Lời cầu nguyện hữu hiệu nhất (16.06.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật XI Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mt 6,7-15

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :
‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ;
12xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con ;
13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’
14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

1- Ghi nhớ:

“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,  triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;  xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;  xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. (Mt 6, 9 – 13).

2- Suy niệm:

Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy cầu nguyện, Chúa đã dạy các ông cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha là lời kinh đẹp nhất vì đó là lời kinh xuất phát từ chính trái tim Chúa Giêsu, một trái tim luôn hướng về Chúa Cha với tiếng gọi thân thương và tha thiết : “Abba ! Cha ơi!”.

Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Ngài tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện sau mỗi lần đi rao giảng Tin Mừng. Ngài cầu nguyện trước khi tuyển chọn mười hai Tông đồ. Ngài cầu nguyện trước khi chữa các bệnh nhân, trước khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Ngài cầu nguyện trước khi từ giã các Tông đồ để đi vào cuộc tử nạn. Ngài cầu nguyện với giọt mồ hôi máu đổ ra trong Vườn Cây Dầu. Ngài cầu nguyện ngay cả khi hấp hối với thân xác trần truồng trên thập giá “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.

Kinh Lạy Cha là bậc thang đưa ta lên tới Thiên Chúa, nhưng cũng còn là nhịp cầu dẫn ta đến với anh chị em. Qua Kinh Lạy Cha, chúng ta gặp gỡ tha nhân với tấm lòng nhân hậu và sự tha thứ. Thiên Chúa không thể tuôn đổ ân huệ vào một tâm hồn đầy ứ hận thù ghen ghét. Người cũng không thể ban ơn cho những đôi tay nắm chặt với những tham lam ích kỷ. Thiên Chúa thích ban ơn cho những tấm lòng quảng đại và đôi tay biết cho đi. Qua Kinh Lạy Cha, chúng ta còn cầu nguyện cho những anh chị em đang sống xa lìa tình thương của Chúa và cầu nguyện cho chính chúng ta nữa.

Tóm lại: Chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha chúng ta, vì Đức Giêsu đã dạy ta như thế. Trong Kinh Lạy Cha, ba lời nguyện đầu hướng về vinh quang của Cha : Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện. Bốn lời xin sau trình lên Người những gì cần thiết cho đời sống của mình: lương thực, ơn tha tội và ơn phù trợ để đạt tới điều thiện, và thắng được sự ác. Chúng ta cầu xin Chúa vì Chúa là Cha toàn năng và hằng yêu thương săn sóc chúng ta. 

3- Cầu nguyện : 

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự thật về Chúa để con có thể an tâm phó thác cuộc đời mình trong vòng tay yêu thương của Chúa. Và xin cho con biết cách cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa. Nhưng trên hết mọi sự, xin cho con biết làm theo thánh ý Chúa. 

4- Sống Lời Chúa :

Tiên vàn chúng ta hãy lo sao cho danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa được trị đến, ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Khi đã làm như thế, Thiên Chúa chắc chắn sẽ không từ chối chúng ta một điều gì khi chúng ta kêu xin Ngài.

                                                                       HOÀI THANH