Lòng tin (16.11.2015)

Thứ Hai sau Chúa nhật XXXIII thường niên

Lời Chúa:  Lc 18, 35-43

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giê-su nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

  1. Ghi nhớ: Đức Giê su nói: “Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh” ( Lc, 18, 42)
  1. Suy niệm:

 Chứng kiến lòng tin của anh mù Batimê, hôm nay mỗi người  chúng ta xét duyệt lại lòng tin của mình, bệnh mù về  thể lý thật đáng lo và ngại, không những thiệt thòi thua kém phần riêng của họ với mọi người. Nhưng bệnh mù về tâm linh của chúng ta còn lo lắng gấp bội phần. Với một niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa, anh mù chẳng hề sợ ai ngăn cản dù họ quát nạt, họ bảo anh im đi, nhưng anh càng lớn tiếng : “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”.

Trong khi chúng ta luôn may mắn hơn anh mù, tuy không mù về thân xác,có thể ta mù chính ngay tâm hồn mình nhưng vẫn không nhận ra cái sai đã phạm trong cuộc sống. Ví dụ như chúng ta hay mê tín dị đoan, tin vào bói toán quên đi với niềm tin tưởng và cậy trông vào sự quan phòng tín thác vào Thiên Chúa. Hay chúng ta không có can đảm vượt bỏ cái tôi sân si, sự gian tham hay lối sống ích kỷ mà quên đi tình bằng hữu, quên đi tình người bằng lời ăn tiếng nói làm tổn thương nhau, bằng cách hành xử với nhau,  tìm phần thắng về mình để bôi nhọ danh dự kẻ khác. Hoặc vì tiền tài, háo danh chức quyền, thú vui xác thịt hay cờ bạc vô độ nơi cuộc sống mà quên rằng nơi ta chưa biết củng cố niềm tin, trong ta không có Chúa hiện diện nơi tâm hồn mình.

Cảm nghiệm về lòng tin của anh mù, để mỗi người biết tìm Chúa,  lắng nghe Ngài nhắc nhở qua  tiếng nói của lương tâm của mình với biết bao tội lỗi, biết bao muộn phiền trăn trở qua bao ngày làm mất lòng Chúa, nay để ta ăn năn trở về đi tìm sự cứu rỗi phần hồn, và thống hối kêu xin. “Lạy Chúa! con tin, lòng tin của con  Chúa đã cứu con”.

  1. Sống lời Chúa:

Hãy đọc kinh tin kính mỗi ngày, để nhận ra Chúa đồng thời dành thời gian để suy niệm lời Chúa, luôn củng cố niềm tin bằng cách xét mình trước khi kết thúc một ngày sống.

  1. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa! Với lòng tin của anh mù Batimê, xin cho chúng con nhìn thấy Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi người và giúp chúng con nhận ra Chúa nơi mỗi anh chị em chung quanh con. Amen.

M.Liên