Cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa (15.11.2018 – Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên)

Lược sử Tu viện  Anbêtô (Sài Gòn)

15.11: Lễ Kính Thánh Albert Cả (1206-1280) – Bổn mạng Tu viện Anbêtô (Sài Gòn)

Lời Chúa: Mt 25,14-23

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
Khi ấy, Đức Giêsu kể các môn đệ dụ ngôn sau: Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.”21 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! “

22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.”23 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! “

24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! “26 Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

 Ghi nhớ:

Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25, 21).

Suy Niệm:

Hai người đoàn viên Đa minh nói chuyện với nhau: 

  • Tôi kể cho anh nghe câu chuyện; Một hôm có nhà vua Ấn Độ đánh cờ với một nhà toán học. Trước khi chơi, vị vua nói với đối thủ rằng; nếu khanh đánh cờ thắng được trẫm thì muốn gì cứ nói. Trẫm sẽ thỏa đáng cho. Cuối cùng nhà vua thua và lời đề nghị của nhà toán học xem ra rất đơn giản và nhẹ nhàng. 
  • Thần chỉ xin đức vua ban cho thần một số lúa là; Ô thứ nhất của bàn cờ để một hạt, ô thứ hai là hai hạt, ô thứ ba là bốn hạt và ô thứ tư là tám hạt cứ như thế mà tăng dần ô sau gấp đôi ô trước cho đến khi hết những ô trong bàn cờ này thì thôi.

Nghe vậy nhà vua liền trả lời:

  • Tưởng gì to tát gì chứ. Nếu như thế thì khanh lấy của trẫm được bao nhiêu lúa? Thế rồi người ta bắt đầu tính… và  cuối cùng  khi trả xong số lúa cho nhà toán học thì kho lẫm chứa lúa của nhà vua đã hao đi rất nhiều!

Câu chuyện anh vừa kể khiến tôi liên tưởng đến việc truyền giáo bên Giáo Hội Hàn Quốc. Các tín hữu tại xứ sở này tự đặt ra cho mình một mục tiêu và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đó là mỗi người (hay mỗi gia đình) cố gắng dìu dắt được một người (hoặc một gia đình) về với Chúa, chính vì thế mà công cuộc truyền giáo ở đây  phát triển rất khả quan

Khi sinh ra chúng ta, Thiên Chúa phú ban cho mỗi người những khả năng và tài năng riêng biệt, kẻ ít người nhiều, không ai giống ai. Nhưng với những khả năng và tài năng đó Thiên Chúa muốn cho mỗi người cùng cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài mà làm cho thế giới này ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Ai chối từ bổn phận và trách nhiệm đó là đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa. Nó cũng giống như kẻ nhận được một nén bạc song mang đi chôn giấu, không sinh lời lãi gì!

Đối với người Ki-tô hữu khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy thì mặc nhiên đã mang trong mình trách nhiệm phải đem Thiên Chúa đến cho mọi người sống chung quanh mình; Bằng việc sống đạo cách tốt đẹp; Siêng năng cầu nguyện làm việc bác ái, thi hành những điều Chúa và Giáo Hội dạy với ý chỉ xin Chúa mở  lòng để những người chưa biết Chúa và đặc biệt là những kẻ tội lỗi biết đường mà trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Đây là mục đích tối thượng trong cuộc đời của mỗi chúng ta những người mang danh Ki-tô hữu.  

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Ngài đã ban cho chúng con rất nhiều hồng ân. Xin cho chúng con biết dùng những ân lành ấy mà làm cho danh Chúa cả sáng, để sau này chúng con khỏi bị quở trách vì đã không biết làm lời những nén bạc mà Chúa đã ban. Hầu xứng đáng được hưởng vinh phúc mà chỉ dành riêng cho những  kẻ biết cách làm sinh lợi những nén bạc mà Chúa đã ban cho mà thôi. Amen.

Sống lời Chúa:

Siêng năng hy sinh, hãm mình, cầu nguyện và đóng góp cho công việc truyền giáo.

 

Đaminh Trần văn Chính.


Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 17,20-25

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

20 Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa !’ hay ‘Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”

“Vì này, Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. (Lc 17,21b)

Người Do Thái luôn mong ước Nước Thiên Chúa đến như lời đã báo trước. Tuy nhiên, Nước Thiên Chúa không đến như những người Do Thái mong đợi. Họ cho rằng khi Đấng Thiên Sai xuất hiện, Ngài sẽ khôi phục vinh quang thời quá khứ của dân tộc họ. Tin Mừng hôm nay cho ta thấy, Chúa Giêsu chỉnh hướng suy nghĩ của họ về Nước Thiên Chúa. Ngài tuyên bố Nước Thiên Chúa đã hiện diện qua con người của Ngài, qua những gì Ngài làm và giảng dạy. Nước Thiên Chúa giống như hạt giống đầy sức sống được chôn vùi vào lòng đất hay như nắm men được vùi trong ba đấu bột. Nước Thiên Chúa hoạt động trong lòng con người với một sức mạnh vô hình làm biến đổi tâm hồn và tâm trí. Nước Thiên Chúa chỉ đến với những ai tin và theo Chúa Giêsu.

Nước Thiên Chúa đã thật sự đến với ta là những người mang danh Kitô hữu, nhưng vẫn còn có rất nhiều người chưa được biết nước Thiên Chúa. Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta là ngôn sứ của Chúa, và chúng ta cũng có nhiệm vụ loan báo Nước Thiên Chúa cho người khác. Lời loan báo tuyệt hảo nhất đó là chính đời sống chứng nhân của ta. Từng ánh mắt, từng nụ cười, lời nói, hành động trong tình yêu thương của ta là những phương thế hiệu quả để ta minh chứng rằng Thiên Chúa đang hiện diện và Nước Thiên Chúa đã đến.

Lạy Chúa, hằng ngày chúng con vẫn đọc lời kinh Lạy Cha mà Chúa đã dạy chúng con : “Xin cho nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Xin Chúa giúp chúng con biết ý thức hơn và thật sự khao khát nước Chúa tràn lan mọi nơi. Ngõ hầu, mọi người đều nhận ra chỉ có Chúa mới là Đấng cứu độ chúng con và là Đấng duy nhất chúng con tôn thờ. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *