Nghe chia sẻ về thánh nữ Catarina Xiena của Cha PX. Đào Trung Hiệu OP.

 

Giới thiệu học thuyết tu đức “ba nhịp cầu” của thánh nữ Catarina… đưa ta lên tới Chúa.

Ba nhịp cầu của thánh nữ Catarina thể hiện qua ba mức độ tương quan với Chúa : hoặc là đầy tớ, hoặc là thân hữu, hoặc là hiếu thảo… gắn với ba hình ảnh thánh nữ so sánh về sự hiệp thông với Chúa Giêsu trên thánh giá : đến chân, đến cạnh sườn và đến miệng…

Cũng xin giới thiệu lại bài chia sẻ năm 2009 về thánh nữ Catarina với chủ đề “Đôi Cánh Tình Yêu”.

Giới răn và lề luật là đôi cánh, được Đức Giêsu tóm lại trong hai điều là Mến Chúa và Yêu Người. Khi mới khoác đôi cánh lên vai ta có cảm giác mang một gánh nặng, những chính đôi cánh đó sẽ giúp ta bay thật cao thật xa… 

Và bài chia sẻ năm 2011 về bốn trụ cột trong đời sống thánh nữ Catarina :
Thánh Kinh, Thánh Giá, Thành Thể và Thánh Thần.

+ Ba nhịp cầu đến với Chúa 

+ Bốn trụ cột linh đạo thánh nữ Catarina

+ Đôi cánh tình yêu (2009)