Luân lý chuyên biệt 05: Thiên Chúa mạc khải chính mình

Thần học online:
 
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 05: Thiên Chúa mạc khải chính mình

Chúng ta không thể hiểu được người khác qua phân tích hay trắc nghiệm bên ngoài, nhưng chỉ hiểu được họ khi họ tỏ lộ chính mình; cũng vậy chúng ta không thể biết Thiên Chúa nếu Ngài không tỏ mình ra (mạc khải) cho chúng ta. Thiên Chúa mạc khải chính mình qua ba cách :

Gián tiếp, lờ mờ trong vũ trụ, các các thụ tạo

Trực tiếp và rõ ràng hơn trong Kinh thánh

            Hoàn hảo và đỉnh cao nơi Đức Kitô

RAuELfEnxMM