Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Bắc Ninh Tuyên Hứa

Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Bắc Ninh Tuyên Hứa

Hai từ “tiến cấp” trong Huynh đoàn như là một dấu chỉ diễn tả sự thăng tiến của một người đoàn viên Đa Minh qua từng giai đoạn đào luyện. Từ một người giáo dân đạo đức trở thành một thành viên trong Huynh đoàn qua một danh xưng “đoàn viên”. Sự “tiến cấp” được diễn tả một cách cụ thể qua hành động tuyên hứa của người đoàn viên từ tuyên hứa tạm, tuyên hứa lại đến tuyên hứa trọn (hay vĩnh viễn). Từ nay, qua việc đặt tay trên sách Luật Sống và đọc lời tuyên hứa trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn, người đoàn viên hứa rằng : Tôi sẽ tuân giữ những gì sách Luật Sống đã quy định để được nên thánh. Họ sẽ thuộc về Dòng do cha thánh Đa Minh thiết lập một cách trọn vẹn, được tháp nhập vào đại gia đình mà thánh Đa Minh đã để lại khi ngài về trời hưởng phúc thiên đàng, được lãnh nhận những ơn ích thiêng liêng của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Đấng Bảo Trợ – , thánh Đa Minh và các thánh Dòng.

Đáp lại lời mời gọi nên thánh theo linh đạo cha thánh Đa Minh, thành viên trong các Huynh đoàn thuộc Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo Phận Bắc Ninh được tiến cấp trong năm 2021, đã được tham dự Thánh lễ Tuyên hứa do 6 Liên huynh tổ chức trong toàn Giáo phận. Nhưng do tình hình dịch bệnh Covid nên chỉ tổ chức gọn nhẹ bao gồm vị Đoàn trưởng và các Hứa sinh nơi những Huynh đoàn có người tuyên hứa trong dịp này. Rất tiếc có hai hạt không tổ chức được là Liên huynh Nội Bài và Liên huynh Thái Nguyên, vì thế những ai được tuyên hứa ở hai Liên huynh này sẽ chỉ tuyên hứa ở Huynh đoàn của mình ; còn bốn Liên huynh khác đã lần lượt tổ chức tập trung như sau :

  • Ngày 25 tháng 11 năm 2021, thánh lễ tuyên hứa của Liên huynh Vĩnh Phúc được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Bảo Sơn. Có 87 thành viên tuyên hứa lần đầu và 91 thành viên tuyên hứa vĩnh viễn. Thánh lễ diễn ra long trọng với sự hiện diện của cha Đặc trách huynh đoàn giáo phận và cha chánh xứ giáo xứ Bảo Sơn – Giuse Đặng Văn Trọng.

  • Ngày 27 tháng 11, thánh lễ tuyên hứa của 95 thành viên tuyên hứa lần đầu và 20 thành viên tuyên hứa vĩnh viễn được Liên huynh Bắc Ninh tổ chức tại nhà thờ Giáo xứ Ngô Khê, với sự hiện diện của cha Đặc Trách Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam, O.P., cha phó đặc trách Mathêu Đinh Thiên Trọng, O.P., cha đặc trách tu sĩ giáo phận Phêrô Nguyễn văn Thủy, O.P., và cha chánh xứ giáo xứ Ngô Khê Đa Minh Nguyễn Xuân Trường.

  • Ngày 7 tháng 12, thánh lễ tuyên hứa của 37 thành viên tuyên hứa lần đầu, 01 thành viên tuyên hứa lại và 11 thành viên tuyên hứa vĩnh viễn của giáo hạt Tuyên Quang do Liên huynh Tuyên Quangđã được tổ chức cách long trọng tại nhà thờ giáo xứ Đồng Chương. Thánh lễ tuyên hứa do cha linh hướng Liên huynh hạt Tuyên Quang Giuse Đinh Văn Thành chủ tế, có sự hiện diện của cha đặc trách, cha chánh xứ Giuse Trần Quang Thu và cha phụ tá giáo xứ Đồng Chương – Augustinô Nguyễn Văn Hậu.

  • Ngày 11 tháng 12, tại nhà thờ Thánh Tâm Bắc Giang, Liên huynh Bắc Giang có 87 thành viên tuyên hứa lần đầu, 02 thành viên tuyên hứa lại và 85 thành viên tuyên hứa vĩnh viễn. Hiện diện trong thánh lễ Tuyên hứa có cha quản hạt Hạt Bắc Giang Đa Minh Nguyễn Văn Phong, cha Đặc trách và quý cha dòng Đa Minh.

Xuyên suốt những bài huấn dụ của cha Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam, O.P., Đặc trách Huynh Đoàn Giáo Phận Bắc Ninh, tại các thánh lễ Tuyên hứa ở các Liên huynh đều nhằm giúp các Hứa sinh ý thức rằng : Qua việc tuyên hứa sẽ giúp cho các Hứa sinh trở thành thành viên chính thức của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh. Bổn phận và trách nhiệm của mỗi Hứa sinh là tự nguyện tuân giữ lời cam kết của mình với Chúa, khi hứa tuân giữ Luật Sống của Huynh đoàn, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, thánh phụ Đa Minh và các Thánh Dòng. Đây cũng là lời cam kết sống thánh thiện theo con đường của cha thánh Đa Minh.

Cha Đặc trách cũng nhấn mạnh đến vai trò trở nên “muối và ánh sáng” của mỗi đoàn viên trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện tại qua việc chuyên chăm cầu nguyện và làm việc tông đồ bác ái. Mỗi thành viên được mời gọi trở nên những con người hữu ích cho anh chị em của mình và cho Nước Thiên Chúa.

Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh tại Giáo Phận Bắc Ninh ngày càng thêm đông số. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi đoàn viên để họ có thể sống và tuân giữ những gì đã cam kết với Chúa. Xin cho các anh chị em đoàn viên biết sống gắn bó mật thiết với nhau trong tình huynh đệ Đa Minh, sống đức ái trọn hảo hầu sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho bản thân cũng như cho cộng đoàn và gia đình nơi anh chị em sinh sống.

Thúy Ngự O.P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *