Luôn biết thực hiện theo thánh ý của Thiên Chúa (29.03.2017 – Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay năm A)

Lời Chúa: Ga 5,17-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

17 Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát, Đức Giê-su tuyên bố với người Do-thái rằng : “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” 18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. 20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. 21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. 22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.

25 “Thật, tôi bảo thật các ông : giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa ; ai nghe thì sẽ được sống. 26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. 28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống ; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.

30 “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”

 

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy chân dung của Đức Giêsu, Đấng hoàn toàn sống cho Thiên Chúa: “Ta đến không phải để làm theo ý Ta, nhưng là làm theo ý Đấng đã sai Ta”. Ngài đã nên một với Thiên Chúa, đó là con đường mà Đức Giêsu đã chọn lựa và đi cho đến cùng. Người Do Thái kết án Ngài không những vì Ngài không tuân giữ ngày hưu lễ, mà còn vì Ngài tự cho mình ngang hàng với Chúa Cha. Cái chết của Đức Giêsu là một mạc khải về Chúa Cha để nói lên tiếng xin vâng trọn vẹn với Chúa Cha. Qua cái chết ấy, quyền năng và tình yêu của Chúa Cha được tỏ bày.

Chúa luôn còn mãi với thời gian

Yêu thương nhân thế  thật vô vàn

Xót thương tha thứ bao lầm lỗi

An lành hồng phúc đoái thương ban

*

Chúa luôn còn mãi với không gian

Hiện diện muôn nơi khắp nẻo đàng

Điều hành sắp đặt trong trời đất

Vũ trụ, địa cầu vẫn bình an. 

Đức Giêsu và Chúa Cha có mối tương quan duy nhất và đồng nhất nên Ngài gọi là Cha : “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”; “Chúa Cha yêu Người Con… Kẻ nào không tôn kính Người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai Người Con”. “Cha tôi vẫn làm việc” có nghĩa là Ngài vẫn sáng tạo và yêu thương. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối, không có bất kỳ sự hạn chế nào, không có bất kỳ giới hạn nào, nó như dòng chảy liên tục. Như vậy nếu Chúa Cha ngưng làm việc, thì con người chỉ còn căm hờn và đi đến chỗ tiêu diệt mà thôi.

Chúa luôn còn mãi với tình thương

Dìu dắt đoàn con tới Thiên Đường

Tấm lòng thương xót vô bờ bến

Mở rộng ân tình đến muôn phương

*

Chúa luôn còn mãi với niềm vui

Xua tan đau khổ hết ngậm ngùi

Đem nguồn hạnh phúc hồng ân tới

Đến khắp mọi người với muôn nơi. 

Đức Giêsu muốn nói cho người Do Thái biết rằng: Ngài không tự ý làm điều gì, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ngài, đó là Chúa Cha. Ngày Sabát đã bị các người Do Thái bóp méo, làm cho nó trở thành gánh nặng, bắt con người làm nô lệ cho nó. Ngày Sabát không còn được dựng nên cho con người nữa mà đã biến con người thành kẻ nô lệ phục vụ cho nó. Chính những người Pharisêu đã làm sai lệch ý muốn của Thiên Chúa, thì bây giờ là lúc Ngài thi hành thánh ý Chúa Cha, trả ngày Sabát về đúng vị trí của nó. Chính Đức Giêsu sẽ xét xử và phán quyết của Ngài thật công minh. 

Đoàn con sống giữa trần đời

Cậy trông, tín thác, nguyện lời cầu xin

Chúa luôn thương đoái giữ gìn

Giáo Hội bền vững, đức tin vẹn toàn

Ngày mai hát khúc khải hoàn

Sum vầy bên Chúa Thiên Đàng vinh quang.

 

Lạy Chúa, cuộc sống này có những khó khăn và cạm bẫy. Chúng con không thể đứng vững được nếu Chúa không ban sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết gắn bó cuộc đời chúng con với Chúa trong từng biến cố lớn nhỏ. Ðể từ đó, chúng con chỉ còn sống cho Chúa và làm vui lòng Chúa mà thôi. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

                                                                            HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *