Lm. Tổng Đại diện TGP. Sài Gòn và Lm. Chánh Văn phòng HĐGM chia sẻ về sự ra đi của ĐTGM. Phaolô

Lm. Tổng Đại diện TGP. Sài Gòn và Lm. Chánh Văn phòng HĐGM chia sẻ về sự ra đi của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc

 https://youtu.be/1aov1P-DH-Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *