh, có thể hoán cải trở thành người tốt nếu xã hội kiên nhẫn chờ đợi và tạo điều kiện tốt cho họ cải thiện. Chẳng hạn như Augustinô, Ignatiô, Madalena, phanxico, Charle de Foucauld là những con người tội lỗi, sa đọa, trụy lạc đã thành những vị thánh… Biết bao nhiêu người bất lương, cướp của giết người sau khi ăn năn sám hối đã trở thành những con người lương thiện ntrong xã hội. Ngược lại cũng có nhiều người lành, nếu không giữ mình, không kiên tâm tu luyện, không làm điều thiện, không cầu nguyện, không siêng năng tham dự thánh lễ, lãnh các bí tích… cũng có thể trở thành kẻ dữ, kẻ xấu trong xã hội và Giáo hội. Vì thế, chẳng ai nên tự phong mình là lúa tốt rồi loại trừ, lên án anh em là cỏ lùng. Bởi vì mang thân phận con người, tất cả đều là tội nhân trước mặt Chúa. Tất cả đều là con người bất toàn trong xã hội “nhân vô thập toàn”. Chẳng ai là thánh, là thiên thần trên cõi đời này. Vì không có tinh thần bao dung, nhân từ của Chúa, chúng ta thường kết án anh em, trừng trị ngay những kẻ ác (nhổ cỏ lùng tận gốc), ai đó làm hại ta, ta trả đũa ngay, đối đầu không muốn đối thoại. Từ thái độ bất bao dung này mà đưa đến bao cuộc khủng bố dã man, bao cảnh chiến tranh tàn khốc, bao cảnh đau thương cho nhân loại.

Chúng ta phải xác nhận điều này là nơi mỗi người có cỏ lùng và lúa. Chúng ta phải phấn đấu cố gắng loại bỏ cỏ lùng là tính hư nết xấu như chúng ta: nhậu nhẹt say sưa, cờ bạc, trộm cắp, chơi bời trác táng, nói gian, nói dối, thù oán… Phải loại bỏ cỏ lùng để lúa nơi ta phát triển tốt, chúng ta mới trở nên người tốt đạo đức hơn.

Qua lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu mời mọi người hãy sống nhân từ, bao dung và kiên trì chờ đợi, tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp. Bao dung là biết nhìn nhận sự thật về mình và về anh em để chúng ta luôn biết thông cảm, yêu thương và tha thứ. Như thế gia đình, cộng đoàn, xã hội chúng ta sẽ được an hòa và hạnh phúc.

 

.

SỰ KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA

Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển

Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên đặt ra cho mình thắc mắc hay được nghe những chất vấn của rất nhiều người như: “Tại sao Thiên Chúa lại để cho người dữ sống chung với người lành mà không tiêu diệt nó đi?”; hay “tại sao kẻ ác lại gặp được may mắn, còn nhiều khi người tốt lại gặp phải thất bại?”; và “trước thực trạng đó, chúng ta cần phải có thái độ nào? Có được phép tiêu diệt kẻ dữ để làm cho Giáo Hội được trong sạch không?”.

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho những vấn nạn trên qua ý nghĩa của ba dụ ngôn, đó là: dụ ngôn hạt giống và cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men bánh.

Qua ba dụ ngôn trên, ta thấy rất rõ cách hành xử của con người và Thiên Chúa hoàn toàn khác nhau. Cũng qua bài học của ba dụ ngôn trên, mỗi người chúng ta cần phải có thái độ sao cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.

Trước tiên, chúng ta cùng xem cách hành xử của con người như thế nào?

 1. Cách hành xử của con người

Vì mang trong mình sự hữu hạn của loài thụ tạo, nên chúng ta không thể thoát ra khỏi sự yếu đuối, bất toàn của kiếp nhân sinh. Tuy nhiên, thay vì cần có thái độ khiêm nhường như Đức Mẹ, thánh Phêrô, Phaolô, Âu tinh…, để tạ ơn Chúa và sửa sai hầu được tốt lành hơn, hay sẵn sàng cảm thông cũng như chia sẻ, nắm lấy tay nhau, dìu nhau đứng dạy và hướng tới sự thánh thiện, thì chúng ta nhiều khi chẳng khác gì những đầy tớ của ông chủ trong “dụ ngôn cỏ lùng”, luôn tìm cách triệt hạ những kẻ yếu đuối và bất toàn, để muốn giải quyết cho nhanh hầu được yên thân, xong chuyện: “Vậy ông có muốn chúng tôi nhổ cỏ đi không?”.

Thật vậy, đã nhiều lần chúng ta không đứng về phía bao dung để tha thứ, mà lại cảm thấy khó chịu và đòi hỏi mọi người phải thánh thiện, tốt lành, trong khi đó, chúng ta không hề xắn tay áo lên để cùng nhau giải quyết.

Thái độ của chúng ta là như thế đó. Luôn muốn loại bỏ cái xấu cũng như cả con người xấu cùng lúc. Tuy nhiên, xem ra thái độ này không được đảm bảo, bởi lẽ không hợp với thánh ý Thiên Chúa muốn.

Vậy ý muốn và cách hành xử của Thiên Chúa là gì ?

 1. Cách hành xử của Thiên Chúa

Qua dụ ngôn cỏ lùng, Đức Giêsu muốn giới thiệu cho chúng ta về bản chất của Thiên Chúa là: “Ðấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương” (Tv 103, 8).

Vì bản chất của Thiên Chúa là yêu thương, tha thứ và kiên nhẫn, nên trong mọi hoàn cảnh, biến cố, dù chúng ta suy nghĩ cách nào, tiêu cực hay tích cực, Ngài luôn tìm cách và dịp thuận tiện để hướng dẫn, dạy dỗ nhằm thể hiện tình yêu thương của Ngài và mong muốn chúng ta quay về để được tha thứ, yêu thương. Bởi vì “Ngài ghét tội chứ không ghét kẻ có tội”.Nên khi nghe đầy tớ đến xin cho phép được nhổ cỏ lùng, ngay lập tức, thay vì thái độ ưng thuận, ông chủ đã ngăn chặn ngay và nói: “Đừng, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt… sợ rằng khi nhổ cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa”. Cách hành xử này hoàn toàn khác với cách hành xử của con người mà chúng ta đã tìm hiểu ở trên.

Thật vậy, Nước Thiên Chúa đã đến nơi hành động của người gieo hạt. Tuy nhiên, Nước ấy được lớn lên ngay trong những thử thách qua hình ảnh cỏ lùng và lúa ở cùng với nhau, trà trộn vào nhau. Thời gian từ lúc gieo cho đến lúc gặt chính là thời gian kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa trong sự bao dung, nhẫn nại, để chờ đợi con người sám hối, ăn năn.

 1. Sứ điệp Lời chúa và thái độ của chúng ta

Lời Chúa hôm nay muốn mời gọi chúng ta cần phải có thái độ như Thiên Chúa là: hiền từ, nhân hậu, bao dung và kiên nhẫn, để chịu đựng những điều xấu của người khác và dần dần tìm cách để hoán cải họ nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Đồng thời cảnh tỉnh chúng ta tránh cho xa thái độ của những đầy tớ là ích kỷ, nóng vội, bảo thủ và bất bao dung.

Tại sao vậy? Thưa, vì chúng ta cần phải nhìn nhận rằng: “Kẻ dữ người lành đều là con cái Chúa, được Chúa thương yêu tất cả, chúng ta cũng phải thương yêu nhau và phải có thái độ khoan dung” (thánh Augustinô).

Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng: “… cho mặt trời chiếu soi kẻ dữ cũng như người lành, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương”.

Khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên hiền từ, nhân hậu và kiên nhẫn, ấy là lúc Ngài muốn chúng ta có sự bình tâm để được thanh thản ngay trong những thử thách do người anh chị em chúng ta gây nên, đồng thời đợi chờ để kẻ tội lỗi có cơ  may quay trở lại. Thật vậy, “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”; hay “Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men” là bằng chứng cho thấy thành công của sự kiên trì và chờ đợi trong hy vọng.

Mặt khác, Lời Chúa hôm nay cũng cho chúng ta thấy rằng: không vinh quang nào mà không có thập giá. Không thành không nào lại thiếu mồ hôi và nước mắt. Vì thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và chiến đấu, nếu không kẻ thù là ma quỷ sẽ tiến lại và thỏa sức gieo cỏ lùng là tội lỗi… vào trong mảnh đất tâm hồn, hầu làm cho lương tâm chúng ta nhuốm màu đen tối của sự ác…

Làm được điều đó, chúng ta phải trở nên khiêm tốn để lắng nghe Lời Chúa hướng dẫn chứ đừng có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng rơi vào thái độ khó chịu, bất mãn về những khuyết điểm nơi anh chị em. Xin cho chúng con nhận ra sự nhẫn nại của Thiên Chúa. Đồng thời biết phản ánh tình yêu của Thiên Chúa qua hành động, lời nói và thái độ của chúng con. Amen.

 

.

CHUYỆN DỤ NGÔN

Trầm Thiên Thu

Dụ ngôn là một nét đặc trưng của Kinh Thánh, bởi vì Chúa Giêsu thường sử dụng dụ ngôn để minh họa các giáo huấn của Ngài, với các hình ảnh thực tế ngay trong đời sống thường nhật nhưng mang ý nghĩa cao siêu thuộc thượng giới. Ngài ưa dùng dụ ngôn, có lẽ vì loại văn này độc đáo. Thật vậy, Kinh Thánh xác nhận: “Ngài không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn” (Mt 13:34; Mc 4:34). Trong các Phúc Âm nhất lãm có khoảng 35 dụ ngôn.

Thiết tưởng cũng nên “mở ngoặc nhỏ” để “nói nhỏ” rằng dụ ngôn cũng được gọi là ngụ ngôn. Tuy nhiên, hai danh từ này vừa màng ý nghĩa tương đương vừa mang ý nghĩa dị biệt.

Ngụ ngôn (Anh: parable, fable; Pháp: parabole, fable) là một câu chuyện ngắn, đơn giản, bằng văn xuôi hoặc văn vần, mang tính hoang đường, truyền thuyết, hư cấu, “bịa” ra như chuyện phiếm, nhưng vẫn chứa bài học có giá trị về luân lý, mang tính giáo dục, răn đời; các nhân vật thường là vật hoặc con vật được nhân cách hóa, các nhân vật cũng có thể là người hoặc thần linh.

Tương tự, dụ ngôn (Anh: parable; Pháp: parabole) cũng là một câu chuyện ngắn, đơn giản, bằng văn xuôi, nhưng có điều khác là mang tính bí ẩn, mang tính tục ngữ, đặc biệt là mang chiều kích tâm linh. Chúa Giêsu dùng thể loại này, tức là Ngài dùng thể loại “dụ ngôn” chứ không dùng “ngụ ngôn”.

Trong cuộc sống đời thường luôn có những thái cực khác nhau, thậm chí là đối nghịch. Một trong các “cặp đôi” đó là Tốt và Xấu, hoặc Thiện và Ác. Nói theo tâm linh, đó là Thiên thần và Quỷ sứ. Đại diện phe Thiện là Tổng thần Micae (danh xưng Micae nghĩa là “Người giống Thiên Chúa” hoặc “Giống như Thiên Chúa”, đó là Thiên thần đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng, là vị trưởng trong các Tổng thần, có nhiệm vụ bảo vệ, khuyến khích, về sức mạnh, sự thật và sự chính trực), đối nghịch với Quỷ vương Luxiphe – kẻ đại diện phe Ác. Luxiphe từ thần lành biến thành thần dữ, nguyên nhân là do tính kiêu ngạo – mối tội đầu thứ nhất (đối lại là đức khiêm nhường – nền tảng mọi nhân đức).

Điều tốt và xấu cũng có nghĩa đen và nghĩa bóng. Cái gì tốt thì luôn luôn đẹp – gọi là tốt đẹp, nhưng cái gì đẹp thì chưa chắc là tốt. “Cái tốt” và “cái xấu” xuất hiện trong mỗi hành động, giữa hai thứ là một lằn ranh rất mong manh. Vì thế, phải luôn cảnh giác, đừng bao giờ coi thường sự cẩn trọng trong mỗi suy xét hoặc phán đoán về người khác, cũng đừng bao giờ ngừng chú ý và nghiêm khắc với từng hành động của mình – tư tưởng, lời nói và việc làm.

Với các hình thức và mức độ khác nhau, cuộc chiến giữa “cái tốt” và “cái xấu” không bao giờ kết thúc, ở bất kỳ nơi nào hoặc trong bất kỳ ai, việc của chúng ta không phải là đứng ngó và dùng niềm tin của mình để phân định ai là “người tốt” và ai là “kẻ xấu”, rồi ngỡ ngàng khi niềm tin mơ hồ ấy tan biến theo sự thay đổi của con người.

Tiền nhân đã minh định: “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Ai sinh ra cũng đều là người tốt – tốt đúng nghĩa, bởi vì chúng ta được chính Thiên Chúa tác tạo nên giống hình ảnh Ngài theo Thánh Ý Ngài (St 1:26-27), thế nhưng con người có “máu tự kiêu” nên rất “chảnh”, sẵn sàng nghe lời đường mật của ma quỷ mà bất tuân Thiên Chúa, muốn “đấu tranh” với Thiên Chúa, chỉ vì ảo tưởng mà con người đã sập bẫy của nó. Chính cái tội “chảnh” đó đã làm cho con người bị “biến tướng”, trở nên xấu xa, không còn “tính bổn thiện” như trước nữa. Khốn thay!

Ma quỷ rất tinh ranh, ngày nay chúng ta thấy rõ nét ở bọn phiến quân IS. Chúng thật ranh mãnh, không hiểu sao mà chúng có thể dụ dỗ người ta không ngại đánh bom tự sát, nam giới đã đành, đáng ngạc nhiên là phụ nữ cũng “cảm tử”, thậm chí có phụ nữ còn bế cả con nhỏ khi đánh bom tự sát. Lời lẽ tuyên truyền của ma quỷ và đồng bọn của chúng thật đáng sợ. Chắc chắn cảnh giác không bao giờ thừa, đúng như Kinh Thánh cảnh báo: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5:8).

Thế nhưng lại thật là diễm phúc cho chúng ta mặc dù chúng ta quá đỗi “ngu dại”, xấu xa và khốn nạn, bởi vì Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương các tội nhân chúng ta trước sau như một, không suy giảm chút nào. Sách Khôn Ngoan minh định: “Thiên Chúa chăm sóc mọi loài. Ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công” (Kn 12:13).

Chúng ta không thể nào hiểu nổi Thiên Chúa nhưng chúng ta lại luôn ra vẻ “tây đui” (tui đây), nhưng Ngài chẳng chấp lách chi ráo trọi. Thật tốt phúc cho chúng ta! Đúng thế, Kinh Thánh giải thích thêm về Thiên Chúa: “Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh; còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội” (Kn 12:16-17). Ông bà Nguyên Tổ đã to gan và đã bị trị tội. Chúng ta cũng “di truyền” cái loại “gen nổi loạn” đó nên lúc nào cũng chỉ muốn “vùng lên”. Tội ở chỗ là biết mà vẫn phạm, cố phạm chứ không phải là ngu phạm, khôn phạm chứ không phải là dại phạm. Thế mới đáng tội. Quả là chúng ta to gan lắm, xấu mà cứ tưởng mình tốt, dốt mà mạo nhận là giỏi, ngu mà vẫn chảnh. Ghê gớm thật đấy!

Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn giàu lòng thương xót, “xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh” và “lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản”, nhưng chớ thấy vậy mà tưởng bở và khinh suất, vì “Ngài có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn” (Kn 12:18). Đó bài học Chúa dạy cho Ít-ra-en, và cũng là bài học dạy cho mỗi chúng ta hôm nay – những kẻ to gan, lớn mật, cũng “chẳng vừa”, vẫn dám coi Trời chỉ bằng… nắp bia mà thôi! Nói theo ngôn ngữ ngày nay thì chúng ta có “máu giang hồ”, ánh mắt mang hình “viên đạn nguyên tử”, chẳng khác chi “dân anh chị” thứ thiệt, có khác chăng là chúng ta có thể giết người mà không cần vũ khí.

Khi Thiên Chúa ra tay trừng trị, không phải là Ngài “trả đũa” hoặc “hẹp hòi”, mà để dạy chúng ta bài học này: “Người công chính PHẢI có lòng nhân ái” (Kn 12:19a). Sự công chính rất quan trọng, như tấm vé vào Nước Trời, vì Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em KHÔNG ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ CHẲNG được vào Nước Trời” (Mt 5:20). Và rồi Lòng Chúa Thương Xót vẫn chan chứa trải quan bao thế hệ: “Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối” (Kn 12:19b). Chắc chắn Thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu sắc về Lòng Chúa Thương Xót nên mới xác định: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5:20). Chắc chắn nhất là chính Chúa Giêsu đã xác định với Thánh nữ Faustina: “Lòng Thương Xót của Ta lớn hơn cả tội lỗi của con và toàn thế giới” (Nhật Ký số 1485).

Có điều chắc chắn rằng, là phàm nhân thì ai cũng có “gen tội lỗi” ngay khi còn trong lòng mẹ (x. Tv 51:7). Thật vậy, “không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10:18), và Kinh Thánh còn minh định: “Chính nhân có ngã bảy lần cũng đứng lên được, còn kẻ ác cứ lảo đảo hoài trong cảnh tai ương” (Cn 24:16). Nói như vậy có nghĩa là “người công chính mà còn phạm tội mỗi ngày tới bảy lần”, huống chi những người chưa công chính – tức là còn đang ở trong tình trạng tội lỗi, vẫn “dính líu” tới “cái xấu”.

Bởi vì chúng ta còn “máu xấu”, chưa “lọc máu”, thế nên chúng ta phải biết khiêm nhường thật lòng mà “đấm ngực” và cầu xin: “Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin; lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm” (Tv 86:5-6). “Lỗi tại tôi và lỗi tại tôi mọi đàng”, chứ không phải là “lỗi tại tôi và lỗi tại bạn một phần”. Không có Thiên Chúa, chúng ta vô cùng vô duyên và khốn nạn, chẳng là chi ráo trọi. Do đó, chúng ta luôn phải cần có Ngài, bởi vì mỗi nhịp thở của chúng ta chính là sự sống do Ngài thương ban: “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi” (Tv 104:29).

Thánh Vịnh gia rạch ròi xác định: “Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài. Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng; chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa” (Tv 86:9-10). Cứ nhìn thiên nhiên cũng đủ xác minh. Thiên Chúa tốt lành nên chỉ tạo điều TỐT, nếu có điều XẤU là tại chúng ta, không thể “nói trại” đi là “thiên tai”, mà hãy can đảm nói rằng các “sự cố” xảy ra hoàn toàn là “nhân tai”.

Tại sao Thiên Chúa vẫn im lặng và chưa ra tay? Bởi vì Ngài vô cùng thương xót chúng ta, Ngài kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài để chính chúng ta được hưởng mọi phúc lợi, chứ chúng ta chẳng thêm gì cho Ngài. Thời gian là sự nhẫn nại Ngài dành cho chúng ta, Ngài chỉ mong chúng ta sớm biết chân thành thân thưa: “Phần Ngài, muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín. Xin đoái nhìn và xót thương con, ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài” (Tv 86:15-16).

Kể cũng lạ, Thiên Chúa nhẫn nại nhưng chúng ta lại “nóng tính”, Ngài càng kiên trì thì chúng ta lại càng nôn nóng. Chúng ta cầu nguyện một thời gian chưa thấy “động tĩnh” gì thì vội nản chí sờn lòng, đôi khi còn trách Chúa thế này thế nọ, giận lẫy với Ngài. Quá “chảnh” luôn! Thánh Phaolô nói: “Nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, đó là chúng ta bền chí đợi chờ” (Rm 8:25). Như thế mới là sống tích cực về cả ba nhân đức đối thần (Tin-Cậy-Mến), và đó cũng là cách chúng ta tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót bằng cả con người mình – chứ không chỉ đọc như con vẹt hoặc tự động như CD thu âm.

Và Thiên Chúa vẫn tiếp tục kiên trì trước sự bướng bỉnh của chúng ta. Thánh Phaolô giải thích: “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8:26-27). Rõ ràng Thiên Chúa luôn rất quan tâm chăm sóc chúng ta, sự quan phòng của Ngài ngoài sức tưởng tượng của phàm nhân. Thế nên Thánh Vịnh gia khuyên nhủ: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37:5). Chắc chắn rằng dù chúng ta có xấu tới cỡ nào mà tín thác cuộc đời cho Chúa hướng dẫn thì chúng ta sẽ sớm nên tốt. Xin mở ngoặc: Đừng quên gương sám hối của tướng cướp Dismas, kẻ đã bị đóng đinh cùng lúc với Chúa Giêsu.

Chuyện dụ ngôn luôn ly kỳ và hấp dẫn. Tin Mừng hôm nay theo trình thuật của Thánh sử Mátthêu, gồm “bộ ba” dụ ngôn về Nước Trời: [1] Dụ ngôn Cỏ Lùng (Mt 13:24-30, 36-43), [2] Dụ ngôn Hạt Cải (Mt 13:31-32; tương đương Mc 4:30-32; Lc 13:18-19), và [3] Dụ ngôn Men Trong Bột (Mt 13:33; tương đương Lc 13:20-21).

 1. Dụ ngôn Cỏ Lùng không chỉ nói về Nước Trời mà còn là một trong các dụ ngôn cho thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa rất bao la, vô hạn.

Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu ví Nước Trời như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, cỏ lùng cũng xuất hiện. Thấy vậy, đầy tớ thắc mắc với chủ nhân về việc gieo giống tốt trong ruộng, và hỏi về sự xuất hiện của cỏ lùng. Chủ nhân cho biết rằng chính kẻ thù đã làm điều đó. Đầy tớ đề nghị cho gom cỏ lùng lại, nhưng chủ nhân liền ngăn cản và giải thích: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”.

Dụ ngôn này cũng là một trong số ít các dụ ngôn “khó hiểu” mà chính các môn đệ đã xin Sư Phụ Giêsu giải thích. Ngài phân tích: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe”. Lời giải thích của Chúa Giêsu rất rõ ràng, mạch lạc, không ai lại không hiểu, nhưng vẫn có những người không muốn hiểu. Vì thế, Chúa Giêsu thường nói câu này: “Ai có tai thì nghe”.

Thiên Chúa thương xót mọi người, cả người tốt và cả người xấu. Nhưng chúng ta lại ưa xì xầm với nhau: “Sao Chúa không cho lũ ác ôn bị nạn cho nó trắng mắt ra nhỉ?”. Chúng ta không thể hiểu thấu tình yêu Thiên Chúa, bởi vì lòng thương xót của Ngài quá lớn, đến nỗi sai Con Một xuống trần gian rồi “hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người” (Mt 20:28). Trong số “muôn người” đó có cả người xấu và người tốt – là người này, là người kia, là bạn, là tôi, là tất cả chúng ta – nam, phụ, lão, ấu. Chẳng vậy mà Chúa Giêsu đã từng dạy chúng ta: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5:44), và “Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6:28).

Câu nói “Ai có tai thì nghe” [ai có tai nghe thì (hãy) nghe] là mệnh đề mà khi nghe, chúng ta cảm thấy có vẻ bình thường, nhưng thật ra lại rất thâm thúy, khiến chúng ta phải giật mình, thấm thía và đau điếng. Đó cũng là điều mà Chúa nhấn mạnh nên đã được nhắc tới vài lần (Mt 11:15; Mt 13:9; Mt 13:43; Mc 4:9; Mc 4:23; Mc 7:16; Lc 8:8; Lc 14:35; và Kh 13:9). Một câu rất đáng để chúng ta phải suy nghĩ nhiều! Có (lắng) NGHE thì mới (thấu) HIỂU, mà hiểu rồi thì phải LÀM (thực hành, thực thi, hành động), chứ không thể nghe suông, chỉ nói mà không làm, hoặc dạy người khác làm mà mình không làm.

Thầy nào trò nấy. Cha nào con nấy. Cây nào trái nấy. Chắc chắn là như vậy. Chúa Giêsu cảnh báo: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai” (Mt 7:15-20; Lc 6:43-45). Với những câu đại loại như thế này, người ta không thích ai đề cập, “kẹt” lắm!

Hai dụ ngôn tiếp theo cũng nói về Nước Trời, Chúa Giêsu ví Nước Trời như Hạt Cải và Nắm Men, nhưng cả hai dụ ngôn này đều ngắn gọn, đơn giản, nhưng vẫn súc tích.

 1. Dụ ngôn Hạt Cải: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được”.
 2. Dụ ngôn Men Trong Bột: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”.

Các môn đệ không phiền Thầy Giêsu giải thích về cả hai dụ ngôn này, bởi vì không khó hiểu. Với kinh nghiệm sống, chúng ta có thể nhận thấy rằng càng ngày càng có nhiều người tin vào Đức Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Độ, chịu chết và phục sinh. Mức độ không rầm rộ hoặc đột biến, chỉ tiệm tiến, nhưng chậm mà chắc. Hạt Cải đã biến thành Cây Cải (cây cải ở Israel to lớn chứ không như cây cải ở Việt Nam), và Nắm Men đã làm dậy men cả các Thúng Bột.

Các tông đồ đã thắc mắc, và chắc hẳn chúng ta cũng thế, rằng tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông và nói gì với họ cũng dùng dụ ngôn như vậy. Thánh sử Mát-thêu cho biết rằng như thế là “để ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa” (Mt 13:35).

Ngày xưa, ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã nói: “Hãy dùng dụ ngôn mà nói với nòi phản loạn” (Ed 24:3). Vì thế mà chúng ta có thể thấy chí lý khi Chúa Giêsu bảo: “Ai có tai thì nghe”. Ai cũng có tai và có thể nghe, người điếc (thể lý) cũng có cách “nghe” của họ mà chúng ta thường nói là “nghe ngóng” (điếc hay ngóng, ngọng hay nói). Người điếc tâm hồn thì không nghe được điều tốt, đó là chứng nan y bất trị. Nếu nghe thì nghe thế nào, nghe làm gì? Đó là vấn đề quan trọng cần phải lưu tâm!

Ở đời có một điều thường thấy: “Xấu nói tốt, dốt nói chữ”. Người có tâm địa xấu thì thường nói về điều tốt để che lấp mưu mô của mình, muốn cho người khác thấy rằng họ tốt lành; người dốt thì thường nói những lời văn hoa, bóng bẩy, hoặc lý sự “cùn” để che đậy cái sự trống rỗng của mình, muốn cho người khác thấy rằng họ là người có cả “một bụng chữ”. Thùng rỗng nào cũng kêu to, và vải thưa không thể che mắt thánh. Thật chí lý khi người ta phân tích: “Đừng cái lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều, và đừng nói nhiều với kẻ ngu”.

Không ai dò thấu Thánh ý mầu nhiệm và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, cũng chẳng ai hiểu nổi sự tốt lành và lòng thương xót của Ngài. Đúng như Kinh Thánh đã nói về ơn khôn ngoan mà Thánh Vương Sa-lô-môn được chính Thiên Chúa trao ban: “Sự hiểu biết của ngài bao trùm mặt đất, dụ ngôn và ẩn ngữ của ngài lan truyền khắp mọi nơi. Các bài ca, châm ngôn và dụ ngôn cũng như các lời giải thích của ngài khiến mọi xứ phải trầm trồ khen ngợi” (Hc 47:15-17). Quả thật, Thiên Chúa là vô cùng, bất biến, vĩnh hằng. Thật vậy, Thánh Phaolô đã cho chúng ta biết: “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1 Cr 1:25).

Thiên Chúa và phàm nhân là hai thái cực: Thiên Chúa tốt lành tuyệt đối, còn chúng ta xấu xa vô cùng. Thực sự chúng ta rất cần nhận thức rõ như vậy để mà đừng có “chảnh” nữa, nhờ vậy mà có thể nhận tấm visa vào Nước Trời. Đối với Nước Trời, Thánh Elizabeth Ann Seton (1774–1821) có cách nói thú vị và thâm thúy: “Cửa Thiên Đàng rất thấp, chỉ những người biết hạ mình mới có thể vào được”.

Lạy Thiên Chúa, xin giúp con can đảm sống thiện hảo theo tiêu chuẩn của Ngài. Xin giúp con sống nhân hậu thực sự, không chỉ yêu người chung chung, mà thể hiện tình yêu đó bằng cả tấm lòng, khối óc và đôi tay, yêu hết mọi người, dù họ tốt hay xấu, nhất là những người nghèo hèn, khốn khổ, thấp cổ bé miệng. Xin thêm sức cho người đau khổ, xin ban ơn sám hối cho các tội nhân. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ con. Amen.

 

.

NƯỚC TRỜI LÀ LỜI CHÚA GIEO VÀO THẾ GIAN

P.Trần Đình Phan Tiến

Kính thưa quý vị, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một ý nghĩa rõ ràng : “DỤ NGÔN CỎ LÙNG”. Vâng, vì thế chủ đề Lời Chúa hôm nay cũng cho chúng ta một tên gọi khác :” Nước Trời là một dụ ngôn cỏ lùng “ nghĩa rông, còn nghĩa hẹp chính là tâm hồn mỗi người Kitô hữu.

Tâm hồn của mỗi Kitô hữu chính là “ Nước Trời” mà chính Chúa Giêsu gieo vào Lời của Thiên Chúa.

Đoan Lời Chúa ( Mt 13, 24 -30) Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta một “ẩn dụ” không khó hiểu, thật rõ ràng. Một hình ảnh, một cảnh tượng “phá hoại” hay  “phá rối”, do kẻ “thủ ác” gây ra. Chúng ta hiểu ngay , đó là “ ma quỷ ”. Vâng, Nước Trời chính là điều thiện hảo, tốt lành từ thiên Chúa, mà chính Chúa Giêsu đã gieo vào, ôi thật là hạnh phúc , nếu đừng có kẻ “quấy rối”. Như chúng ta biết “ruộng “ là thế gian, nhưng, nghĩa hẹp cũng có nghĩa là “ tâm hồn” con người thế nhân. Người xưa có câu :” Dò sông, dò biển có thể dò, nhưng ai lấy thước mà đo lòng người”, hay là “Lòng người nham hiểm khôn lường”,  “ lòng người thay trắng đổi đen”, Hán ngữ có câu: “ Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt”, có nghĩa, : “ Biết người, biết mặt, nhưng không ai biết được “lòng “ người. cũng vậy, vẽ cọp, thì chỉ vẽ được bộ da, không ai vẽ được bộ xương, nếu vẽ bộ xương, thì không còn giống con hổ nữa.

Như vậy, bộ mặt thế gian là “ ngĩa rộng” còn nghĩa hẹp thì “ lòng người”, vậy, thế gian chính là : “NHIỀU LÒNG NGƯỜI” họp lại thành thế gian.

Theo đó, Chúa Giêsu đến thế gian “GIEO LỜI” của Thiên Chúa vào “mảnh đất tâm hồn” của lòng người để từ đó “lòng người” trở nên thửa ruộng tốt và “lúa tốt” là Hạt giống Lời Chúa mọc lên trong tâm hồn người tín hữu, như vậy, Lời Chúa là hạt giống điều “THIỆN HẢO” sẽ trổ sinh bông hạt, đó chính là NƯỚC TRỜI.

Nhưng, Nước Trời tại thế chưa hoàn hảo, bởi kẻ “quấy rối” được phép hiện diện trong thế gian và cũng gieo điều “BẤT HẢO” vào thế gian. Thiên Chúa không sai thiên thần “diệt cỏ”, nhưng, vẫn để nó mọc lên đồng thời với lúa. Theo đó, cũng có thể nói trong tâm hồn chúng ta cũng hiện diện cùng lúc điều tốt và cái xấu.

Xấu,tốt lẫn lộn, nhiều khi khó phân định, không ít khi, nếu như không có Đoạn Lời Chúa hôm nay ( Mt 13 ,24 -30), người lành dễ ngã lòng. Nhưng, Thiên Chúa là Đấng toàn năng, tình thương và sự quan phòng thật kỳ diệu, bởi vì, Ngài là Thiên Chúa là Đâng minh chính và đây LÒNG THƯƠNG XÓT, chậm bất bình, mà giàu nghĩa nhân.Vâng , Thiên Chúa nhu mì, khiêm nhu, nhưng không nhu nhược, vì bản tính Thiên Chúa chính là như vậy, nếu Thiên Chúa không “nhu mì” thì chắc chắn không có sự sống , và sự sống viên mãn cho loài thụ tạo. Cũng từ suy luận đó, chúng ta biết được Thiên Chúa không bao giờ nhu nhược, bởi vì, Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành, không thể nào loài thụ tạo lại có bản lĩnh hơn Đấng Tạo Thành, vâng, điều ấy hoàn toàn là một lý luận hợp logic, vâng, một suy luậ thật dễ hiểu.

Từ đó, suy ra, loài thụ tạo luôn luôn cần có Đấng Tạo Thành, bởi vì, sự yếu đuối và hèn kém của thụ tạo dễ sa ngã, bởi sự sa ngã đầu tiên là tội, bắt đầu bởi sự “bất tuân”, sau đó là “dòng giống” của tội. Mầm tội là sự phản nghịch, kế đến là sự kiêu ngạo, cứ xa dần, kéo nhân thế đến sự chết, chết thân xác, và chết đời đời. Sự chết là án phạt tự nhiên, khi con người tự tách lià khỏi Thiên Chúa. Như cành cây tách lìa khỏi thân cây, như Lời minh dụ của Chúa Giêsu.

Từ đó, có ân sủng từ Ngôi Lời từ Thiên Chúa ( qua Lời phán từ nguyên thủy) là Chúa Giêsu để “CỨU ĐỘ” thế gian. Thiên Chúa vì “yêu thương” mà “CỨU “, chứ Thiên Chúa không “mắc nợ “ai. Theo đó, chúng ta thấy “Lời” từ Thiên Chúa là “nguồn sống”, vì vậy, Thiên Chúa không nổi giận và tiêu diệt kẻ” thủ ác” là như vậy.

Để “cỏ lùng“ và ”lúa tốt ” mọc lên trong mảnh ruộng thế gian ” đó cũng là Mầu Nhiệm Nước Trời. Đồng thời, để hạt giống Lời Chúa geio vãi trong tâm hồn nhân thế cùng lúc với sự “tự do” đón nhận hay khước từ “cỏ lung” là việc tự nhiên của loài thụ tạo.

Bài Đọc II , ( Rm 8 , 26 -27 ) hôm nay, thánh Phaolo cho chúng ta biết, Thần Khí Thiên Chúa ngự nơi chúng ta, nếu chúng ta biết cậy dựa và kêu cầu Ngài, thì Thần Khí sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta vì sự yếu hèn của chúng ta.

Khởi đi từ Bài đọc I ( Kn 12, 13. 16 -19) chúng ta thấy, ” … Quyền lực là nguồn gốc công bình… bởi Thiên Chúa là nguồn gốc muôn loài”.

Qua Đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy, sự nhẫn nại từ Thiên Chúa là điều công bằng và hợp lý. Thiên Chúa không hành động như thế nhân bởi vì Thiên Chúa là “NGUỒN SỐNG” chứ không phải là nhu nhược như con người nghĩ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là những mảnh ruộng tốt để cho Lời Chúa sinh sôi, triển nở, hầu mang lại hoa trái cho chúng con , nhưng đồng thời cũng biết học theo tính kiên nhẫn của Chúa, để sống hiên ngang bên cạnh “cỏ lùng” là phương tiện của thế lực gian tà. Hầu chúng con biết sống đúng với đường lối Chúa, đó là Nước Trời ./. Amen.

 

.

ĐIỀU TỐT ĐẸP

Lm. Jos. DĐH.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đó là tính độc đáo được người xưa diễn tả về loại hoa sen, dù chúng có sinh trưởng trong vũng lầy, vẫn xinh đẹp. Nét đặc trưng của tình yêu là không mùi, không mầu, ấy vậy mà hoàn cảnh giầu nghèo, đẳng cấp hay tầm thường, hào hoa phong nhã hay lẻ bóng đơn côi, tất cả đều khao khát cuộc sống này có mãi sự hiện diện của tình yêu. Không phải là thời đại hôm nay người ta mới thao thức sự “thiện toàn”, chẳng phải do trẻ khoẻ mà người ta để vẻ đẹp lôi cuốn, chính xác hơn điều “tốt đẹp” luôn bao phủ cuộc đời ta, đã xuất hiện trước khi ta được sinh ra làm người.

Dụ ngôn cỏ lùng nói tới người tốt kẻ xấu đang ảnh hưởng đến nhiều sinh hoạt và năng suất làm việc của ta, dù kinh nghiệm tiền nhân để lại vốn đầy ý nghĩa: tốt danh hơn lành áo, hoặc xấu lắm cũng quen, xinh lắm rồi cũng nhàm. Học điều hay lẽ phải nơi các bậc vĩ nhân, hãy cẩn trọng trước kẻ phàm phu tục tử, không nản lòng bỏ cuộc khi phải sống chung với người khó tính khó nết. Bao lâu ta chưa đọc ra  ý định tốt đẹp từ ban đầu của Thiên Chúa, hẳn ta sẽ thắc mắc, tại sao không nhổ cỏ lùng, tại sao chủ ruộng không đồng ý để tiêu diệt kẻ xấu ? Cỏ lùng, cỏ dại, lúa tốt, gạo thơm, ta còn phân biệt được, lẽ nào ngày sau hết Thiên Chúa công bằng sẽ không loại bỏ cỏ lùng ?

Ở đời này, nhờ khôn ngoan, nhiều người đã thành công, nhờ hiểu biết, kinh nghiệm, không ít người đã tránh được những sai sót, nhờ ý chí, quyết tâm, nhiều người đã thoát nghèo, gặt hái được vô số điều tốt đẹp. Người tín hữu lữ hành trần thế, nhờ ơn Chúa mà ta biết sống giới luật yêu thương, biết khao khát điều tốt đẹp, nhờ hiệp thông cầu nguyện, ta không ngã lòng cậy trông nơi Đấng đầy lòng thành tín thương yêu. Cỏ dại, cỏ lùng, đưa đến đầy phiền phức cho đồng lúa và tá điền, những khúc mắc chỉ được ông chủ trả lời như một phương thế hữu hiệu nhất, hãy kiên nhẫn đợi tới mùa gặt. Làm sao ta không rối lòng rối trí khi nghe nói: chơi với người xấu, sống sát gần kẻ xấu như đi giữa rừng gươm, tuy không bị thương, nhưng thường sợ hãi.

Điều tốt đẹp xưa nay vẫn được lượng định qua hình thức và nội dung, cái nhìn tích cực về độ sâu rộng của điều tốt đẹp được Chúa Giêsu diễn tả nơi dụ ngôn hạt cải và nhúm men: nhỏ, ít, nhưng tính hiệu quả mang đến thật bất ngờ, ngôn ngữ hôm nay gọi là nhỏ nhưng có võ. Ông chủ ruộng không cho tá điền biết sự nguy hại của cỏ lùng ở mức độ nào, nhưng người thợ thì hiểu ý chủ, vâng ý chủ, tin tưởng mùa gặt rồi sẽ tới. Chắc chắn ông trời ban cho ta cuộc sống không lâu dài, chậm ngắn ra sao, song ký ức về một cuộc đời: sống đẹp sẽ còn lại mãi mãi. Tình yêu Thiên Chúa gieo vào tâm hồn mỗi người, dù tin tưởng nhiều hay chỉ một chút lơ mơ, ơn ban tốt đẹp đó vẫn không hề suy giảm, nếu ta không xao lãng việc sống đức yêu thương. Tâm hồn có Chúa, sống trong tình Chúa, có thể sẽ đúng như câu thành ngữ: sống bên điều tốt đẹp như đi trong sương mai, tuy không ướt áo nhưng người mát rượi.

Ngày hôm nay, nếu ta hỏi người nông dân bạn có sợ cỏ lùng không, hẳn họ sẽ trả lời hiện tại chúng tôi có thuốc diệt cỏ, điều tốt đẹp tôi mơ ước là mưa thuận gió hoà, đến mùa gặt đừng mất giá. Nếu cho kẻ lầm than khổ cực một ước mơ, có thể họ sẽ cho ta thấy chớ gì thời gian quay trở lại, tôi sẽ chăm chỉ học tập, để trở nên người tốt, không phụ lòng mẹ cha. Nếu hỏi người tín hữu chúng ta ngay lúc này, có thể chúng ta sẽ nói chúng tôi rất sợ kẻ xấu, và rất mong muốn được ơn Chúa, được điều tốt đẹp, bình an ở mãi với gia đình, dòng tộc. Từ việc nghe dụ ngôn cỏ lùng, lúa tốt, hạt cải, nhúm men, hẳn mỗi chúng ta phải nhìn thấy sự giới hạn bất toàn của mình, phải cảm nhận được kế hoạch và tình yêu thương của Chúa qua mùa gặt ở phía trước. Sự kiên nhẫn, tấm lòng quảng đại, yếu tố thời gian và sức mạnh để đứng vững trước sóng gió cuộc đời, ta không thể sống mà thiếu ơn Chúa giúp.

Theo quy luật, cỏ lùng không bao giờ trở nên lúa tốt, nhưng tính xấu, kẻ xấu, đều có cơ hội để trở nên tốt đẹp, xứng với tình yêu thương và thời gian Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ. Tính ích kỷ hẹp hòi, tâm hồn quảng đại, kẻ khô khan, người thánh thiện, tất cả đều hưởng nhờ tình yêu và ơn cứu độ của Đức Kitô, tất cả người tốt kẻ xấu đều cần biết sử dụng thời gian và tự do cách tốt đẹp nhất. Thánh Bernadette đã để lại lời cầu nguyện thật chí lý: con không cầu xin thoát khỏi đau khổ, nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc con gặp khổ đau. Trong khi đối diện với kẻ xấu ức hiếp, có thể chúng ta cũng đã từng thưa: con không dám xin Chúa chu diệt hết kẻ gian ác, nhưng mỗi lúc gặp sự dữ tấn công, xin Chúa đừng bỏ con. Amen.

 

.

GIẾT NGƯỜI ĐI THÌ TA Ở VỚI AI?

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

“Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (x.Ed 18,23). Câu Lời Chúa thường được lặp đi lặp lại trong suốt mùa Chay thánh nói lên tấm lòng của Đấng chúng ta tôn thờ. Phụng vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật XVI TN A khởi đầu bằng đoạn trích sách Khôn ngoan làm nổi rõ lòng từ nhân của Thiên Chúa đồng thời gieo rắc niềm hy vọng cho tội nhân xiết bao: “Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh… Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng: người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối” (Kn 12,16-19). Chúng ta lại được nghe Chúa Giêsu nói thêm một số dụ ngôn về Nước Trời, đặc biệt là dụ ngôn “cỏ lùng trong ruộng” (Mt 13,24-29).

1. ĐỪNG NHỔ CỎ, KẺO NHỔ LẪN CẢ LÚA: 

Một mệnh lệnh xem ra nghịch thường, nếu có một chút hiểu biết về nghề nông và kinh nghiệm trồng lúa. “Công cuốc, công cày là công bỏ; công làm cỏ mới là công ăn”. Trước khi thuốc diệt cỏ ra đời, thì làm cỏ là một khâu không thể xao nhãng trong nghề nông. Gieo trồng mà không làm cỏ thì chắc chắn “xôi hỏng, bỏng tay”; “mất cả chì lẫn cả chài”. Ngay cả chút “giống” bỏ ra cũng chẳng mong thu lại được, nếu không chịu làm cỏ.

Theo văn phong dụ ngôn thì điều muốn nói, muốn trình bày, chỉ có một hoặc hai điều mà thôi. Và điều muốn nói thường ở nơi câu kết hoặc nơi một chi tiết nghịch thường của câu chuyện. Và ta có thể nói rằng nội dung chính của dụ ngôn “cỏ lùng trong ruộng” muốn dạy ta là đừng tự phong làm “thẩm phán” của bất cứ ai. Với lý trí suy xét và dưới ánh sáng Lời Mạc khải chúng ta có thể phân biệt điều tốt, điều xấu, hành vi chính đáng, phải đạo và hành vi bất chính…nhưng chúng ta thật khó mà quy kết ai là chính nhân, ai là quân tử. Cha ông ta đã từng truyền dạy kinh nghiệm rằng vẫn có đó nhiều người “khẩu phật mà tâm xà” và cũng có nhiều người “ngoài miệng thì nói nam mô mà trong bụng lại chứa một bồ dao găm”. Nhân sinh quan về sự nhập nhằng đen trắng, chính nhân quân tử hay tiểu nhân, mắt người phàm khó biện phân, thì Kim Dung, một cây bút nổi tiếng loại hình tiểu thuyết võ hiệp lịch sử kỳ tình Trung Hoa đã trình bày xuyên suốt qua các pho truyện của ông như “Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đồ Long…

Sau biến cố 1975, Chính quyền cộng sản đã ra lệnh bài trừ và tiêu hủy “các loại hình văn hóa phản động”, trong đó có tiểu thuyết của ngài Kim Dung. Lý lẽ đưa ra là cần minh bạch rõ ràng người xấu với kẻ tốt, phải rõ ràng “địch với ta”. Nếu không ta thì là địch. Nếu không theo cách mạng là phản động… Quả thật kiểu nhân sinh quan này tưởng rằng là triệt để nhưng thực ra là quá khích, độc đoán, một chiều… May thay, với thời gian, nhân sinh quan này hình như đang dần được chuyển hóa, đổi thay.

Con người, thường xem xét kẻ khác qua diện mạo bên ngoài, kiểu xem mặt mà bắt hình dong, vì thế, sai lầm là chuyện khó tránh. Thế mà ta lại cả gan muốn loại trừ người mà ta cho là xấu xa, là tội lỗi. Nếu giả như hễ ai đã phạm tội đều đáng bị loại bỏ, bị giết đi, thì thử hỏi có ai còn đáng sống. Và ngay chính bản thân ta cũng không đáng tồn tại. Giết người đi thì ta ở với ai? Hơn nữa, kẻ đáng giết trước hết, chính là ta!

2. HÃY BIẾT KIÊN NHẪN ĐỢI CHỜ:

Chỉ mình Thiên Chúa mới tỏ tường đâu là lúa, đâu là cỏ lùng. Chỉ có Chúa mới là Đấng thấu tỏ mọi bí ẩn tâm can con người. Thế mà Người lại chờ cho đến mùa gặt. Thiên Chúa không thích con người phải chết và cũng chẳng muốn tội nhân bị diệt vong. Chỉ một người tội lỗi sám hối ăn năn là cả triều thần thiên quốc vui mừng khôn xiết hơn chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn (x.Lc 15,7). Lượng từ bi vô biên của Chúa nào ai đo lường được. Người kiên nhẫn đợi chờ vì Người là Đấng Hoàn Thiện, là Cha từ nhân, Đấng chậm bất bình và rất mực khoan dung. Người kiên nhẫn đợi chờ vì Người biết con người là hữu thể đang chuyển thành (l’homme c’est l’être en devenir). Không một thánh nhân nào mà không có một quá khứ (quá khứ lỗi lầm), chính vì thế, chẳng có một tội nhân nào lại chẳng có thể có một tương lai (tương lai tốt đẹp). Với con người nhiều khi là không thể, vì quá khó, khó hơn cả lạc đà chui qua lỗ kim, nhưng với quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa thì mọi sự đều là có thể (x.Mt 19,23-26).

3. CHỜ ĐỢI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGỒI KHOANH TAY HAY ĐỨNG NHÌN:

Rất có thể có nhiều người viện cớ rằng mình có thể sai lầm trong phán đoán để rồi không làm gì cả. Và cũng có thể có nhiều người vì lười biếng hoặc nhát đảm nên vô tình phạm đến đức trông cậy khi khoán trắng mọi sự cho Chúa. Chúng ta cần khử trừ sự xấu nhưng không được phép loại bỏ tội nhân. Ngoại trừ Mẹ Maria được Chúa gìn giữ vẹn tuyền, còn chúng ta, thảy đều là tội nhân cách này hay cách khác. Tuy nhiên, trong thực tế, giữa sự xấu với người xấu nhiều khi khó phân biệt ranh giới. Hơn nữa, có khi khoan dung với người xấu thì lại vô tình để cho sự xấu lan truyền. Vấn đề thật nan giải! Một trong những cách thế xem ra khôn ngoan là chỉ lên án hay cảnh báo các hiện tượng tiêu cực cách chung chung mà không ám chỉ trực tiếp một ai để rồi “ai có tật thì giật mình”. Tuy nhiên, làm sao tránh được chuyện công luận hướng ngay về một hay những ai đó khi có một sự xấu được nêu lên và bị kết án. Đã là phương thế, đặc biệt các phương thế mang tính tiêu cực như khử trừ, loại bỏ, lên án…, thì không một phương thế nào là hoàn hảo và tối ưu.

Một kinh nghiệm nhà nông, đó là nếu lúa tốt nhanh, thì cỏ sẽ bị che rợp và khó phát triển. Cần nỗ lực sử dụng các phương thế tích cực. Hãy làm chút men nồng. Chỉ một nắm men nhỏ thì cả khối bột sẽ dậy men (x.Mt 13,33). Trong khi khoan dung, kiên nhẫn với tội nhân thì chúng ta cần nhân rộng các nghĩa cử bác ái, những hành vi đạo đức, thánh thiêng, cao thượng. Thà thắp lên một ánh nến còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối. Một cây nến, hai cây nến, nhiều cây nến…cả không gian sẽ bừng sáng và đêm tối sẽ phải lùi xa.

 

.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN_NĂM A

Lm. Anthony Trung Thành

Trước sự việc cỏ lùng mọc chung với lúa, người đầy tớ thưa với ông chủ rằng: “Vậy ông có muốn chúng tôi nhổ cỏ đi không?” (Mt 13,28). Thái độ của người đầy tớ trong dụ ngôn cỏ lùng hôm nay có lẽ cũng là thái độ của đại đa số con người qua mọi thời đại: không muốn cho kẻ dữ hiện diện trên trần gian này, không muốn người lành và kẻ dữ sống chung với nhau. Vì thế, chúng ta mới thấy luật “tử hình” vẫn còn được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới.

Nhưng Thiên Chúa thì không như vậy. Người không muốn tiêu diệt kẻ dữ. Người muốn kẻ dữ, người lành sống chung với nhau cho đến tận thế, giống như Người muốn lúa và cỏ lùng sống chung với nhau cho đến mùa gặt. Tại sao Thiên Chúa lại không muốn tiêu diệt kẻ ác mà để họ sống chung với người lành? Người sợ khi tiêu diệt kẻ dữ, người ta làm tổn thương đến người lành, giống như khi nhổ cỏ lùng, người ta dễ nhầm lẫn mà nhổ luôn cả lúa chăng (x. Mt 14, 29-30). Mặt khác, Thiên Chúa là Đấng “chậm bất bình và giầu lòng khoan dung” (Tv 85,5a). Người yêu thương người lành, kẻ dữ như nhau: “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45). Người không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn thống hối để được sống (x. Ed 18,23). Người không những muốn mà còn ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối (x. Kn 12,19). Tóm lại, Thiên Chúa ghét tội lỗi nhưng lại yêu tội nhân, luôn tạo cơ hội để tội nhân ăn năn hối cải (x. Rm 2,4). Nhờ vậy, lịch sử Giáo Hội mới có Thánh Phêrô, Thánh Madalêna, Thánh Phaolô, Thánh Augustinô…Cũng nhờ sự kiên nhẫn và lòng khoan dung của Thiên Chúa mà biết bao lần chúng ta có cơ hội làm lại cuộc đời sau những vấp ngã.

Mẫu gương kiên nhẫn và khoan dung của Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta điều gì?

Thứ nhất, cần phải có thái độ khoan dung và kiên nhẫn đối với Giáo Hội. Đặc tính của Giáo Hội là thánh thiện, vì do Chúa Giêsu thiết lập, nhưng Giáo Hội được làm nên bởi những con người, nên trong Giáo Hội vẫn có những con người sai lầm, tội lỗi. Cho nên, thay vì phê phán, chỉ trích, chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, cầu nguyện cho những người thuộc về Giáo Hội được thánh thiện hơn.

Thứ hai, cần phải có thái độ khoan dung và kiên nhẫn đối với những thành viên trong gia đình. Chắc chắn ai ai cũng muốn mỗi thành viên trong gia đình của mình sống tốt, hòa hợp với nhau. Nhưng vì “bá nhân bá tính”, nên không thể tránh khỏi sai sót, lỗi lầm, dẫn đến những bất bình, va chạm. Vì thế, hãy lấy đức yêu thương, tha thứ mà đối xử và chịu đựng lẫn nhau. Thánh Phaolô căn dặn rằng: “anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.” (x. Cl 3,12-14).

Thứ ba, cần phải có thái độ khoan dung và kiên nhẫn đối với những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày: bạn bè, đồng nghiệp, thành viên trong các hội đoàn, thành viên trong cộng đoàn giáo xứ… Họ là những con người nên nơi họ có những điểm tốt, điểm tích cực, nhưng đồng thời cũng không thể tránh khỏi những điểm xấu, những điểm tiêu cực, vì “nhân vô thập toàn”. Thay vì nhìn những điều xấu, những điểm tiêu cực để chê trách thì chúng ta hãy nhìn những điểm tốt, những điểm tích cực để khen ngợi và khuyến khích họ. Vì tất cả mọi người đều là con cái Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã nói: “Kẻ dữ người lành đều là con cái Chúa, được Chúa thương yêu tất cả, chúng ta cũng phải thương yêu nhau và phải có thái độ khoan dung”.

Thứ tư, cần phải có thái độ khoan dung và kiên nhẫn đối với những người tội lỗi. Cỏ lùng trong ruộng thì luôn là cỏ lùng, nhưng con người xấu có thể biến đổi trở thành con người tốt, tội nhân có thể trở thành thánh nhân. Vì thế, chúng ta cũng phải làm gì đó để xóa tan “cỏ lùng” nơi những người đang sống xung quanh chúng ta. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã cầu nguyện cho tử tội Pranzini và anh ta đã tỏ dấu ăn năn trước khi lên đoạn đầu đài. Cũng vậy, chúng ta có thể cầu nguyện cho kẻ dữ, cho người tội lỗi, cho những người làm hại chúng ta…để họ có cơ hội trở về nẻo chính đường ngay.

Thứ năm, chúng ta không được lợi dụng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, vì sự kiên nhẫn của Thiên Chúa cũng có thời hạn.

Đối với toàn thể nhân loại, thời hạn kiên nhẫn của Thiên Chúa chính là thời gian của vũ trụ này. Vũ trụ này kết thúc thì thời gian kiên nhẫn của Thiên Chúa cũng hết. Đó chính là khi mùa gặt đến, đó là ngày cánh chung. Ngày đó, Thiên Chúa sử dụng sự sự công bằng. Ngài sẽ đến và phân chia lúa và cỏ lùng ra: “Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30).

Đối với từng người chúng ta, thời gian Thiên Chúa kiên nhẫn là thời gian chúng ta đang còn sống trên trần gian này. Nhưng chúng ta không biết thời gian đó là bao lâu, vì nó sẽ kết thúc một cách bất ngờ như kẻ trộm đến ban đêm (x. 1Tx 5,2), như chiếc lưới thả xuống biển (x. Mt 13,47-53). Khi thời gian kiên nhẫn của Thiên Chúa kết thúc, Người sẽ dùng sự công bằng để xét xử chúng ta. Vì thế, mỗi người chúng ta không được lợi dung sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, không được lợi dụng tự do của mình để sống buông thả theo con đường tội lỗi mà cần phải luôn sống trong ơn nghĩa Chúa, để đón chờ ngày Chúa đến trong tỉnh thức và sẵn sàng.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì sự kiên nhẫn và khoan dung của Chúa giúp nhiều người trong chúng con có cơ hội thay đổi đời sống. Xin cho mỗi người chúng con cũng có thái độ kiên nhẫn và khoan dung như Chúa, hầu giúp anh chị em chúng con có cơ hội làm lại cuộc đời. Amen.

 

.

THIÊN CHÚA LUÔN TÔN TRỌNG TỰ DO CON NGƯỜI

 Lm. Ignatiô Trần Ngà

Một số người cứ thắc mắc: tại sao Chúa không quét sạch những phường tội lỗi và hung ác khỏi mặt đất nầy? Tại sao Thiên Chúa cứ để họ ung dung sống trong tội ác và tiếp tục gây ra chiến tranh, khủng bố, áp bức, bất công? Ai làm ác, ai gây rối, Chúa cứ việc quét sạch chúng đi là thế giới sẽ được hoà bình và mọi người sẽ được sống trong hạnh phúc. Đó chẳng phải là một giải pháp đơn giản để tái lập hoà bình ổn định cho thế giới đó sao?

Để trả lời cho vấn nạn đó, Chúa Giêsu kể dụ ngôn sau:

“Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Qua dụ ngôn trên, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta biết rằng kẻ nghịch của Thiên Chúa là ma quỷ tìm cách gieo mầm giống xấu vào lòng dạ con người và từ mầm giống xấu xa ấy, sự dữ lan tràn khắp thế gian. “Người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa.”

Cỏ lùng trong ruộng mọc lên lấn lướt lúa non thế nào thì mầm giống xấu do ma quỷ gieo vào lòng người cũng bùng lên cách đáng sợ như thế.

Như những người tôi tớ, sau khi thấy cỏ lùng mọc lên lấn át lúa non, đã nài xin chủ ruộng cho đi nhổ cỏ để bảo vệ lúa, nhiều người trong chúng ta cũng ước mong Thiên Chúa dùng quyền lực của mình để quét sạch phường gian ác khỏi thế giới nầy, để nhân loại được sống trong hoà bình an lạc.

Nhưng làm như thế là ‘khủng bố’ kẻ gian ác, là tước đoạt tự do con người. Thiên Chúa nhân lành và cao cả nên Người không hề ‘khủng bố’ ai và Người cũng không bao giờ tước đoạt tự do mà Người đã thông ban cho loài người, vì nếu Thiên Chúa tước đoạt tự do con người, thì Người sẽ biến họ thành robot hoặc thành thú vật là loài không có tự do.

Con vật không có tự do để lựa chọn điều tốt hay tránh điều xấu, chúng chỉ thực hiện mệnh lệnh của bản năng và hoàn toàn bị bản năng khống chế.

Nơi con người, dù bản năng cũng mãnh liệt không khác chi nơi con vật, nhưng con người có thể dùng tự do của mình để khước từ những mệnh lệnh của bản năng, sống vượt lên bản năng cũng như những lôi cuốn đê hèn. Con người có thể tuyệt thực bên cạnh mâm cỗ thịnh soạn được dọn ra cho mình, nhưng thú vật không thể làm được điều đó vì bản năng sinh tồn đòi buộc chúng phải ăn khi đói.

Con người có thể tuyệt dục dù có thừa cơ hội để thực hiện bản năng truyền sinh; nhưng nơi con vật, bản năng truyền sinh hoàn toàn chế ngự chúng.

Khi con người biết dùng tự do của mình để chế ngự bản năng, làm chủ bản thân và thực hành điều thiện, thì con người trở nên cao cả và đáng kính. Nhưng khi con người để cho bản năng lấn lướt tự do, cam thân làm nô lệ cho bản năng hư hèn hoặc dùng tự do để chọn làm điều xấu, con người đánh mất phẩm giá cao cả của mình.

Nếu con người bị tước đoạt tự do, con người chẳng hơn gì người máy; người máy chỉ biết làm theo những gì mà nhà chế tạo đã cài đặt vào bộ nhớ của nó. Nếu con người không có tự do, con người chẳng hơn gì thú vật; thú vật chỉ biết hành động theo bản năng, theo thú tính mà chẳng có tự do để chọn làm điều tốt. Vì thế, Thiên Chúa không bao giờ tước đoạt tự do con người cho dù con người dùng tự do của mình để gây ra điều ác đối với đồng loại cũng như để phỉ báng Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và thông ban tự do cho mình.

Nhưng nói thế không có nghĩa là Thiên Chúa làm ngơ để mặc loài người đi vào con đường lầm lạc. Thực ra, Người luôn dùng Tin Mừng và giáo huấn để soi sáng, để cảm hoá, để cảnh tỉnh con người và Người luôn kiên nhẫn, rất kiên nhẫn chờ đợi họ hồi tâm quay lại đường lành: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con tự do vì chỉ khi có tự do, chúng con mới thật sự là người, mới xứng đáng là hình ảnh của Chúa.

Chúa cũng không bao giờ tước đoạt tự do mà Chúa đã thông ban cho chúng con vì không muốn chúng con sống như người máy hay như thú vật.

Xin cho chúng con biết sử dụng tự do của mình mà tránh dữ làm lành để nhờ đó, chúng con làm cho mình trở thành người thật sự tự do, có phẩm chất cao đẹp và thánh thiện.

 

.

HÃY ĐỂ CHO CHÚNG LỚN LÊN CHO ĐẾN MÙA GẶT

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh

Lại một lần nữa, đoạn Tin Mừng tuần này cho chúng ta hình ảnh đám cây âm thầm phát triển giống như Vương Quốc Thiên Chúa triển nở từ từ trong lòng chúng ta. Câu chuyện ngụ ngôn khá đặc thù của Mathieu (13:24-33) nói về lúa mì và cỏ dại mọc chung với nhau, nhưng chủ vườn không cho thợ nhổ bỏ cỏ dại vì sợ khi nhổ cỏ dại rễ của lúa sẽ bị động.

Cỏ dại ở đây là cỏ lùng (c. 25) nó thường mọc gần gốc lúa, trông giống như lúa nhưng lại làm hại lúa vì ăn mất chất bổ dưỡng của lúa. Chủ nhà là Chúa Giesu không muốn thợ tách rời cỏ dại khỏi lúa khi chúng đang mọc là có ý khuyên các môn đệ đừng đoán xét kẻ có lỗi, cho họ có tội và loại ra khỏi cộng đồng hay vương quốc. Chỉ một mình Chúa mới có thể phán xét và loại bỏ kẻ tội lỗi. Lúc khởi đầu cỏ lùng có vẻ vô thưởng phạt. Chúa luôn nhẫn nại khuyên răn kẻ có tội ăn năn thống hối. Ở đây chúng ta học được bài học của Chúa là cứ để cho cả thiện và ác cùng tự nhiên lớn lên với nhau.

Tính con người là thiếu kiên nhẫn nên thường hỏi Chúa: “Vậy phán xét sau cùng của Chúa là gì, và dựa vào đâu? Khi nào Chúa mới tỏ quyền uy của Chúa để luận tội kẻ thù? Còn bao lâu nữa Chúa mới tỏ lộ diện mạo Chúa cho chúng ta? Khi bị lún xâu vào vũng bùn tội lỗi, chúng ta thường tỏ ra ngoan cố không muốn trở về đường ngay nẻo chính và Thiên Chúa thì yêu điều thiện hơn là ghét bỏ điều ác.

Câu 30 là một ẩn dụ về thời phán xét chung (Gr 51:33; Ge 4:13; Hs 6:11). Giống như người reo hạt giống trên mọi chỗ mà ít có hy vọng đạt kết quả, Chúa Giesu cũng luôn luôn mở rộng đường dây liên lac với những ai biết lắng tai nghe, mở mắt mở lòng đón nhận Lời Chúa.

KẾT QUẢ VĨ ĐẠI CỦA VƯƠNG QUỐC NƯỚC TRỜI

Dụ ngôn hạt cải (Mc 4:30-32; Lc 13:18-21) và men trong bột cho thấy sự tương phàn giữa hạt cải nhỏ bé và cây cải to lớn khi đã phát triển tượng trưng cho sự bành trướng rộng lớn của vương quốc. Hạt giống trong tay chúa Giesu thì nhỏ xíu, chẳng có gì là ghê gớm, nhưng Chúa lại nói Vương Quốc Thiên Chúa cũng giống như vậy. Phải chăng Chúa muốn khuyến khích an ủi Giáo Hội sơ khai lúc đầu phát triển xem ra có vẻ chậm chạp lại bị truy nã cấm cản. Từ một hạt giống nhỏ bé nhưng lại sinh ra cây đại thụ là Vương Quốc Thiên Chúa và Lời Chúa. Sự nhẫn nại cần phải có khi gặp gian nan lúc khởi đầu. Chúa Giesu bảo đảm với đám đông là kết quả sẽ có và người chủ trại sẽ xuất hiện vào mùa gặt. Sự lớn mạnh của Vương Quốc chính là kết quả của quyền lực Thiên Chúa, không phải của riêng chúng ta. Từ một hạt cải nhỏ tí lúc khởi đầu, nhưng sau cùng Vương Quốc Thiên Chúa lại là một cây đại thụ, chim trời có thể đến trú ngụ (Mt 13:32).

HÃY NHẪN NẠI CHỊU ĐỰNG VÀ CHỜ ĐỢI

Thư thánh Phaolo gửi tín hữu Roma (8:26-27) nhắc nhở chúng ta là vinh quang dành cho những người tin Chúa Kito thì to lớn hơn cả những đau khổ mà họ chịu đựng. Ngài coi số phận của thế giới có liện hệ với tương lai của những ai có niềm tin. Hình phạt đổ lên đầu những kẻ tội lỗi và tha hóa ghê gớm thế nào thì phần thưởng cứu độ cũng vinh quang ở tương lai cho những ai biết nghe và thực hành Lời Chúa như vậy. Chỉ có nhẫn nại chờ đợi mới có được mùa gặt trọn vẹn do ơn phúc Chúa Thánh Thần ban.

NHẬN BIẾT VƯƠNG QUỐC NƯỚC TRỜI

Khi khởi đầu mục vụ Chúa Giesu đã tuyên bố: “Nước Trời đang ở trong tầm tay.” Nhưng các môn đệ vẫn cứ thắc mắc hỏi “Khi nào thì vương quốc đến? Làm sao mà nhận ra được vương quốc?” Chúa Giesu thường trả lời là với con mắt trần tục nhận biết Nước Trời thì khó. Nước Trời đang ở trong “tầm tay” nghĩa là nó cận kề và đến một cách bất ngờ. Rõ ràng Chúa cho biết Nước Trời thể hiện dưới hai dạng: Phép lạ chứng tỏ quyền năng Chúa vượt trên tội lỗi và ma quỉ. Những dụ ngôn Chúa kể cho thấy hình thức của Nước Trời. Nhiều người cho rằng Nước Trời là nơi không có ác quỉ, tội lỗi, xung khắc, hận thù, ghen ghét, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi…Phải chăng là một ruộng lúa không có cỏ dại, một thế giới không có chiến tranh, một con người không buồn phiền lo lắng, không ghen ghét hận thù, sợ hãi, vô cảm và thất vọng? Hay một nơi, một đời sống giống như bãi chiến trường đầy dẫy tranh chấp vật lộn để sống còn như những bất công và cỏ dại đang làm ngộp thở và giết chết chúng ta.

Chúng ta mơ một một thế giới không chiến tranh hận thù, có đủ danh vọng của cải vật chất, nhưng thế giới đó không bao giờ có ở thực tế trần gian này, và cho rằng có nó đi nữa chúng ta cũng chẳng bao giờ được thỏa mãn. Vì không được thỏa mãn, hy vọng đó sẽ biến chúng ta thành nô lệ, nạn nhân của thất vọng và vô vọng.

Để thành lập vương quốc, Thiên Chúa đã phá vòng vây đó đi vào khung cảnh loài người qua con người Giesu thành Nazaret. Đây là một tiến trình  tạo thành Vương Quốc Thiên Chúa một cách tiệm tiến và trọn vẹn. Chúa  Giesu là Thiên Chúa sẽ đập tan mọi quyền lực ma quỉ. Nước Trời giống như hạt cải nhỏ bé trong tay Chúa nhưng khi nó nảy mầm lớn lên thì lại thành một  đại thụ làm nơi ẩn náu cho chim trời.

ĐỐI LẬP VÀ DỬNG DƯNG VỚI LỜI CHÚA

Để cho Lời Chúa bắt rễ cần phải phấn đấu chống lại kẻ thù là ma quỉ chuyên reo cỏ dại vào đồng lúa. Thánh GH Gioan Phaolo II, trong buổi triều yết chung ngày 25-9-1991 đã đề cập trực tiếp về vấn đề này

Chuyện dụ ngôn này cho thấy thiện và ác luôn luôn đồng hành trà lộn với nhau trong thế giới, trong cộng đồng, trong cuộc sống và trong chính lịch sử của Giáo Hội. Chúa Giesu dạy chúng ta phải nhìn việc này với thực thể Kito giáo và hành sử từng vấn đề với những nguyên tắc trong sáng nhưng cũng phải cẩn thận và nhẫn nại. Điều này phỏng định một viễn kiến tuyệt vời về lịch sử, trong đó mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa, và mọi kết quả cuối cùng cũng đều là công việc của Chúa Quan Phòng. Tuy nhiên định mệnh cuối cùng -vào chiều kích thời cánh chung- của thiện và ác thì không thể che dấu được nữa.  Nó tượng trưng cho hành động thu nhặt lúa để vào lẫm, còn cỏ dại thì đem quăng vào lửa để đốt đi.”

CỎ DẠI TRONG GIÁO HỘI

Tại đại hội giới trẻ thê giới ở Cologne, Đức, Benedict XVI đã tuyên bố:

Tại đây, chúng ta khám phá ra được nỗi vui mừng trong một gia đình rộng lớn bằng cả thế giới, gồm có thiên đàng và trần thế, quá khứ, hiện tại, tương lai. Giáo Hội có thể bị chỉ trích bởi vì trong Giáo Hội có cả lúa và cỏ dại, nhưng cũng an ủi là chúng ta nhận ra được cỏ dại. Với phương cách này, dù là bất toàn chúng ta vẫn còn hy vọng tìm ra trong số những môn đệ của Chúa Giesu những người gọi là tội lỗi.”

Năm năm sau, vào ngày triều yết chung hàng tuần, Biển Đức đã nêu lên hình ảnh cuộc sống thiêng liêng của thánh Gioan Leonardi. Thánh Leonardi (1541-1609) và thánh Philip Neri (1515-1595) là hai linh mục rất khiêm tốn đã quyết tâm cải cách giới giáo sĩ ở cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII. Neri thành lập “nguyện xá”, một cộng đồng các linh mục và Leonardi thành lập một dòng tu và một chủng viện với mục đích duy nhất là cải cách giới giáo sĩ. Cả hai vị đều làm mục vụ cho dân thành Roma trong thời gian dịch cúm thường xuyên xẩy ra. Neri sống sót còn Leonardi thì chết vì dịch cúm năm 1609.

Trong bài nói chuyện đó, Biển Đức nhắc nhở chúng ta là cỏ dại và lúa sống cận kề nhau: “Thánh Gioan Leonardi có một cuộc sống thiêng liêng khác mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Vào nhiều dịp khác nhau ngài muốn xác nhận là cuộc sống va chạm với chúa Kito thường xẩy ra trong Giáo Hội của ngài, thánh thiện nhưng yếu duối, bắt rễ trong lịch sử và đôi khi tỏ lộ trong bóng tối, ở đó cỏ dại và lúa vẫn phát triển bên cạnh nhau (Mt 13:30), dù luôn luôn có bí tích cứu chuộc. Vì biết rất rõ Giáo Hội là cánh đồng của Thiên Chúa (Mt 13:24), thánh Gioan cũng không bị xúc động vì sự yếu đuối con người của Giáo Hội ngài.  Để chiến đấu chông cỏ dại, ngài tuyển chọn những loại lúa giống tốt, nghĩa là ngài quyết định yêu mến Chúa Kito trong Giáo Hội và giúp Giáo Hội ngày càng trở thành dấu chỉ trong sáng của chúa Kito. Ngài nhận xét Giáo Hội cách rất thực tế vì con người là yếu đuối nhưng ngài cũng nhìn Giáo Hội như là cánh đồng lúa của Thiên Chúa, một khí cụ của Thiên Chúa để cứu chuộc lòai người.

Và đó không phải là tất cả, ngoài chuyên yêu mến Chúa Kito, ngài làm việc không biết mệt mỏi để thanh tẩy Giáo Hội, làm cho Giáo Hội ngày càng tươi đẹp và thánh thiện hơn. Ngài đã nhận thức được là mỗi một cải tiến phải được thực hiện trong Giáo Hội và không bao giờ chống Giáo Hội. Thánh Gioan Leonardi là ngoại lệ và là gương sáng vượt thời gian. Dĩ nhiên mổi cải cách liên hệ đến tổ chức Giáo Hội, phải đưa lại hiệu quả hàng đầu là do lòng tin. Chí có các thánh, nam nữ, là đấng được thần Linh Thiên Chúa hướng dẫn mới sẵn sàng có những quyết định can đảm cải đổi tận gốc rễ dưới ánh sáng Phúc Âm, canh tân Giáo Hội và đóng góp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.”

 

.

SỐNG CHUNG VỚI LŨ LỤT

JM. Lam Thy

Cứ đến mùa mưa là Saigon lại được nếm mùi lụt lội. Càng chống lụt thì lụt càng tăng. Trước đây chỉ có khoảng 1/4 diện tích thành phố bị chìm trong nước mỗi khi mưa lớn; nhưng ngày nay thì có tới 3/4 thành phố chịu cảnh lụt lội. Đồng bào miền Tây Nam Bộ thì năm nào cũng vậy. cứ tới mùa mưa là phải “sống chung với lũ”. Nói tới chuyện sống chung với lũ, lại nhớ đến chuyện “sống chung với cỏ lùng”. Cỏ lùng ở đâu ra mà phải sống chung với chúng? Bài Tin Mừng Chúa nhật XVI/TN-A (Mt 13, 24-30), Thánh sử Mát-thêu đã trình thuật câu chuyện Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn “Cỏ lùng”: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Trở lại với bài Tin Mừng Chúa nhật trước (CN XV/TN-A – Mt 13, 1-23) xem thử cái mảnh đất nội tâm (tâm địa) của con người đã đón nhận những hạt giống từ tay “Người gieo giống” như thế nào? Nó có thể khô khan như bên vệ con đường cái quan, để hạt giống gieo xuống không bén rễ được, rồi thì chim chóc đến tha đi mất; có thể là khu đất cằn cỗi, đầy sỏi đá để hạt giống gieo xuống rễ bám chẳng sâu, cũng đến khô héo dưới nắng thiêu mà thôi; có thể là nơi gai góc um tùm, hạt giống có nẩy mầm cũng khó mà trưởng thành cho nổi, nếu không muốn nói là sẽ bị chết nghẹt (Mt 13, 4-9). Tuy cũng còn những mảnh đất tốt nên hạt giống “sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.” (Mt 13, 8); nhưng nói chung thì mảnh đất tâm linh (tâm địa) của con người vẫn thê thảm lắm! Và vẫn rất cần Đức Ki-tô – Người chuyên dùng dụ ngôn để dạy các môn đệ – giảng cho hiểu:

“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” (Mt 13, 18-23). Rõ ràng Người Gieo Giống thì vì lòng thương yêu rộng khắp, đem hạt giống Lời rải đều trên mọi mảnh đất tâm linh. Còn những mảnh đất tâm linh ấy đón nhận hạt giống như thế nào thì là do chủ thể tự ý quyết định. Vì thế nên mới sinh ra nhiều cảnh trớ trêu như vậy.

Đón nhận hạt giống tốt mà còn như thế, thì tránh sao khỏi bàn tay “kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa”! Chính vì thế nên cái thửa ruộng lòng người đã đầy cỏ lùng mà chủ sở hữu không tự biết; cho dù có biết cũng không thể dùng sức mình mà làm sạch được cỏ lùng, đành để đến mùa gặt, “ông chủ” sẽ có biện pháp xử lý. Vậy thì chỉ còn cách sống chung với cỏ lùng thôi. Cũng chẳng khác cảnh sống chung với lũ, nhờ sống chung sẽ biết rõ được diện mạo, nhận chân được những nguy cơ do chúng đem lại, có thể tránh được, có thể ngừa được. Hãy học kinh nghiệm nơi những người sống chung với lũ: Có sống chung với lũ mới biết được lũ lụt lợi hại như thế nào. Vậy có sống chung với cỏ lùng mới biết rõ diện mạo cỏ lùng. Nói cách khác, đây chính  là dịp để học hỏi. Học nơi những kẻ tốt lành, đồng thời cũng tìm hiểu nơi những “kẻ thù của ông chủ” đầy ác hiểm để rút ra những bài học kinh nghiệm. Về phương diện này, bởi chúng ta là những con người trưởng thành, có ý thức, cần tìm hiểu để biết rõ được những hành vi như vậy là tội lỗi, là ác độc, mà tự răn mình hầu tránh xa, đề phòng những thói hư, tật xấu.

Còn nhớ Đức TGM Giu-se Ngô Quang Kiệt (hồi còn là Tổng Giám Mục TGP Hà Nội, đầy kinh nghiệm “sống chung với cỏ lùng”) trong một bài giảng về đề tài này, ngài cũng dạy: “Mọi sự đều nên tốt cho kẻ lành. Thật vậy, việc cấm đạo là sự dữ. Nhưng nhờ đó mà Giáo hội có được những chứng nhân anh hùng. Đau khổ và bệnh tật là những khiếm khuyết trong cuộc sống, nhưng lại giúp con người được thông phần đau khổ với Chúa. Thánh Nữ Tê-rê-sa đã nhìn thấy tất cả là hồng ân của Chúa. Sự lành cũng như sự dữ. Hạnh phúc cũng như đau khổ. Thành công cũng như thất bại. Tất cả đều góp phần rèn luyện, vun đắp và thăng tiến người lành.” Vậy thì “sống chung với cỏ lùng” cũng giống như “sống chung với lũ lụt”, nếu là con người quả cảm, thì đó chính là dịp trui rèn để nên người công chính như “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Thật vậy, “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, – vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.” (1Pr 1, 6).

Ôi! Lạy Chúa! Cái thửa ruộng tâm hồn của chúng con khi Chúa ban cho thì thật màu mỡ tốt lành, nhưng chúng con đã để cho ma qủy làm cho khô cằn, chai đá, cỏ lùng rậm rịt. Xin Chúa thương ban cho chúng con ơn sáng suốt để phân biệt được đâu là cỏ lùng và những nguy hại của nó, đâu là những nhánh lúa tốt lành có thể trổ sinh 30, 60, 100. Xin Chúa ban cho chúng con có đủ dũng khí, can đảm để “sống chung với cỏ lùng” không phải là để hùa theo, a dua, mà là để có cơ hội sống ngày một tốt hơn ngay bên sự dữ hằng rình rập. Chúng con vững tin rằng, đến mùa gặt “Ông Chủ Trời” (Thiên Chúa) sẽ “gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi”. Chỉ đến khi đó, chúng con mới xứng đáng được Chúa “thu vào kho lẫm” Nước Trời.

Vâng, lạy Chúa, “Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo tìm vui theo bước chân Cha. ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.” (TCCĐ “Trông cậy Chúa”). Amen.

 

.

LÚA – CỎ LÙNG, HẠT CẢI VÀ MEN

Lm. Jos. Uyen Nguyen

Bước vào CN 16 TN A hôm nay, Kitô hữu được nghe GH trích thuật lại ba dụ ngôn khác trong loạt bài giảng gồm bảy dụ ngôn của ĐGS. Theo đó ĐGS mượn những hình ảnh xác thực quen thuộc có trong thực tế dễ thấy làm nền cho giáo huấn của Người. Hình ảnh lúa cỏ lùng, hạt cải và men. Hạt cải và men được ĐGS sánh ví với Nước Trời, như Người nói trong cách lập ngữ: “Nước Trời cũng giống như chuyện…” trong các câu 24,31,34. Riêng dụ ngôn người gieo giống, Người nói khác đi, vì đó là điểm nhấn mang nội dung giáo huấn trọng yếu mà ĐGS muốn loan truyền. Người gieo giống không gieo cỏ lùng, nhưng cỏ lùng vẫn mọc lên và sống cộng sinh đan xen với lúa từ khi nào chẳng ai hay biết. Cỏ lùng là mối nguy hại gây hoạ cho cây lúa.

Ý nghĩa các biểu tượng mà ĐGS đã mượn để diễn tả tư tưởng của Người?

Cỏ lùng, như ĐGS giải thích, là thứ ngoại lai độc hại, không mấy lợi ích cho con người, chỉ để làm thức ăn cho chiên bò, vì gây hại mọi thứ cùng sống chung với nó, như cây lúa hay hoa màu khác chẳng hạng! Xét về hình dạng, cỏ lùng và cây lúa chẳng mấy khác nhau. Cả hai hình dáng giống nhau khó phân biệt. Cây lúa vốn dĩ mõng dòn, biểu tượng cho người lành có lòng yêu thương khiêm nhường. Cỏ lùng mạnh mẽ, lấn át, hống hách, biểu tượng kẻ xấu do quỷ xui khiến.

Hạt cải, ai cũng biết, thứ hạt nhỏ nhất. Tuy nhiên khi tiếp đất, gặp môi trường thích hợp, hạt cải phát sinh, triển nở lớn thành cây to không tương xứng với hạt, như ĐGS đã nói ‘Nó lớn lên to đến nỗi chim trời đến tá túc làm tổ trên cành nó’(c.32). Về sinh thái hạt giống đã rõ, âm thầm nãy sinh, im ả lớn lên như câu danh ngôn từng nghe: “ Hạt giống rừng âm thầm mọc lên thành khu rừng bạt ngàn không chút ồn ào rúng động. Một cây rừng đổ ngã, lại làm cho cả khu rừng náo động vang rền”.

Men, một dạng tổng hợp sinh học lành tính được tạo ra để xử dụng, thường dùng làm dậy men các thứ làm nên thức ăn thức uống. Đăc điểm của men cùng mang tính âm thầm tác động làm dậy lên mới môi trường mà nó hiện diện.

Các bài học được rút ra:

Lúa cỏ lùng biểu tượng cái lành cái dữ. Cỏ lùng, hình ảnh tội lỗi, do kẻ thù của TC gây nên nơi mỗi người hay giữa mọi người. TC không gieo hay tạo ra cỏ lùng, mà gieo lúa. Quỷ gieo điều xấu xa là tội. Con người nguyên thủy, tính bản thiện. Trên cõi đời, sau khi tội vào cuộc, mọi sự bị khống chế. Không còn có gì là bền vững. Nơi mỗi người, nay có thể tốt mai ra xấu. Giữa có kẻ tốt có kẻ xấu. Ngạn ngữ có câu: ‘Bảy mươi chớ khoe mình lành’. Nơi CƯ, tiên tri Giêrêmia đã chỉ: ‘Lòng người bất trị, khó lường’ (Gr. 17,19). Khó lường bời tính yếu đuối, ước muốn xấu xa, tình dục, điều kiện và môi trường sống, tất cả do ác tính như nọc độc của tội đã mang lấy. Trong cảm nghiệm, sách Giảng Viên Cựu Ước nói:‘Mọi sự đều phù hoa, hôm nay trăng tròn, mai trăng lại khuyết’(x. Gv 3,19). Người đời cũng chỉ ra: ‘Đời trần là cuộc bể dâu’. Triết học Mác-Lê cũng nêu bật, mọi sự thể không chỉ ‘tự phủ định’ mà còn thay thay đổi đổi khó lường. Do vậy về mặt hiện sinh, để nên tốt cần có được ơn khôn ngoan, sự phân định, biết khắc phục mình từng bước để cải hóa, khả thi cảm thông với tha nhân trong tinh thần cảm thông nhẫn nại.

 Hạt cải và men biểu tượng những cái gọi là xem như vô tích sự, nhưng lại thừa thãi sức mạnh năng động, vì chúng diễn tả Nước Trời. Cả hai khi phát động ra ngoài nên hữu ích. Cái xem như vô tích sự ấy ắt đòi thời gian chờ xem, không cho phép nôn nóng. Vì với tính năng động, âm thầm thao tác nội tại, hai thứ này biến đổi mọi sự. Bài học từ hạt cải và men liên kết mật thiết với bài học từ lúa và cỏ lùng. Hạt cải và men là bài học đợi chờ trong niềm cậy trông, như đợi lúa và cỏ lùng đến mùa vụ. Sự kiên trì và nhẫn nại là hai yếu tố thiết cần ở đây, với sự đợi chờ và hi vọng ơn trời cùng bao nỗ lực nhân linh, mọi sự sẽ được thay đổi. Sự thay đổi đó ắt là sự biến đổi thăng hoa.

Với hai chiều kích của sự kiên trì.

Với chính mình, mỗi người trong cõi đời, cần nhận ra mình là ai, hiện ở, rồi cố sống thực với chính mình là đang hiện diện trước nhan TC. Sự hiện diện kiên vững theo mô hình ĐGS đã sống trong trần gian, kiên vững trong bản thiện: “Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội nào?” (Ga.8,46). Thái độ ấy tốt, mặc cho cuộc trần thay thay đổi đổi mà mình vẫn vững vàng. Tuy nhiên sự vững vàng ấy không là sự vững vàng cô độc mà trong liên kết: TC và nhân linh. Tình liên đới xuất phát từ tình yêu, thứ tình yêu ‘làm một trong TC và với nhau’. ĐGS cũng thế! khi sống ở trần gian, mặc cho cuộc trần vạn biến, Người vẫn vững vàng sống bản thiện như Người mời gọi: “Tôi với Chúa Cha là Một…Hãy ở lại trong Tôi” (Ga.10,30).

Với tha nhân, cảm thông và hiểu người là điều hệ trọng. Nhiều lời nói dân gian, xưa cũng như nay, nói để giáo hóa con người, mời gọi kiên nhẫn chờ đợi như chờ thời mùa vụ đến.  Trước hết, con người không để mình dễ dàng cuốn theo cảm tính bốc đồng. Khi gặp oán thù, không lấy thù trả oán vì: “Lấy oán báo oán, oán còn; lây ân báo oán oán hết”. Tích cực hơn, sống thực: “Bầu ơi thương lấy bí cùng”. Các thánh, như tông đồ Giacôbê, thư gởi cho giáo đoàn, với tâm hồn thanh thản, ngài kêu gọi:“Hãy mau nghe, chậm nói, khoan giận”(x.1,19). Khoan giận là nhẫn. Không nhẫn sẽ đưa đến: “Giận quá mất khôn”.

ĐGS là Đấng tiên thiên, vô vàn lời dạy thăng tiến. Người trao vào tai người một quan điểm nhận thức thật chuẩn chỉnh. Với nhau: “Mọi người là anh em…Mọi người đều yếu đuối, nên đều có tội, hãy tự biết sám hối ( Lc.13,3). Người dạy ‘kinh Lạy Cha’, hãy cầu xin: “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho anh em có lỗi”. Người không dạy suông, Người đã sống như thế cả khi mạng sống lâm nguy đến tàn, Người cầu xin tha thứ cho những kẻ bắt và hành hình Người: “Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”( Lc.23,34). Rồi Người dạy bất cứ thời khắc nào: “Hãy cầu nguyện; hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho người làm khốn”( Mt.5.44). Cũng cùng phong cách rất cao thượng chân tình ấy, một khi nhận thấy có ai lầm lỡ: ‘hãy sửa bảo lẫn nhau để có lợi được người anh em’(x.Mt.18,,15).

Tóm lại, để nên là ‘Kitô khác’, thiết nghĩ, dù trong khác biệt, mỗi cá vị nên có một cái nhìn tích cực mới theo hướng nội suy. Tự kiểm là tầm nhìn về mình vừa hay vừa độc đáo, nhìn về mình để suy biết đời người không ngoài quy luật yếu đuối với bao là giới hạn. Vì lẽ đó, cái hay là sáng suốt ức chế óc phê phán, định kiến, xa lánh, để biết gần nhau thu tích tình bạn, mua sắm bạn hữu. Vì trong đời riêng thường thì thù nhiều mà bạn thì hiếm hoi. Trên đôi bàn tay đếm không mấy ngón là bạn, mà kẻ thù, người ghét thì liệt kê không xuể.

Lay CGS, Thầy nhân lành, xin dạy con biết sống yêu trong tình yêu bao dung. Yêu như Thầy chí thánh đã yêu trong thân phận làm ngườiyêu bất chấp. Yêu hết mọi người trong thứ tình hòa hiệp cao đẹp dành cho đồng loại anh em.

 

.

LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA

Lm. Đan Vinh

I. HỌC LỜI CHÚA

 1. TIN MỪNG: Mt 13,24-43.

(24) Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. (26) Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. (27) Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ? (28) Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó !” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?” (29) Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. (30) Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”. (31) Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. (32) Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống. Nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất: Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được”. (33) Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”. (34) Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn nói với đám đông, và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, (35) hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: “Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa”. (36) bấy giờ Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. (37) Người đáp: “kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. (38) Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. (39) Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. (40) vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. (41) Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu, và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người. (42) Rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. (43) Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe”.

 1. Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay về ba dụ ngôn diễn tả lòng kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa trong việc ban ơn cứu độ loài người như sau: Dụ Ngôn Cỏ Lùng (24-30), cho thấy trong Nước Trời do Đức Giê-su thiết lập vẫn có kẻ xấu xen lẫn với người tốt. Thiên Chúa không phạt kẻ xấu ngay mà luôn chờ họ hồi tâm sám hối (x. 2 Pr 3, 15). Qua dụ ngôn Hạt Cải và Men trong thúng bột (31-33), Đức Giê-su cho biết về sức tăng trưởng của Nước Trời ban ơn cứu độ cả về số lượng và phẩm chất: Nước Trời do Đức Giê-su tập là Hội Thánh ban đầu chỉ như hạt cải nhỏ bé, nhưng về sau sẽ phát triển thành cây rau to lớn. Về phẩm chất: những ai gia nhập Nước Trời có sứ mệnh như nắm men nhỏ bé hòa trong ba đấu bột xã hội, để làm cho xã hội dậy lên men tình yêu.

 1. CHÚ THÍCH:

– C 24-25: + Nước Trời ví như chuyện: Ở đây không cố ý so sánh Nước Trời với người gieo giống. Nhưng muốn mượn công việc gieo giống của người nông dân, để diễn tả ý nghĩa của mầu nhiệm Nước Trời. Nước Trời hiện tại đang có kẻ lành người dữ sống chung, nhưng đến ngày tận thế, Đức Giê-su Thẩm Phán sẽ phân định rõ ràng chiên với dê, lành với dữ. + Người kia gieo giống tốt trong ruộng mình: Những gì Thiên Chúa thực hiện đều tốt đẹp, như tác giả sách Sáng Thế viết như sau: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (x. St 1, 10.12.18.21.25.31).+ Khi mọi người đang ngủ: Ngủ là lúc người ta dễ mất cảnh giác, và kẻ thù là ma quỷ sẽ thừa cơ lợi dụng để gieo cỏ lùng vào giữa lúa tốt. Cỏ lùng là thứ cỏ dại, rất dễ mọc lên và rễ của nó có thể làm hại cây lúa. Ma quỷ xảo quyệt chuyên đi cám dỗ loài người. Chúng gieo vào đầu người ta những tư tưởng hoài nghi và xúi giục họ không vâng phục Thiên Chúa, như xưa chúng đã cám dỗ nguyên tổ A-đam Eva phạm tội tổ tông (x. St 3, 1-7). + Rồi đi mất: ma quỷ có đặc tính vô hình và luôn khôn ngoan làm việc âm thầm không để lại dấu vết, khiến người ta khó lòng nhận biết sự hiện diện của chúng để đề phòng.

– C 26-28: + Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện: Người tốt kẻ xấu luôn sống đan xen vào nhau, nên rất khó phân biệt ai tốt ai xấu. + Đầy tớ: ám chỉ những người rao giảng Tin Mừng. + Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?: Đầy tớ phát hiện ra có cỏ lùng xen lẫn với lúa tốt, nên thắc mắc với ông chủ nguyên nhân xuất hiện cỏ lùng, đang khi ông chỉ cho thợ gieo toàn lúa tốt trong ruộng ? + “Kẻ thù đã làm đó”: Ma quỷ chính là kẻ đang gieo rắc sự hận thù ganh ghét trong lòng người ta. + “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?”: một số người công chính muốn tiêu diệt kẻ ác ngay. Nhưng điều này trái với tình thương bao dung của Thiên Chúa.

– C 29-30: + Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa: Ông chủ là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, muốn dành cho kẻ dữ có thời gian hồi tâm sám hối (x. Lc 13,8-9). Thực tế cũng có nhiều kẻ tuy nhất thời làm điều ác, nhưng bản chất vốn lương thiện, nên hy vọng sau này họ sẽ sám hối trở về với Chúa, giống như đứa con hoang đàng trở về nhà cha (x. Lc15,17-20). Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót không muốn cho kẻ dữ phải chết. Nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sông. + Mùa gặt: Trong Thánh Kinh, mùa gặt là hình ảnh diễn tả về ngày cánh chung hay tận thế, lúc Thiên Chúa cho thu gom lúa tốt và loại bỏ đi rơm rạ (x. Is 17,5 ; Kh 14,14-20). Ngoài ra, câu này còn cho thấy Chúa để người tốt sống chung với kẻ xấu là để thử thách lòng tin của họ. + Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi: Sở dĩ ông chủ là Thiên Chúa muốn đợi đến ngày tận thế mới phân lọai người lành với kẻ dữ là để cho kẻ dữ có thêm thời gian ăn năn sám hối.

– C 31-32: + Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải: Hạt cải là một thứ hạt được dùng làm đồ gia vị (moutarde). + loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống: Người Do thái thường hay ví: “nhỏ như hạt cải”. Hạt cải tuy nhỏ, nhưng lại có sức sống dồi dào, và sẽ trở thành cây rau cải to lớn, đến nỗi chim trời có thể bay đến làm tổ trên cành của nó. Dụ ngôn này nhằm nói lên sự tương phản giữa hai tình trạng của Nước Trời: Lúc khởi đầu nhỏ bé ít người, nhưng khi kết thúc sẽ trở nên to lớn đông đảo. + Chim trời tới làm tổ trên cành được: Cựu Ước thường dùng hình ảnh một cây to lớn có chim trời đến đậu, để chỉ một vương quốc hùng mạnh, có khả năng che chở thần dân của mình (x. Ed 31, 5-7; Đn 4,18). Hình ảnh này ám chỉ Hội Thánh như một cây to lớn, có khả năng thu nhận chim trời là dân ngoại, đến xin gia nhập.

– C 33: + Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men: Men là một chất bột phụ gia, có sức biến đổi cả khối bột pha trộn với nó. + Ba đấu bột: là một khối lượng khá lớn khoảng trên 39 lít, nghĩa là khoảng 60-70 kí-lô. Con số ba thúng bột này có lẽ lấy từ câu chuyện của tổ phụ Áp-ra-ham đã dùng ba thùng tinh bột làm bánh để đãi Đức Chúa, khi Người hiện ra với ông tại cụm sồi Mam-rê (x. St 18,6). + cho đến khi tất cả bột dậy men: Dụ ngôn này không so sánh Nước Trời với “Men”, nhưng muốn đề cao sức mạnh thánh hóa của Nước Trời như men: tuy chỉ là số người ít oi như một nắm men, nhưng lại có sức biến đổi cả nhân loại có số lượng vô cùng lớn lao. Tin Mừng được rao giảng đến đâu thì sẽ có sức cảm hóa, biến người ta từ gian ác nên hiền hòa, từ tội lỗi nên thánh thiện. Ngoài ra, ý nghĩa này cũng gián tiếp đề cập đến Bữa Tiệc Cánh Chung vào ngày tận thế do Đức Chúa khoản đãi (x. Is 25, 6-8).

– C 34-35: + Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn: Thực ra nhiều lần Đức Giê-su đã giảng mà không dùng dụ ngôn. Do đó câu này chỉ nhắm đề cập đến các bài giảng về mầu nhiệm Nước Trời mà thôi. Vì Đức Giê-su muốn tránh cho người nghe khỏi hiểu lầm về Nước Trời do Người thiết lập khác với một đất nước mang tính thế tục theo kiểu Thiên Sai chủ nghĩa. + Hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Thực ra đây là lời Thánh vịnh do A-saph viết. Sở dĩ Tin Mừng Mát-thêu gọi lời trích dẫn trên là lời ngôn sứ, có lẽ vì ông coi A-saph là ngôn sứ. Thánh vịnh cũng là Lời Chúa và có giá trị ngang hàng với lời sấm của các ngôn sứ.

– C 36-43: + Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe: Về ý nghĩa của dụ ngôn Cỏ Lùng đã được Đức Giê-su giải thich chi tiết trong đoạn Tin Mừng. Ở đây, chỉ xin nêu ra mấy điều cần biết như sau: + Con cái Nước Trời… con cái ác thần: Cách phân chia nhân loại thành hai loại người đối lập nhau rất thông dụng trong Do Thái giáo. Người ta thường đọc thấy lời phân chia đó trong các văn bản được khai quật ở Cum-ran (Qumrân). chỉ khác một điều là: đối với Cum-ran thì mọi người lành đều ở trong giáo phái của họ, phân biệt với những kẻ gian ác ở ngoài giáo phái này. Còn trong Tin Mừng hôm nay, cả kẻ lành và người dữ đều sống lẫn lộn bên nhau và các môn đệ không được tách riêng họ ra trước thời hạn. + Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào…: Trong dụ ngôn Cỏ Lùng (24-30), Đức Giê-su nhấn mạnh đến sự sống chung hiện tại giữa người lành và kẻ dữ, còn trong phần giải nghĩa dụ ngôn (36-43) Đức Giê-su lại nói nhiều đến ngày phán xét và sự thưởng phạt, nghĩa là nói đến tương lai. Có lẽ Mát-thêu khai triển thêm điều này để nhắn nhủ các tín hữu thời đó đừng thỏa mãn khi được gia nhập Hội Thánh. Nhưng điều quan trọng là phải sống thế nào để khỏi sa hỏa ngục trong ngày phán xét. + Rồi quăng chúng vào lò lửa: Sách Đa-ni-en cho thấy một sự trừng phạt bằng cách ném kẻ bị phạt vào đống lửa đang cháy phừng phực (x. Đn 3,5-6). Đức Giê-su cũng dùng hình ảnh “lò lửa”, như là nơi các kẻ gian ác sẽ bị trừng trị. + Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng: Đây là hình ảnh sự đau đớn do hình phạt thể xác khi còn sống, để diễn tả hình phạt thiêng liêng trong hỏa ngục đời sau. Kiểu nói “Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng” được sử dụng nhiều lần trong Tin Mừng Mát-thêu (x. Mt 8,12; 22,13; 24,51; 25,30). “khóc lóc nghiến răng” ám chỉ tình trạng những người bị giam trong hỏa ngục. Họ sẽ chịu đau khổ, thể hiện qua sự khóc lóc, và lòng thù hận Thiên Chúa thể hiện qua sự nghiến răng. + Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của cha họ: Kiểu so sánh này nhiều lần được dùng trong Thánh kinh. Chẳng hạn: “Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho người ta nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (1 Cr 15,42-44).

 1. CÂU HỎI:

1) Ba dụ ngôn trình bày về Nước Trời trong Tin Mừng hôm nay là gì ? 2) Tại sao trong Hội Thánh vẫn có hai hạng người xấu kẻ tốt sống lẫn lộn ? 3)Vai trò của ma quỷ thế nào ? 4) Tại sao Chúa không tiêu diệt kẻ xấu ngay khi phạm tội và khi nào họ mới bị phạt ?

II. SỐNG LỜI CHÚA

 1. LỜI CHÚA: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy thu gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30).
 2. CÂU CHUYỆN:

1) RƯỢU LÀM MẤT LÝ TRÍ VÀ DỄ PHẠM TỘI:

Con người hơn mọi tạo vật khác biết phân biệt điều thiện điều ác, biết chọn lựa điều nên làm hay nên tránh, nên chỉ con người mới phải nhận trách nhiệm về các hành vi của mình. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây cho thấy lý do khiến con người dễ sa ngã phạm tội như sau:

Một hôm Satan muốn cám dỗ một người kia vốn bản tính tốt phạm tội. Nó đã hiện hình thành người và lệnh cho anh ta phải làm một trong ba điều, nếu không làm sẽ bị chết: Một là anh ta phải giết bố đẻ, hai là đánh đập em trai và ba là uống rượu. Bấy giờ anh ta liền suy nghĩ: giết bố và đánh đập em trai là điều trái với đạo lý nên anh không thể làm được. Riêng việc uống rượu theo anh nghĩ vô hại, nên anh đã bằng lòng uống rượu.

Lúc đầu khi mới uống vài ba chén, thì anh cảm thấy tâm trí lâng lâng sảng khoái và tỉnh táo biết phân biệt phải quấy lợi hại. Nhưng khi uống tới chén thứ sáu thì anh bị say túy lúy, tâm trí bất định và không làm chủ được bản thân. Cha anh đến khuyên bảo thì anh nổi nóng và nói hỗn với cha. Rồi khi anh bị cha cho một bạt tai thì anh tức giận cầm dao đâm chết cha. Đứa em trai mở miệng can ngăn cũng bị anh đánh đập tàn nhẫn. Anh còn đập phá đồ đạc và miệng luôn la hét như người điên và nằm ra giường ngủ. Thế là từ việc ban đầu chỉ uống vài ly rượu xem ra vô hại, nhưng sau đó đã dẫn đến chỗ say sỉn không làm chủ được bản thân nên đã liên tiếp phạm hai trọng tội là đánh đập em tàn nhẫn và ra tay giết chết cha, đúng ý đồ của ma quỷ cám dỗ.

2) TÌNH THƯƠNG BAO DUNG ĐÃ BIẾN HÓA TỘI NHÂN THÀNH MỘT NGƯỜI TỐT:

“Con đường đau khổ” là tựa đề một tác phẩm nổi tiếng của văn hào Vích-to Huy-gô (Victor Hugo), tường thuật câu chuyện về cuộc đời của Văn Giang (Han Valjean), một tên cướp của giết người đã từng bị ở tù 19 năm.

Khi vừa được thả ra khỏi nhà tù, Văn Giang đã phải nếm mùi bị mọi người khinh dể xa lánh: Bước vào tiệm ăn, anh liền bị chủ tiệm xua đuổi; Vào trong nhà trọ thì người gác cửa đóng sập cửa ngay trước mặt; Đi qua ổ chó, thấy bộ dạng nhếch nhác râu ria của anh, chúng liền thi nhau sủa inh ỏi… Chỉ khi bước vào nhà Đức giám mục My-ri-ê, anh mới được ngài tiếp đãi nồng hậu như một con người: Anh được ăn một bữa tối thật ngon, được nằm trên một chiếc giường êm ấm. Nhưng rồi đêm hôm ấy, nhìn thấy các chân đèn bằng bạc quí giá, anh không cưỡng nổi lòng tham, nhẹ nhàng lấy năm cái chân đèn cho vào bao rồi chuồn mất. Khi cảnh sát nhìn thấy bộ dạng khả nghi của anh, liền xét hỏi và khi mở chiếc túi vải anh đang vác trên vai, họ thấy mấy cái chân đèn bằng bạc nghi là của tòa giám mục. Anh liền bị giải đến trước mặt vị giám mục để làm rõ. Nhưng khi đối chất, đức giám mục không những không kết tội Văn Giang, mà còn nhận là đã tặng cho anh ta mấy cái chân đèn bằng bạc kia. Hơn nữa, ngài còn tặng thêm cho anh hai chân đèn nữa cho đủ bộ và nói nhỏ vào tai anh: “Ta không kết tội con đâu, nhưng con phải sám hối để làm lại cuộc đời”. Sau khi được thả, anh luôn suy nghĩ về những lời nhắn nhủ của vị giám mục và xúc động trước tình thương bao dung của ngài. Anh quyết tâm sám hối và sau đó đã trở thành một người lương thiện, luôn quên mình để nghĩ đến người khác.

Nhiều năm sau, Văn Giang đã chinh phục được tình cảm của mọi người trong thành phố và còn được dân chúng tín nhiệm bầu làm thị trưởng của thành phố. Sở dĩ Văn Giang từ một tên tội phạm trở thành một người lương thiện và được mọi người kính nể là do cảm nghiệm được tình thương bao dung của vị giám mục My-ri-ê.

3) SỨC MẠNH HOÁN CẢI CỦA TÌNH THƯƠNG BAO DUNG :

Một buổi sáng nọ, khi vừa thức dậy, một số tu sinh phát hiện đã bị mất cắp một vài vật dụng cá nhân. Họ bàn nhau rình rập và đã bắt được quả tang một chú tu sinh mới đến đang ăn cắp đồ của họ. Họ liền bắt giữ và giải lên cho thầy bề trên. Nhưng khi nghe xong, thầy bề trên không nói lời nào mà tha cho chú tu sinh kia trở về phòng.

Ít lâu sau đó, chú tu sinh lại bị phát giác đang ăn trộm lần thứ hai, và lại bị các tu sinh dẫn đến với thầy bề trên. Lần này cũng như lần trước, thầy bề trên vẫn không nói năng gì, chỉ ra hiệu cho chú phạm lỗi trở về phòng. Mọi người chứng kiến đều cảm thấy bực bội về cách xử lý quá rộng lượng của thầy bề trên.

Đến lần thứ ba, chú tu sinh có tật ăn cắp vặt kia lại tái phạm. Tất cả các tu sinh đều tập trung lại nhà hội. Họ yêu cầu thầy bề trên trừng phạt thích đáng kẻ phạm lỗi và đưa ra yêu cầu như sau:

– Thưa thầy, xin thầy chọn một trong hai: hoặc là anh tu sinh phạm lỗi này, hoặc là tất cả chúng con. Nếu thầy không đuổi anh tu sinh này thì tất cả chúng con xin rời bỏ tu viện này !

Sau một lát im lặng, thầy bề trên đã điềm đạm trả lời:

– Thầy thấy mọi người chúng con đều đã là người tốt. Nhưng riêng chú bé này thì chưa tốt như chúng con. Thầy muốn chú ấy ở lại đây tu luyện thêm một thời gian. Còn tất cả các con đều đã là người tốt nên không cần ở lại đây lâu hơn. Bây giờ các con hãy về phòng dọn đồ ra khỏi tu viện được rồi đó !

Mọi người đều chưng hửng, cúi đầu nhận lỗi. Họ lặng lẽ trở về phòng mình và không ai dám nói thêm điều gì nữa. Riêng chú tu sinh phạm lỗi kia vẫn quì lại, đôi giòng lệ sám hối lăn dài trên gò má. Từ đó trở đi cậu ta thành tâm sửa đổi thói hư và đã trở thành một tu sinh tốt.

4)  LỜI NÓI VIỆC LÀM CỦA CHA MẸ LUÔN CÓ ẢNH HƯỞNG LỚN ĐỐI VỚI CON CÁI:

Một bé trai 5 tuổi được mẹ dẫn đến thăm ông nội vào dịp cuối tuần. Ông nội thấy cháu chơi giỡn với mấy đứa bạn rất hăng say, nhưng hễ mở miệng ra là văng tục. Ông nội liền gọi cháu cưng lại và trách: “Cháu học kiểu ăn nói tục tĩu của ai vậy? Từ nay trở đi ông cấm cháu không được chơi với những đứa nào ăn nói tục tĩu như thế nghe chưa.”

Đứa cháu liền hỏi: “Nếu thế thì chẳng lẽ từ nay cháu phải nghỉ chơi với bố cháu hay sao?”

Thì ra nó học được kiểu ăn nói văng tục ra là từ chính ông bố của nó.

Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài để gieo vào gia đình, cộng đoàn, và những người chung quanh những hạt giống tốt là lời nói và hành động tốt lành yêu thương. Có thể những lời nói việc làm của chúng ta bé nhỏ như hạt cải, nhưng nó lại phát sinh hiệu quả rất lớn. Điều cần là chúng ta phải gieo những hạt giống tốt là lời nói yêu thương chân thật, trung tín và quảng đại thứ tha… Chắc chắn những hạt giống ấy sẽ mang lại hoa trái tốt đẹp cho con em chúng ta.

 1. SUY NIỆM:

Trong cuộc sống, chúng ta thắc mắc hoặc được nghe những lời chất vấn của nhiều người chung quanh như: “Tại sao Thiên Chúa lại để cho kẻ dữ tồn tại và sống lẫn lộn với người lành?”; hay : “Tại sao kẻ ác lại gặp được may mắn, còn người tốt lại gặp tai nạn bệnh tật và thất bại?”. Vậy trước thực trạng đó, chúng ta cần có thái độ thế nào? Chúng ta có nên tiêu diệt và xua trừ kẻ dữ ra khỏi Hội Thánh để làm trong sạch Hội Thánh không?”.

Hôm nay, Đức Giê-su đã cho chúng ta câu trả lời cho những vấn nạn nói trên qua ba dụ ngôn về Nước Trời là Cỏ lùng, Hạt cải và Men trong thúng bột.

1) SỰ DỮ VẪN TỒN TẠI VÀ KHÔNG NGỪNG GIA TĂNG :

Gần đây bên Hoa Kỳ, một học sinh 15 tuổi đã mang súng tiểu liên cưa nòng vào nhà trường, nhắm bắn bừa bãi vào các thầy cô và các bạn học làm chết và bị thương nhiều người. Ở sở thú ĐI-TROI (Detroit) người ta phải thuê thêm 4 nhân viên để bảo vệ các thú vật khỏi bị các khách tham quan quậy phá. Một con Kan-gu-ru Úc còn nhỏ lạc mất mẹ, đã bị đám con nít trêu chọc và ném đá đến chết. Tại hồ nuôi cá sấu, nhiều người lớn đã ném những mẩu điếu xì gà còn cháy dở vào những chú cá sấu đang nằm tắm nắng và thích thú reo lên khi thấy tro lửa làm phỏng da khiến loài bò sát này phải quằn quại đau đớn. Tại nhiều gia đình, có những em nhỏ khi thấy con chó hay con mèo đang nằm ngủ trên sàn, đã đá mạnh vào bụng, khiến chúng kêu rú lên và các em cười lên khóai trá… Những điều điên rồ đáng kinh tởm đó khiến chúng ta phải tự hỏi: Tại sao sự gian ác vẫn tồn tại trong xã hội và trên thế giới ? Phải làm gì để biến đổi sự gian ác thành lương thiện ? Qua ba dụ ngôn Nước Trời trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã trả lời cho biết nguyên nhân sự dữ và biện pháp khắc phục như sau :

2) NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH SỰ DỮ :

Nước Trời do Đức Giê-su thiết lập ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ nhưng đã lớn lên thành Hội Thánh to lớn khắp hoàn cầu gồm nhiều dân tộc trên thế giới, thấm nhập tính nhân văn công bình nhân ái, bình đẳng vào nền văn minh của nhân loại…

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực đó, vẫn còn những tiêu cực là tội lỗi nơi các cá nhân và tập thể Ki-tô giáo khiến nhiều người phê phán. Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, các đầy tớ cũng thắc mắc với ông chủ như sau : “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ? » Ông chủ đáp: “Kẻ thù đã làm đó !”.

Qua câu trả lời của ông chủ trong dụ ngôn, Đức Giê-su đã cho biết : Chính ma quỷ đã kết hiệp với thế gian và sự cộng tác của tính xác thịt nơi con người đã làm cho nhiều người trở nên hư hỏng. Ma quỷ và các người xấu đã gieo sự gian ác xấu xa vào lòng con người, khiến họ phạm tội, trở thành tay sai của chúng chống lại với Thiên Chúa. Vậy chúng ta cần làm gì để chống trả?

3) MỘT SỐ BIỆN PHÁP DÙNG ĐỂ KHẮC PHỤC SỰ DỮ:

– Cần tránh sử dụng bạo lực tru diệt kẻ xấu ngay như đề nghị của các đầy tớ : ”Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ“(Mt 13, 27). Ông chủ ám chỉ Thiên Chúa giàu lòng từ bi thương xót không muốn cho kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống nên đã trả lời : ”Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng ».

– Đối diện với kẻ ác, thái độ của các môn đệ Chúa Giê-su là phải chấp nhận sống chung với kẻ xấu như lời ông chủ trong dụ ngôn : « Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta” (Mt 13, 29-30).

Như vậy, các tín hữu chúng ta cần phải gieo trong lòng chúng ta và môi trường chung quanh chúng ta nhiều hạt giống tốt và thực hiện từng bước để gìn giữ các hạt giống tốt cho đến mùa thu hoạch như cầu nguyện, tĩnh tâm, làm việc lành phúc đức, giúp đỡ tha nhân…

Tiếp đến là phải hành động với sự khôn ngoan, thận trọng khi đối đầu với sự ác, đồng thời cầu xin Chúa Thánh Thần giúp sức vì: “Thánh Thần sẽ nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta” (Rm 8, 26).

Cần chinh phục cái ác bằng việc làm tốt, như thánh Tông đồ Phaolô dạy: “Chớ để sự dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ” (Rm 12, 21).

4) CỤ THỂ CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ?

+ Trước hết phải ghét bỏ ma quỷ và mọi điều gian ác, nhưng lại phải thương yêu các tội nhân và giúp những ai sa ngã phạm tội quay trở về với Chúa.

+ Cần tỏ lòng khoan dung với tội nhân và kiên nhẫn chịu đựng họ noi gương Thiên Chúa, hy vọng nhờ đó, họ sẽ có ngày hồi tâm sám hối. Nhưng nếu kẻ ác lợi dụng sự khoan dung để ngày càng dấn sâu hơn trong vệc làm hại bản thân hay người khác, thì ta phải dùng thêm các biện pháp hữu hiệu để khắc phục.

+ Cộng đoàn và gia đình cũng là “thửa ruộng” có “lúa tốt xen lẫn cỏ lùng”, có người tốt sống chung với kẻ xấu. Khi người cha không lo làm việc mà tối ngày ăn nhậu say sưa, lại thường văng tục chửi thề… là ông ta đang trở thành tay sai của ma quỷ để gieo cỏ lùng làm hại con mình.

Khi người mẹ ham mê bài bạc, lười biếng làm việc nhà, không quan tâm đến việc giáo dục con cái… là bà đang trở thành tay sai của ma quỷ để gieo cỏ lùng làm hư con cái. Khi những người lớn trong gia đình làm ăn buôn bán gian dối, sản xuất ra các thực phẩm độc hại… nhằm thu lợi bất chính là họ đang làm tay sai cho ma quỷ để làm hại bản thân gia đình và xã hội mình đang sống.

+ Mỗi người hãy năng cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi được sớm hồi tâm, và xin Chúa ban ơn soi sáng giúp đỡ họ mau trở về. Vì: “Lời cầu nguyện có sức mạnh đem lại nhiều sự tốt lành hơn cả những điều người ta dám mơ ước”.

+ Mỗi ngày chúng ta hãy quyết tâm làm một việc cụ thể để chống lại ma quỷ và sự ác như: giúp một người mù chữ biết đọc biết viết, gia nhập một Hội đoàn Tông đồ Giáo dân hay hội Chữ thập đỏ để đi làm công tác xã hội, phục vụ bệnh nhân phong, bệnh nhân bị nhiễm HIV-AIDS, hay những người khuyết tật, trẻ mồ côi, những cụ già cô đơn không nơi nương tựa… Mỗi ngày quyết tâm làm một việc tốt giúp ích cho một người, như nhặt giúp một vật bị rơi, dắt một cụ già sang qua đường, giúp một người tàn tật có bữa cơm ăn…

 1. THẢO LUẬN:

1)Trong những việc làm kể trên thì việc nào bạn thấy hợp với khả năng của bạn và quyết tâm làm trong thời gian sắp tới ? 2) Bạn thích lời nào trong các lời nguyện tắt được ghi trong Tin Mừng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”, “Lạy Chúa, xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”, “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì “ ?… Tại sao bạn thích lời cầu nguyện ấy ?

 1. NGUYỆN CẦU:

– LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin biến đổi con trở nên một người tốt và nên con hiếu thảo của Chúa Cha noi gương Chúa xưa. Xin hãy biến đổi đôi mắt con khi thấy lỗi lầm của anh em giống như cái nhìn từ bi bao dung của Chúa đối với Tông đồ Phê-rô sau khi ông phạm tội. Xin hãy biến đổi tai con để sẵn sàng lắng nghe những lời kêu cứu của anh em như Chúa đã nghe thấu lời người mù kêu xin và đã chữa cho anh ta được sáng mắt. Xin biến đổi lòng trí con để con nhận ra thánh ý Chúa Cha như xưa Chúa đã cầu nguyện vâng theo ý Chúa Cha trong Vườn Cây Dầu. Xin biến đổi tình cảm của con để con mỗi ngày một thêm lòng mến Chúa yêu người. Mỗi lần rước Chúa vào lòng trong Thánh lễ, xin hãy thánh hóa môi miệng con, biến đổi tâm tư tình cảm và toàn thể con người con, để con trở thành người mang Chúa là tình yêu thương đến chia sẻ cho mọi người.

– LẠY CHÚA. Thế giới hôm nay không cần những Ki-tô hữu buồn chán thất vọng. Xin Chúa hãy biến đổi khuôn mặt của con nên ngời sáng giống như tổ phụ Mô-sê sau khi được gặp Đức Chúa trên núi. Xin giúp nụ cười của con luôn rạng ngời nét hồn nhiên vui vẻ và hiền hòa của Chúa. Xin cho lời nói của con luôn chân thật, khiêm nhu và dịu dàng dễ thương, nhất là những khi con giúp anh em con sửa lỗi. Ước chi người đời khi thấy con là thấy Chúa đang hiện diện trong con. Ước chi con luôn can đảm vác thập giá đời con và bước theo chân Chúa. Vì con biết rằng khi con cùng chết với Chúa, con cũng sẽ cùng được sống lại với Chúa sau này.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

 

.

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN_A

Lm. Antôn

Ông bà anh chị em thân mến. Bắt đầu từ bài Tin mừng Chúa nhật tuần vừa qua cho đến mấy tuần tiếp theo, Chúa Giê-su kể cho chúng ta nghe những câu chuyện dụ ngôn ám chỉ về Nước Trời.  Chúa nhật tuần trước, chúng ta nghe dụ ngôn Người Gieo Hạt Giống, và bài Tin mừng cho chúng ta biết Chúa Giê-su là người gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn của mọi người. Hạt giống Lời Chúa có sinh hoa kết quả hay không và bao nhiêu tùy vào thái độ của người nghe là chính chúng ta đây.  Để giúp chúng ta biết rõ những khía cạnh phức tạp cũng như hiểu về sự tăng trưởng của Nước Trời như thế nào, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su kể cho chúng ta ba dụ ngôn Cỏ lùng và lúa, Hạt cải và Bột men.  Dụ ngôn Hạt cải ám chỉ Nước Trời bắt đầu rất nhỏ bé như hạt cải với việc chọn có mười hai tông đồ, là những người yếu kém trong xã hội, nhưng các ông đã được Chúa Thánh Thần biến đổi trở thành những người trung thành, can trường và hy sinh cuộc sống để làm cho Nước Chúa lớn lên, tăng trưởng và lan rộng khắp nơi như ngày nay.

Dụ ngôn nắm bột dậy men ám chỉ việc bành trướng của Nước Chúa lúc đầu cũng chỉ là nắm bột nhỏ bé chưa dậy lên, nhưng nhờ được men dần dần thấm vào làm cho cả nắm bột dậy lên, to lớn lên.  Men là những nhân đức, là đời sống tốt lành, thánh thiện, hy sinh và bác ái của người chân thành sống Lời Chúa sẽ có những tác động lạ lùng, có ảnh hưởng tốt đến và có khả năng từ từ biến đổi đời sống của những người chung quanh, kết hợp họ lại trong một nắm bột dậy men là Nước Chúa, là Giáo hội, là Thân Thể Chúa Ki-tô.

Dụ ngôn Cỏ lùng và lúa trong một thửa ruộng gây những thắc mắc và có những khía cạnh khó hiểu, do đó chúng ta thấy các môn đệ đã xin Chúa giải nghĩa.  Chúa đã giải nghĩa cho các môn đệ dụ ngôn này, và sự giải nghĩa của Chúa là một bài giáo lý rất quan trọng cho người nào có lòng xác tín vào Chúa và vào lời của Người, để được sống trong ân sủng, an bình đời này và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.  Người gieo giống là Thiên Chúa, hạt lúa giống là con người, thửa ruộng là thế gian, là Giáo hội, là xã hội con người, là cộng đoàn hay gia đình.  Người gieo cỏ lùng là ma quỉ.  Cỏ lùng là sự dữ, gian dối và tội lỗi hay người xấu.  Mùa gặt là ngày chết cá nhân hay ngày tận thế của nhân loại. Thợ gặt là các thiên thần.  Sau sự phán xét công minh chính trực của Thiên Chúa, lúa tốt thì được loại riêng ra và thu vào kho lẫm, tức là người thánh thiện có lòng bác ái và quảng đại thì được vào nơi hưởng hạnh phúc bình an, còn cỏ lùng là những người gian ác, tội lỗi và ích kỷ thì sẽ bị ném vào hỏa ngục, nơi đó họ bị thiêu đốt đau khổ trầm luân.

Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta nhận thấy ở bất cứ nơi nào trên thế gian này đều có điều tốt lành và sự dữ, có sự hiện diện của người tốt người xấu sống bên nhau.  Chúng ta không thấy một xã hội nào, cộng đoàn nào hay gia đình nào hoàn toàn là những người tốt, và cũng chẳng có nơi nào hoàn toàn là những người xấu.  Điều tốt lành và sự dữ, người xấu và người tốt hiện diện và sống chung với nhau, và trong xã hội này nhiều khi khó nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu, và việc nào tốt việc nào xấu, dữ, vì nhiều khi điều đó chúng ta cho là phải và thích hôm nay, nhưng trở nên xấu và có hại ngày mai.  Có những sự khó khăn, đau khổ hôm nay nhưng sẽ trở thành tốt và có ích lợi ngày mai.

Có một điều căn bản ở thiên nhiên mà chúng ta biết rõ là cỏ lùng, vì bản chất của nó là cỏ xấu vô dụng, tuy bên ngoài và khi còn nhỏ nhìn giống cây lúa nhưng nó không thể nào biến thành lúa được. Cũng thế, lúa thì lúc nào nó cũng là cây lúa chỉ có điều là nó sản xuất ít hay nhiều, chứ không bao giờ biến dạng trở thành cỏ lùng được.  Nhưng với con người thì không như vậy.  Con người được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Người.  Khi mới sinh ra thì tốt lành, nhưng với thời gian lớn lên vẫn tốt hay có thể trở thành xấu đi.  Chúng ta  thấy có người trước kia, hôm qua là lúa tốt, người tốt, bây giờ là cỏ lùng, là người tội lỗi, là người xấu.  Ngược lại, có người trước kia là cỏ lùng, là người xấu bây giờ là lúa, là người tốt.  Dĩ nhiên cũng có những người luôn luôn là lúa tốt và những người lúc nào cũng là cỏ lùng. Điều quan trọng đối với những người Kitô hữu chúng ta hay bất cứ ai là khi chết chúng ta đang ở trong tình trạng nào cỏ lùng hay lúa tốt, vì sẽ quyết định cho số phận của chúng ta được hưởng hạnh phúc hay bị đau khổ trong hỏa ngục.

Ông bà anh chị em thân mến. Thiên Chúa yêu thương và nhân từ với chúng ta cho nên Người muốn chúng ta là những người tốt. Chúa còn ban ơn sủng để biến đổi cỏ lùng, như người con hoang đàng, người đàn bà ngoại tình, như thánh Au-gút-ti-nô hay như nhiều người tội lỗi khác đã trở nên tốt lành, thánh thiện. Vì vậy, tốt hay xấu, được thưởng hay phạt là do chính sự quyết định có chấp nhận ân sủng của Chúa của mỗi người chúng ta hôm nay hay không, vì thế khi kết thúc dụ ngôn, Chúa nói: “Ai có tai thì nghe”, có nghĩa là Chúa muốn nhắc nhở chúng ta biết chúng ta được Chúa thương yêu, ban cho nhiều ơn lành và khôn ngoan, để chúng ta biết phân biệt điều tốt xấu, đúng sai, để chúng ta sống giáo huấn của Tin mừng của Người, và luôn tỉnh thức đừng bị ma quỉ lừa dối.  Ma quỉ luôn chờ cơ hội và dùng nhiều cạm bẫy ngon ngọt và hấp dẫn để biến chúng ta thành cỏ lùng.  Ma quỉ dùng mọi mưu chước làm cho chúng ta cảm thấy vui, thích, lợi lộc và thoải mái để lôi chúng ta vào đời sống tội lỗi và lầm lạc.  Ma quỉ dùng mọi mưu chước, cạm bẫy và con người để chia rẽ Giáo hội, giáo xứ, và cản trở sự lớn mạnh và phát triển của Nước Chúa.

Qua dụ ngôn này, Chúa muốn chúng ta sống ở đời này phải luôn tỉnh thức và chiến đấu loại trừ cỏ lùng là tội lỗi và những sự xấu, đồng thời biết sống tốt lành, bác ái và quảng đại, tích trữ công đức để đến mùa gặt, tức là khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, và sau khi phán xét, chúng ta sẽ được các thiên thần dẫn chúng ta vào bên lúa tốt, được Chúa thu vào kho lẫm của Người, bởi vì chúng ta sống làm sao, như thế nào ở đời này, Chúa sẽ căn cứ vào đó để thưởng hay phạt chúng ta.  Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta là những cây lúa sinh nhiều bông hạt tốt, và biến đổi chúng ta thành những men tốt để đời sống đức tin của chúng ta có tác động, có ảnh hưởng và có sức mạnh lôi kéo người khác đến với Chúa.

 

.

TẠI SAO SỰ DỮ TỒN TẠI?

Anna Bích Hạt

Câu chuyện kể rằng: Có một cô gái trẻ chuẩn bị kết hôn. Cô vui sướng lên kế hoạch, báo tin, gửi thiệp tới từng người thân yêu và bạn bè rồi chờ đợi mọi người đến chung vui trong ngày trọng đại của mình. Người chị gái phương xa của cô vui sướng khi hay tin cô đã chọn được ý chung nhân. Chị đặt vé, mua quà..chuẩn bị vào dự vui cùng em. Bỗng một tai nạn giao thông bất ngờ xảy đến, nó đã mang người chị gái thương yêu rời xa cô mãi mãi. Là một gã say đã tông vào xe chị trên đường từ cửa hàng về nhà. Cô gái khóc ròng rã cho đến ngày cưới. Những giọt nước mắt đọng lại như dấu chấm hỏi không lời đáp. Cô không lý giải được những đau khổ, những sự dữ, trái ngang…cứ song hành chen lấn trong cuộc đời cô và của biết bao con người khác. Cô tự hỏi: một ngày, không biết có bao nhiêu người vẫn đang điều khiển phương tiện giao thông khi trong người còn đầy ắp nồng độ cồn? Và rồi sự gì sẽ xảy ra?

Câu chuyện có thật trên đây có vẻ chẳng có gì liên quan đến dụ ngôn mà Đức Giêsu đã kể trong trang Tin mừng Chúa Nhật XVI thường niên hôm nay nhưng vẫn có đó những thông điệp rất sát thực mà Chúa gửi gắm cho mỗi người chúng ta. Nhân vật chính liên quan đến Tin mừng hôm nay không phải là người chị hay cô em trong câu chuyện nhưng là gã say rượu kia. Tôi hình dung thấy một “con ma men” quái ác và nham hiểm đã len lỏi vào “thửa ruộng” của gã đàn ông kia. Nó  làm mê hoặc tâm trí, đánh lừa thể xác, cướp đi thời gian, cùng hạnh phúc của vợ con gã và gây tai họa cho người khác… Cô em đã trách Chúa, giận Chúa và ngửa cô hỏi Người: Tại sao? Tại sao Chúa lại để hai người đi trên một con đường? Tại sao Chúa lại để những sự dữ này tồn tại?  Tại sao Chúa lại để “cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt” ?

Giá mà cô gái đọc được dụ ngôn cỏ lùng sớm hơn thì có lẽ cô đã tìm được lời đáp cho những câu hỏi này và  hẳn cô đã được an ủi biết nhường nào. Rằng: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. (26) Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. (27) Ðầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy?” (28) Ông đáp: “kẻ thù đã làm đó!” Ðầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?” (29) Ông đáp: Ðừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. (30) Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Ðến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”. (Mt 13, 24-30)

Ngày hôm nay, chúng ta đang sống giữa một thế giới chẳng khác nào “thửa ruộng” đang bị tục hóa và quá nhiều biến động. Chúng ta không ai dám khẳng định rằng mình mãi là cây lúa tốt, cũng không ai đủ can đảm thừa nhận mình là thứ cỏ lùng xấu xa. Chúng ta chỉ còn biết phải thức tỉnh và cảnh giác với thế gian, ma quỷ và xác thịt. Là ba thù nguy hiểm nhất của con người. Chúa vẫn gieo vãi ân phúc của Ngài mỗi ngày, Ngài cho chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Lựa chọn từ những thứ bên ngoài cho những đến những điều bên trong. Nếu ta không thức tỉnh thì rất có thể ma quỷ – con cái của Ác thần sẽ lẻn vào hồn và dùng những thủ đoạn tinh vi giành giật đất sống với những sự thiện hảo mà Chúa đã gieo vào hồn chúng ta. Chúng ta phải cầu xin và cậy dựa Chúa giúp sức vì một mình ta sẽ chẳng thể làm gì được trước sức mạnh ngoan cường của ma quỷ.

Lạy Chúa !

Chúa đã chọn cho chúng con những “thửa ruộng” này: Gia đình, trường học, cơ quan, cộng đoàn, xã hội, đất nước …Chúng con thuộc về thời đại này. Chúa đã ban cho chúng con những hạt giống tốt và chúng con muốn sử dụng nó với đức tin và niềm vui để không bao giờ ngã lòng hay thất vọng trước bao nghịch lý của sự dữ. Xin giúp chúng con biết cày xới mảnh đất rồi phân định và  chọn lựa cách sống, cách lớn lên nhờ sự soi sáng của Thánh Thần Chúa. A.men.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *