Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2010 – 2022)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm A (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 16,19-31)

“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên : ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’

“Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.'”

Năm 2010:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Vinhsơn Martinô Phạm Đình Chiến

Năm 2016:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh
Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2019:

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, OP

Năm 2022: