Ngày 16.08.2015: Chúa nhật XX Thường Niên

CHÚA NHẬT XX TN.: 16. 08. 2015
Ga 6, 51 – 58

1.Ghi nhớ:“Ai ăn Thịt ta và uống Máu ta, thì ở trong ta và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,56).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu chính là Bánh hằng sống, vì bánh nầy có sự sống đích thực, sự sống sung mãn, sự sống thần linh. Chúa là bánh từ trời xuống, vì chính Người “từ Chúa Cha mà ra” (Ga 6,46). Và ai ăn Thịt Máu Chúa sẽ sống đời đời vì có được sự sống thần linh của Thiên Chúa, nên cái chết của thân xác không ảnh hưởng đến được. Khi rước Chúa Giêsu Thánh Thể, tức là rước Chúa Phục sinh vào lòng, chúng ta sẽ được Chúa biến đổi trở nên giống Chúa, được nên thánh và được sống đời đời.

3.Sống Lời Chúa: Siêng năng dự lễ và rước lễ với lòng sốt sắng để múc nguồn sống từ Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cần ăn uống để sống phần xác, xin cho con cũng biết khao khát đón rước Chúa, để được sống đời đời. Amen.