Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm A (2011 – 2023)

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm A (2011 – 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2016)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 16,21-27) 

Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.

Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Năm 2023:

Năm 2020:

Năm 2017:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2014:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng