Ngày 10 tháng 1 CHÂN PHƯỚC GÔN-ÐI-XAN-VÔ A-MA-RAN-TÊ Linh mục (+1252 hoặc 1259)

Ngày 10 tháng 1
CHÂN PHƯỚC GÔN-ÐI-XAN-VÔ A-MA-RAN-TÊ
Linh mục (+1252 hoặc 1259)

Tiểu sử
Chân phước Gôn-đi-xan-vô là một tấm gương sáng cho khách hành hương, các ẩn sĩ và các nhà giảng thuyết.

Cậu Gôn-đi-xan-vô chào đời tại Ta-gi-lê-đê Bồ Ðào Nha khoảng thế kỷ XII. Khi còn nhỏ, cậu có lòng kính tôn Danh Thánh, ảnh tượng Chúa Giê-su, Ðức Mẹ và các thánh một cách đặc biệt. Ðến tuổi khôn, cha mẹ gửi cậu đi thụ huấn nơi một linh mục nổi tiếng là khôn ngoan và nhân đức ở gần nhà. Sang tuổi thanh niên, cậu được thụ giáo với Ðức Tổng giám mục giáo phận Bơ-ra-ca. Thụ phong linh mục xong, cha Gôn-đi-xan-vô được Ðức giám mục cử làm quản đốc thánh đường thánh Pê-la-giô gần quê nhà.

Một thời gian sau, cha Gôn-đi-xan-vô xin Ðức giám mục trao thánh đường cho vị quản đốc khác coi sóc, còn cha sẽ lên đường đi hành hương các nơi thánh ở Rô-ma và Giê-ru-sa-lem. Cha đi chân không, mặc áo thường đi viếng các nơi thánh trong 14 năm. Ơn gọi tu trì của cha đến một khúc quanh mới. Số là khi trở về nơi cũ, cha thấy vị quản đốc mới chỉ lo cho mình, phung phí bổng lộc thánh đường vào những việc riêng tư, không lo giúp đỡ người nghèo khó. Cha lên tiếng trách cứ thì bị đối xử tệ và đuổi đi.

Thế là cha ra đi chọn đời tu hành nơi thanh vắng gần A-ra-man-tê. Cha cất một chiếc lều nhỏ để làm nơi cầu nguyện đêm ngày, ra sức hy sinh hãm mình, niềm nở đón tiếp những người đến xin dẫn đàng nhân đức. Cha có lòng tôn kính Ðức Mẹ đặc biệt, và thường cầu xin Ðức Mẹ cho biết cách hãm mình của cha có đẹp lòng Chúa không và xin ý kiến Ðức Mẹ về đàng tu hành.

Cuối cùng cha đã xin gia nhập Dòng Anh em Thuyết giáo. Cha Gôn-đi-xan-vô được lãnh áo Dòng Ða Minh tại tu viện Ghi-ma-rết. Mãn thời gian huấn luyện, cha được cử đi giảng thuyết cùng với một anh em khác trong miền A-ra-mam-tê, nơi cha tu hành trước đây. Tại đây, cha gặt hái được nhiều thành quả. Chúa đã cho cha thực hiện được những việc phi thường ; như giúp cha biết chỗ xây cầu trên con sông Ta-ma-giê quanh năm nước chảy xiết, cũng như giúp cho có phương tiện cần thiết để thực hiện.

Tại A-ma-ran-tê, cha sống quãng thời gian còn lại trong việc chiêm niệm sốt sắng, làm các việc tu thân tích đức nhiều hơn và chia sẻ công tác giảng Tin Mừng cho các dân xung quanh. Như được kể lại, cha giã từ cõi thế tại A-ma-ran-tê năm 1259. Ngày 10-7-1671 đức giáo hoàng Cơ-lê-men-tê X đã cho phép Dòng kính chân phước Gôn-đi-xan-vô.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã đốt lên trong lòng chân phước Gôn-đi-xan-vô lửa mến yêu danh thánh Chúa cách lạ lùng và đã ban cho người tâm hồn lo lắng phục vụ Chúa. Xin nhờ lời người chuyển cầu cho chúng con khi được tinh thần ấy hướng dẫn biết luôn suy tưởng về Chúa và thực thi những gì đẹp lòng Chúa với tất cả lòng chăm chú nhiệt thành. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *