Nghe giảng Chúa Nhật V Thường Niên năm A (2011 – 2023)

Suy niệm

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,13-16) 


Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng :

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

“Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, OP

Năm 2017:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Phanxicô Đài Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh 

Năm 2014: 

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 Năm 2011:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu