Ngày 02.12: Đức tin biểu lộ lòng mến

02/12/13 Thứ Hai tuần 1 MV

Mt 8,5-11

Đức tin biểu lộ lòng mến

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng được Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8)

flower21

Suy niệm: Hàng loạt sự kiện xảy ra gần đây là hồi chuông báo động tình trạng suy đồi đạo đức đã chuyển từ thái độ vô cảm thành những lối hành xử tàn độc: không chỉ hàng triệu thai nhi bị phá bỏ cách âm thầm mà còn biết bao nhiêu trẻ sơ sinh bị vất bỏ ngay khi vừa chào đời. Mặt khác nạn tham nhũng ngày càng trầm trọng đến độ các quan tham được mô tả là “ăn của dân không chừa thứ gì.” Trước bức tranh xã hội u ám trên đây, Tin Mừng hôm nay khơi dậy niềm tin tưởng tươi sáng. Viên đại đội trưởng người Rôma thay vì cậy chức cậy quyền, ông đã làm một việc đượm thấm tình người cho người thuộc hạ của ông. Ông còn biểu lộ sự khiêm tốn và lòng tin mạnh mẽ khi xin Chúa chữa bệnh cho người đầy tớ: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng được Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” Chúa khen ông chính là xác nhận rằng niềm tin đi đôi với lòng nhân ái của ông chính là phương thuốc cho nhân loại sống đậm tình người hơn.

 

Mời Bạn: Niềm tin vào Thiên Chúa phải đi đôi với cuộc sống đầy lòng nhân ái. Vậy bạn canh tân đức tin của mình để có thể sống lòng nhân ái đích thực và làm cho thế giới đượm thấm tình người theo tinh thần Tin Mừng.

Sống Lời Chúa: Để khơi dậy ý thức đức tin và thánh hoá đời sống, trước khi làm một việc gì, bạn dừng lại một giây hướng về Chúa và dâng việc sắp làm xin Chúa thánh hoá.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con TIN tình yêu Chúa đang hiện diện trong thế giới này để làm cho tình người sống lại một cách đích thực.