Lời cứu chữa… (15.01.2019 – Thứ Ba Tuần I Thường Niên)

Tin Mừng: Mc 1,14-20

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

21 Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy : 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Khoa học không ngừng phát triển, y khoa ngày càng nhiều thành tựu hữu ích chữa trị được nhiều bệnh tật, và hàn gắn những bất hạnh, mặc cảm của cuộc sống.

Tuy nhiên, một sự thực hiển nhiên chúng ta phải công nhận dù con người có tài giỏi đến đâu, khoa học phát triển mấy đi nữa thì vẫn còn đó biết bao khó khăn, biết bao vấn đề vẫn là nỗi ám ảnh của con người không thể giải quyết nổi chẳng hạn như sự chết, tội ác và sự dữ. Tất cả những điều đó khoa học và con người vẫn không làm sao giải quyết được.

Khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay là vào ngày Sa-bát tại hội đường người Do- Thái trong thành Ca-phác-na-um.

Đức Giê-su vào bên trong hội đường và bắt đầu sứ vụ giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, giáo lý lại mới mẻ, có uy quyền chứ không như cách giảng dạy của các kinh sư (x. Mc 1,22; 27). Tin Mừng còn cho thấy Lời của Chúa Giê-su đã khiến cho thần ô uế phải vâng theo, và lập tức xuất ra khỏi người mà nó đang nhập (Mc 1,25-26). Từ đó cho thấy Lời của Chúa Giê-su có sức mạnh cứu chữa.

Vì thế, từ nay hễ ai biết đón nhận Lời Chúa, biết tin theo, và biết làm theo Lời Chúa đã dạy thì chắc chắn sẽ thoát được các bất hạnh trong đời sống, nhất là đời sống tinh thần và thiêng liêng.

Lạy Chúa Giê-su, vinh hoa phú quý đời này là những điều hấp dẫn và luôn trói buộc cuộc sống của con. Nguyện xin Lời của Chúa giải phóng đời con khỏi sự mê hoặc của đời này và hằng luôn vững tin vào sức mạnh cứu chữa của Lời Ngài. Amen.

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *