Ngày 10.06.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật X Thường Niên

THỨ TƯ 10.06.2015
Mt 5,17-19

 

  1. Ghi nhớ: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môisen hoặc các lời ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện tòan” (Mt 5,17).
  2. Suy niệm: Trong thời Cựu Ước luật Môisen và những lời giáo huấn của các ngôn sứ là nền tảng cốt yếu trong Thánh Kinh. Vì thế Đức Giêsu không bãi bỏ hoặc thay đổi lề luật nhưng Ngài chỉ nhằm kiện tòan cho nên tốt hơn. Đức Giêsu luôn tôn trọng và coi luật cũ như là nền tảng. Trong thực tế cuộc sống ngày nay mỗi chúng ta khi nhận một nhiệm vụ, hay nhiệm sở khi thay thế một người trong một chức vụ nào đó, chúng ta đừng ỷ lại vào tài trí, sức lực và ý riêng của mình mà phá đổ, bãi bỏ cái cũ, người cũ, tương quan cũ … Nhưng chúng ta hãy biết xây dựng một mối tương quan mới tốt đẹp hơn dựa trên nền tảng cái cũ.
  3. Sống lời Chúa: Không tự hào, tự mãn
  4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết tôn trọng những thành qủa mà tiền nhân để lại. Để con có thể kết hợp hài hòa giữa cũ và mới. Amen