Nghe giảng Chúa nhật XII thường niên năm B (2015-2024)

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa nhật XII thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XII thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XII thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô (Mc 4, 35 – 41)

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người.

Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ.

Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

Năm 2024:

Năm 2021:

Năm 2015:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu