Ngày 25.10.2015: Chúa Nhật XXX Thường Niên

CHÚA NHẬT XXX TN: 25-10-2015
Mc 10, 46 – 52

1.Ghi Nhớ:“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10,51).

2.Suy Niệm: “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Người mù ăn xin trong bài Tin Mừng bị coi là kém may mắn trong cuộc đời. Đối với anh, thế giới chung quanh chỉ là một màu đen xịt. Nhưng với cặp mắt đức tin, anh nhìn thấy cái mà người khác không thấy, đó là thấy Chúa Giêsu là con vua Đavit, là Đấng thương xót, quyền năng. Bất chấp mọi trở ngại, anh cất lời kêu cứu của lòng tin. Anh đã được Chúa chấp nhận, và “lòng tin đã cứu chữa anh”. Được sáng mắt, sáng lòng, anh hân hoan bước đi theo Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Với cặp mắt đức tin, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời mình.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn con ra, để con luôn tin tưởng và phó thác và bước đi theo Chúa trọn đời. Amen.