Ký thác (10.02.2016 – Mồng 3 Tết & Thứ Tư Lễ Tro năm C)

Mồng 3 Tết

Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm
Lời Chúa: Mt 25,14-30
Thứ Tư lễ Tro
Lời Chúa: Mt 6,1-6.16-18
Giữ chay và kiêng thịt vào ngày 19.02.2016
  • THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM
    Mt 25,14-30
  • Thứ Tư lễ Tro
    Mt 6,1-6.16-18
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

 

 

Huy Cận đã khắc họa cuộc sống con người yên bình, hạnh phúc, trong tầm tay với… nhưng luôn ẩn chứa bất trắc chực chờ, ê chề thương đau… qua hai khổ thơ sau:

Thời khắc đang đi nhịp thái bình
Dịu dàng gió nhạt thổi mây xanh
Hàng cây mở ngọn kêu chim đến
Hạnh phúc xem như chuyện đã đành
… … …

Kia treo trái mộng trĩu cây đời
Ngang với tầm tay ngắn của người
Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi
Ê chề đời thoảng vị cơm ôi…

Thoạt nhìn, cuộc sống có vẻ như lặng lẽ giữa đời thường. Một ngày qua đi, một ngày mới lại đến, nhìn bên ngoài đó chỉ là sự tuần hoàn mang tính tuần tự tiếp diễn của thời gian: thu sang, đông tàn, xuân đến… Nhưng từ bình diện tâm linh, thì một ngày không trải ra như một mặt phẳng đơn điệu, nhưng nó bị thời gian làm cho bạc màu đi, tạo nên những mất mát, hoặc hỏng hóc…

Chúng ta đang sống trong một thế giới, mà nghèo đói là một vấn nạn luôn hiện diện. Nếu nhìn theo góc độ đức tin, thì cuộc sống của chúng ta còn nhiều vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát của chính mình: Ai ai cũng lo lắng cho cơm áo, gạo tiền, cái ăn, cái mặc… Nghèo đói là sự dữ mà Thiên Chúa không bao giờ muốn con người rơi vào. Tuy nhiên bên cạnh sự nghèo đói cơm bánh, thế giới hôm nay còn đối diện với “cơn đói” đáng sợ hơn. Đó là nghèo đói tâm linh: nghèo đói niềm tin, nghèo đói tình thương, nghèo đói sự cảm thông, nghèo đói sự an bình, và nghèo đói lẽ sống…

Cơn khát vật chất, tiền bạc, danh vọng… đã che mờ một nhu cầu căn bản, thiết yếu khác của đời sống con người, đó là khía cạnh tâm linh. Đáng tiếc là nhiều khi quá mải miết tìm kiếm của cải, vật chất mà chúng ta quên tìm kiếm đời sống thiêng liêng trong tương quan với Thiên Chúa.

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5) vẫn là một lời hiệu triệu còn nguyên giá trị cho các Kitô hữu, chớ có quá lo lắng cho đời sống, cơm ăn, áo mặc…

Chúng ta chỉ có một cách đạt tới cùng đích của đời sống của mình, đó là biết sử dụng thời gian của ngày theo ý Thiên Chúa; biết lợi dụng ngày cho mục đích hướng thượng với tất cả những gì đã được Thiên Chúa ban tặng và ủy thác cho chúng ta.

Đời sống Kitô hữu không phải là một nếp sống tĩnh tại hoặc nghỉ ngơi thoải mái. Mỗi người cần phải khôn ngoan sử dụng thời giờ Chúa ban một cách hữu ích, chăm chỉ làm việc trong tinh thần yêu mến, tin tưởng, và hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa – Chủ nhân của thời gian, vũ trụ, và vạn vật – Mỗi người hãy làm việc trong trách nhiệm, biết quảng đại, và biết phải hy sinh hầu chu toàn ý muốn của Ông Chủ. Mỗi Kitô hữu phải sử dụng thời gian, công việc, khả năng… của mình đã được Thiên Chúa trao cho trong tâm tình yêu mến, tin tưởng, phó thác… hơn là trong so đo, hoài nghi, sợ sệt, lười nhác…

Năm nay chúng ta vui đón, mừng xuân trong tinh thần sám hối, tỉnh thức của chay tịnh vào mùa. Mùa Chay được đánh dấu và mở màn bằng việc xức tro. Việc xức tro không chỉ đơn thuần là một nghi thức tôn giáo, nhưng còn là một chọn lựa và minh chứng lối sống của chúng ta.

Chọn lựa thay đổi để ngày càng trở nên giống Chúa hơn.

Dùng lối sống hoán cải nội tâm như một phương thế để “trở về” với Lòng thương Xót của Chúa luôn mãi.

Như thế, cầu nguyện, ăn chay, và làm việc bác ái là những hành vi tự nhiên của đời sống hướng thiện, là dấu chỉ của đời sống hoán cải; chứ không phải là hành động khoa trương cho người khác thấy bản thân mình tốt lành, đạo đức.

Ăn chay, cầu nguyện, bố thí đơn giản là một hành trình trở về với Chúa, trở về với Lòng Thương Xót của Người trong tâm tình người con biết sám hối.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức việc chăm lo tìm kiếm Nước Trời là trước nhất, mọi sự còn lại Chúa sẽ ban cho sau; để cuộc đời chúng con luôn được an bình, hạnh phúc trong tình thượng và quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con ý thức việc chay tịnh, hãm mình chính là hành trình chọn lựa và trở về bên Chúa Nhân Lành; để tâm hồn chúng con luôn được tinh sạch, và xứng đáng là Nhiệm Thể của Người. Amen.

 

CÁT BIỂN