TRANG CHỦ / NĂM A / GIẢNG LỄ 2017 / Nghe giảng Chúa Nhật V Thường Niên năm A (2011, 2014, 2017, 2020)

Nghe giảng Chúa Nhật V Thường Niên năm A (2011, 2014, 2017, 2020)

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,13-16) 


Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng :

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

“Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Năm 2020:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP [Download]

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP [Download]

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP [Download]

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP [Download]

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, OP [Download]

Năm 2017:

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phanxicô Đài Trung Hiệu [Download]

Lễ 7g30:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 19g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh  [Download]

Năm 2014: 

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

 Năm 2011:

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]