Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2022, 2019, 2013, 2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm A (2011 – 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14,1.7-14)

Một ngày sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người.

Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo, OP

Năm 2013:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố – Rửa tội Tân tòng

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm PX. Đào Trung Hiệu

Image result

Năm 2011

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu – Thánh Monica

Năm 2012

Lm Đa Minh Trương Kim Hương – Hội Bà mẹ Công giáo

Năm 2010:

Lm Giuse Nguyễn Viết Chinh

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM