Ngày 23.08.2015: Chúa nhật XXI Thường Niên

CHÚA NHẬT XXI TN.: 23. 08. 2015
Ga 6, 54. 60 – 69

1.Ghi nhớ: “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68).

2.Suy niệm: Có một số môn đệ (là những người đi theo Chúa Giêsu, nhưng không được Chúa ban quyền phép như các Tông đồ), tuy được ở gần Chúa hơn dân chúng, nhưng họ cũng chỉ hiểu bài giảng về Bánh Hằng Sống theo nghĩa vật chất, nên cảm thấy chói tai, họ lẩm bẩm và vấp phạm, bỏ đi. Phêrô nhân danh các Tông đồ tuyên xưng niềm tin và sự dấn bước của mình vào Chúa Giêsu. “Bỏ Thầy con biết theo ai?” Đó là thái độ tỏ rõ niềm tin mà Chúa mong muốn nơi các Tông đồ của Người và Phêrô, đại diện cho anh em, đã làm điều đó. Ngày nay, Chúa cũng muốn chúng ta bộc lộ niềm tin ấy, qua sự dấn thân phục vụ hàng ngày.

3.Sống Lời Chúa : Khi gặp thử thách trong cuộc đời, hãy nhớ lập lại lời tuyên xưng của Phêrô.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin, xin Chúa hãy thêm đức tin cho con. Amen.