Giới thiệu tân đặc trách HĐGDĐM.GP Phan Thiết

Giới thiệu tân đặc trách HĐGDĐM.GP Phan Thiết

Anh chị em Huynh đoàn Đaminh thân mến.

Do nhu cầu Huynh đoàn và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã làm đơn thỉnh nguyện ngày 21-08-2016. Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 23-8-2016, đã giới thiệu đến Giám mục giáo phận liên hệ, và chính thức bổ nhiệm :

Cha Anrê Phạm Duy Thân OP

làm Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Phan Thiết

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, đặc biệt là Huynh đoàn giáo phận Phan Thiết để liên hệ theo sứ vụ.

Xin Ban Phục vụ Liên Huynh Đức Tánh, giáo phận Phan Thiết giới thiệu vị Tân Đặc Trách cho cha Linh hướng Liên huynh, cho các Huynh Đoàn, và bày tỏ lòng tri ân với nguyên đặc trách, cha Gioan B. Võ Khắc Duy OP.

Sài Gòn ngày 28 tháng 08 năm 2016

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *