Mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Sơn La – Miền Tây Bắc

“Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24, 45 – 48). Vì thế, giáo xứ Sơn La tổ chức Tuần Thánh năm 2022 tại ba địa điểm, đó là giáo họ Nhà Xứ, giáo họ Tông Lạnh và giáo họ dân tộc Khâu Pùm.

Tưởng cũng nên nhắc lại, giáo xứ Sơn La trải rộng trong bốn huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, thành phố Sơn La và một phần huyện Mai Sơn, vùng Tây Bắc thuộc Giáo phận Hưng Hóa. Giáo họ cách xa nhà xứ nhất là 130 cây số. Vì thế, cần phải tổ chức lễ nhiều nơi cũng là điều nên làm.

Điều đáng mừng là dịch bệnh Covid-19 đã tiến triển tích cực hơn, sinh hoạt tôn giáo trở lại tương đối bình thường. Vì hiện tại, giáo xứ chỉ có hai linh mục nên phải mời thêm một cha Dòng Tên và mỗi nơi tổ chức Tuần Thánh mời hai dì Dòng Mến Thánh Giá phục vụ. Thứ nhất, giáo dân không phải đi xa. Thứ hai, giáo dân được tham gia vào các nghi thức Tuần Thánh. Thứ ba, các linh mục dễ dàng tiếp cận với giáo dân qua việc dành nhiều thời gian thăm viếng mục vụ.

Vì là vùng truyền giáo nên ngoài các nghi thức Tuần thánh, các linh mục ưu tiên hàng đầu cho việc thăm viếng mục vụ. Nhờ đó, nhiều người xa Chúa lâu năm trở lại đi ngắm nguyện, tĩnh tâm, xưng tội và tham dự các nghi thức Tuần Thánh. Nhiều người lương dân đã đi tham dự dịp Tam Nhật Vượt Qua. Các bạn trẻ tham gia cách nhiệt tình vào công việc suy tôn Thánh giá, tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

Các linh mục đã được sắp xếp như sau cha Phêrô Trần Hoàn Chỉnh SJ, phụ trách giáo họ Tông Lạnh thuộc huyện Thuận Châu. Cha Giuse Nguyễn Minh Đạo phụ trách giáo họ Khâu Pùm thuộc huyện Quỳnh Nhai. Cha Giuse Nguyễn Văn Thành phụ trách giáo họ nhà xứ. Tạ ơn Chúa đã thương ban cả ba nơi tổ chức Tuần Thánh đều diễn ra tốt đẹp và sốt sáng. Đặc biệt, có một gia đình người dân tộc Thái đã lãnh nhận các bí tích Khai Tâm Kitô giáo.

Hy vọng qua việc cử hành Tam Nhật Thánh này, với ơn Chúa, người giáo dân sống đức tin có chiều sâu hơn chứ không chỉ dừng lại ở những hình thức bên ngoài. Việc ham thích đọc Lời Chúa và sống phụng vụ cách chủ động hơn. Như vậy, công việc loan báo Tin Mừng, dưới ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh, mới được lan tỏa tại miền Tây Bắc này!

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành

http://www.giaophanhunghoa.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *