Ngày 15.07.2015: Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn

Thứ Tư sau Chúa nhật XV Thường Niên                  

Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn

Tin Mừng:  Mt 11, 25 – 27  

 

Suy niệm:

Trình thuật Tin Mừng hôm nay thuật lại lời nguyện của Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, Người bày tỏ tâm tình ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa Cha vì đã ban cho những người bé mọn ơn nhận biết những mầu nhiệm về Nước Trời và ơn cứu rỗi của Ngài.

Trong lời nguyện của Đức Giêsu, Người nhấn mạnh đến hai hạng người: người khôn ngoan thông thái và người bé mọn; đồng thời, Người cũng nêu ra những trạng thái đối nghịch của họ, khi Thiên Chúa Cha trao ban ơn phúc “hiểu biết về Ngài”.

Với hạng người tri thức, khôn ngoan: họ tự hào về những hiểu biết trần tục; vênh vang với lối suy luận thực tiễn. Do đó, trước những thực tại thiêng liêng, những mầu nhiệm Thiên Chúa mặc khải cho, họ bưng tai, bịt mắt; Bởi sự khôn ngoan của họ phát xuất từ thế gian, cho nên họ đã không thấy, không nghe, không muốn đụng chạm tới Lời mặc khải; vì thế, họ đã không được diễm phúc nhận ra thánh ý của Chúa Cha, không nhận ra  Nước Trời đang ở kề bên họ. Ngược lại, với những người bé mọn, những hạng người đơn sơ, chất phác, tâm hồn họ luôn mở ngỏ; nên khi gặp được lời chân lý gieo vãi, họ lập tức đón nhận và để cho nó bâm rễ, nảy mầm.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Mát-thêu muốn nói đến thái độ của dân Do Thái trước những mầu nhiệm về Nước Trời mà Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho, qua Đức Giê-su. Sau khi giải đáp nghi vấn mà các môn đệ ông Gio-an tiền hô nêu ra với Ngưpời: “Thầy có đúng là Đấng phải đến không…?”; Đức Giê-su đã đề cao nhân cách và vai trò tiền hô của ông Gio-an trước các môn đệ; Người cũng trách cứ sự cứng lòng tin của các nhà lãnh đạo Do Thái và dân chúng đã ngờ vực mà không đón tiếp. Đức Giê-su cầu nguyện với Chúa Cha:

– Trước tiên, Người tạ ơn Chúa Cha vì đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái “biết những điều này”. Thiên Chúa muốn tất cả mọi thụ tạo nhận biết tình yêu thương của Ngài và Ngài tôn trọng sự chọn lựa của họ; nhưng trước thái độ kiêu căng, tự mãn của giới lãnh đạo và dân chúng, Thiên Chúa đã ẩn mình đi; vì thế, họ không “biết những điều này” nghĩa là không cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, không cảm nếm được sự ngọt ngào êm dịu của Ngài và Nước Trời: nơi tràn ngập hạnh phúc, sự sống và sức mạnh thần linh.

– Thứ đến, Người tạ ơn Chúa Cha vì Ngài đã vén mở các mầu nhiệm cứu rỗi cho những người có lòng khiêm hạ và ước ao được cảm nếm hạnh phúc Nước Trời.

Ở phần thứ hai của trình thuật Tin Mừng, Đức Giê-su xác nhận sứ vụ “Cứu độ nhân loại” đã được Chúa  Cha giao phó cho Người; Người cũng xác quyết mối tương giao mật thiết giữa Chúa Cha và Người Con đến độ những ai nhận biết và tôn thờ Chúa Cha thì cũng nhận biết và tôn thờ Người Con, và ngược lại: ai đến với Người Con thì đến được với Chúa Cha. Qua mặc khải nêu trên,  Người khẳng định vị thế bất khả khuyết của Người trong hành trình tìm kiếm Nước Trời của nhân loại, nói chung và của dân Ít-ra-en nói riêng. và hệ quả tất yếu là phải nhận biết và tin vào Người, để qua Người mà nhận biết Chúa Cha, Thiên Chúa Cứu độ.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

– Phải có thái độ khiêm nhường và lòng yêu mến chân thành để cảm nếm được tình yêu của Thiên Chúa và nhận ra hạnh phúc Ngài hứa ban.

– Đức Giê-su là con đường duy nhất để những ai khao khát tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu phải đi vào, để có thể gặp gỡ và cảm nghiệm các mầu nghiệm về Thiên Chúa và Nước Trời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa! Xin cho con biết khiêm hạ đón nhận lời mặc khải và cho con lòng yêu mến chân thành, để trong hành trình tìm kiếm Nước Trời, con hiểu biết và cảm nếm được những mầu nhiệm Chúa đã tỏ bày, để con được sống và sống dồi dào trong ơn nghĩa của Chúa.