Đấng thấu suốt mọi sự (15.06.2016 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XI Thường Niên năm C)

Lời Chúa: 2V 2, 1.6-14; Mt 6, 1-6.16-18

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
5 “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

Cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái là những thực hành cao quý trong đời sống của một người Kitô hữu. Ba hình thức này diễn tả mối tương quan mật thiết với Chúa và với mọi người anh em. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy rõ ràng để chúng con biết ý thức mà thực hành sao cho đúng ý Chúa: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy… Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen… Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo… Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay”.

Khi làm việc lành phúc đức người ta thích làm cho thiên hạ thấy mà khen, hiến dâng thì thích báo công sổ vàng. Nhưng Thầy Giêsu bảo làm như vậy là đã được thưởng công rồi. Thầy khuyên làm âm thầm lặng lẽ kín đáo, còn chúng con lại muốn được người khác nhìn thấy và biết đến cơ! Thầy dặn rằng: “Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

Làm mọi việc trong đức tin và lòng yêu mến, chúng con nhận ra Người đang yêu thương và ở với chúng con. Người ban chính bản thân Người cho chúng con. Chính Người là phần thưởng cao quý gấp bội những thứ khen chê, những thành tích lập được bởi công khó chúng con.

Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy”.

Đức Giêsu khuyến cáo các môn đệ đừng cầu nguyện theo cung cách của những người “đạo đức giả”. Họ thích cầu nguyện chỗ đông người để phô trương phong cách đạo đức của mình. Nhưng trong lúc ấy, không biết họ có tâm tư gì với Thiên Chúa không? Có những người tay chắp gối quỳ, miệng đọc râm ran nhưng không ý thức mình đang nói với ai, đọc như cháo chảy xong không còn nhớ mình đã nói gì và Chúa muốn gì nữa.

“Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.” Ở đây Đức Giêsu muốn nói đến cách cầu nguyện riêng, “đóng cửa lại” nghĩa là đi vào cõi riêng tư với Chúa, trong tình thân mật Cha con. Nếu có tình yêu đậm đà thì dù nói ít nhưng hiểu nhau nhiều, đâu cần lải nhải dài dòng hết kinh này đến kinh kia? Cầu nguyện mật thiết có khi chỉ là diện đối diện, là giờ của con tim, không cần nặn óc bóp trán để trình bày, không nói gì mà mọi nỗi niềm được thông chia hết, tâm tư nghe ngọt ngào no thỏa.

Lạy Chúa! Trước mọi công việc chúng con làm, xin Chúa soi sáng để chúng con khám phá được đâu là giá trị đích thực để thực hành như Chúa dạy, chứ không chạy theo vẻ hào nhoáng bên ngoài. Xin cho chúng con luôn sống với Chúa và với anh em bằng tâm tình đơn sơ và với cả con tim chân thành, để chúng con luôn thấy hạnh phúc trong phần thưởng là chính Chúa giữa cuộc đời của chúng con. Amen.

                                                                          Én Nhỏ